Укр Рус

Підклас КП 4111 Стенографісти та друкарки
Код КП 

Код ЗКППТР 

Випуск ЄТКД 

Випуск ДКХП 

Професійна назва роботи

4111 

23455 

 

Друкарка 

4111 

23458 

 

 

Друкарка диктофонної групи 

4111 

23467 

 

18 

Друкарка редакції 

4111 

23464 

 

 

Друкарка, що працює з іноземним текстом 

4111 

 

   

Конторський (офісний) службовець (друкування) 

4111 

 

 

Стенографіст