Укр Рус

Підклас КП 1316 Керівники малих підприємств без апарату управління на транспорті, у складському господарстві та зв язку
Код КП 

Код ЗКППТР 

Випуск ЄТКД 

Випуск ДКХП 

Професійна назва роботи

1316 

 

   

Директор (керівник) малого підприємства (транспортного, складського)