Укр Рус

Субрахунок 946 Втрати від знецінення запасівНа субрахунку 946 "Втрати від знецінення запасів" ведеться облік втрат, пов'язаних із знеціненням (уцінкою) запасів, відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" і 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність".


Рахунок 946

Інші субрахунки рахунка 94:

940 Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю
941 Витрати на дослідження і розробки
942 Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти
943 Собівартість реалізованих виробничих запасів
944 Сумнівні та безнадійні борги
945 Втрати від операційної курсової різниці
947 Нестачі і втрати від псування цінностей
948 Визнані штрафи, пені, неустойки
949 Інші витрати операційної діяльності


Рекомендовані сторінки

Субрахунок 946 Втрати від знецінення запасів Субрахунок 948 Визнані штрафи, пені, неустойки Субрахунок 947 Нестачі і втрати від псування цінностей Субрахунок 949 Інші витрати операційної діяльності