Укр Рус
< Рахунок 13

Субрахунок 133 Накопичена амортизація нематеріальних активівНа субрахунку 133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів" узагальнюється інформація про суму накопиченої амортизації нематеріальних активів.


Рахунок 133

Інші субрахунки рахунка 13:

131 Знос основних засобів
132 Знос інших необоротних матеріальних активів
134 Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів
135 Знос інвестиційної нерухомості