Укр Рус

Підклас КП 3434 Допоміжний персонал у сфері статистики та математики
Код КП 

Код ЗКППТР 

Випуск ЄТКД 

Випуск ДКХП 

Професійна назва роботи

3434 

 

   

Асистент актуарія 

3434 

 

   

Асистент економіста-демографа 

3434 

 

   

Асистент економіста-статистика 

3434 

 

   

Асистент математика