Укр Рус

Субрахунок 133 Накопичена амортизація нематеріальних активів



На субрахунку 133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів" узагальнюється інформація про суму накопиченої амортизації нематеріальних активів.


Рахунок 133

Інші субрахунки рахунка 13:

131 Знос основних засобів
132 Знос інших необоротних матеріальних активів
134 Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів
135 Знос інвестиційної нерухомості


Рекомендовані сторінки

Субрахунок 135 Знос інвестиційної нерухомості Субрахунок 134 Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів План рахунків бухгалтерського обліку