Укр Рус

Рахунок 07. Списані активи

 

Рахунок 07 "Списані активи" призначено для узагальнення інформації про стан дебіторської заборгованості, списаної з балансу внаслідок неплатоспроможності боржників, та про суми невідшкодованих нестач і втрат від псування цінностей.

Зарахування на позабалансовий рахунок 07 суми здійснюється одночасно зі списанням суми нестач і втрат від псування цінностей та дебіторської заборгованості на витрати підприємства.

Аналітичний облік за позабалансовим рахунком 07 "Списані активи" ведеться за боржниками та випадками встановлення нестач і втрат від псування цінностей.Рахунок 07 "Списані активи" має такі субрахунки:

071 Списана дебіторська заборгованість
072 Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей

Аналітичний облік основних засобів ведеться щодо кожного об'єкту окремо.


Інші рахунки класу 0


Рахунок 01. Орендовані необоротні активи Рахунок 02. Активи на відповідальному зберіганні Рахунок 03. Контрактні зобов'язання Рахунок 04. Непередбачені активи й зобов'язання Рахунок 05. Гарантії та забезпечення надані Рахунок 06. Гарантії за забезпечення отримані Рахунок 07. Списані активи Рахунок 08. Бланки суворого обліку Рахунок 09. Амортизаційні відрахування


Рекомендовані сторінки

Наказ Фонд державного майна України № 1523 від 03.10.2006 Про затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід\'ємних поліпшень орендованого державного майн... Субрахунок 072 Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей Субрахунок 071 Списана дебіторська заборгованість