Укр Рус

Субрахунок 135 Знос інвестиційної нерухомостіНа субрахунку 135 "Знос інвестиційної нерухомості" узагальнюється інформація про суму зносу інвестиційної нерухомості, облік якої за первісною вартістю ведеться на субрахунку 100 "Інвестиційна нерухомість" 


Рахунок 135

Інші субрахунки рахунка 13:

131 Знос основних засобів
132 Знос інших необоротних матеріальних активів
133 Накопичена амортизація нематеріальних активів
134 Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів


Рекомендовані сторінки

Субрахунок 141 Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі Рахунок 14. Довгострокові фінансові інвестиції