Укр Рус

Підклас КП 4132 Приймальники замовлень
Код КП 

Код ЗКППТР 

Випуск ЄТКД 

Випуск ДКХП 

Професійна назва роботи

4132 

 

   

Конторський (офісний) службовець (планування виробництва) 

4132 

17254 

 

87, 1 

Приймальник замовлень Суміжні категорії

Підклас 4131 Підклас 4133