Укр Рус

Субрахунок 206 Матеріали, передані в переробкуНа субрахунку 206 "Матеріали, передані в переробку" обліковуються матеріали, передані в переробку на сторону та які надалі включаються до складу собівартості отриманих з них виробів. Затрати на переробку матеріалів, які оплачуються стороннім організаціям, відображаються безпосередньо за дебетом рахунків, на яких ведеться облік виробів, що отримані з переробки. Аналітичний облік матеріалів, що передані в переробку, ведеться в розрізі, що забезпечує інформацію про підприємства-переробники і контроль за операціями з переробки і відповідними витратами. Передача матеріалів у переробку відображається тільки на субрахунках рахунку 20.


Рахунок 206

Інші субрахунки рахунка 20:

201 Сировина й матеріали
202 Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби
203 Паливо
204 Тара й тарні матеріали
205 Будівельні матеріали
207 Запасні частини
208 Матеріали сільськогосподарського призначення
209 Інші матеріали


Рекомендовані сторінки

Субрахунок 207 Запасні частини Субрахунок 208 Матеріали сільськогосподарського призначення Субрахунок 112 Малоцінні необоротні матеріальні активи Субрахунок 205 Будівельні матеріали План рахунків бухгалтерського обліку