Укр Рус

Підклас КП 1463 Менеджери (управителі) у сфері надання кредитів
Код КП 

Код ЗКППТР 

Випуск ЄТКД 

Випуск ДКХП 

Професійна назва роботи

1463 

 

   

Менеджер (управитель) із надання кредитів