Укр Рус

Група КП 2431.2 Архіваріуси та зберігачі у музеях та бібліотеках
Код КП 

Код ЗКППТР 

Випуск ЄТКД 

Випуск ДКХП 

Професійна назва роботи

2431.2 

20193 

 

 

Архівіст 

2431.2 

25395 

 

 

Експерт з комплектування музейного та виставочного фонду 

2431.2 

25223 

 

 

Зберігач експонатів 

2431.2 

25220 

 

81 

Зберігач фондів Суміжні категорії

Група 2431.1