Укр Рус

Група КП 2433.2 Професіонали в галузі інформації та інформаційні аналітики
Код КП 

Код ЗКППТР 

Випуск ЄТКД 

Випуск ДКХП 

Професійна назва роботи

2433.2 

 

   

Аналітик консолідованої інформації 

2433.2 

22336 

 

Інженер з науково-технічної інформації Суміжні категорії

Група 2433.1