Укр Рус

Бюджетний кодекс України
Стаття 56. Ведення бухгалтерського обліку виконання Державного бюджету УкраїниСт. 56 БКУ від 08.07.2010 № 2456-VI1. Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та звітності про виконання бюджетів здійснюється Міністерством фінансів України.

{ Частина перша статті 56 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3614-VI від 07.07.2011 }

2. Бухгалтерський облік усіх операцій щодо виконання Державного бюджету України здійснюють органи Державної казначейської служби України у порядку, встановленому Міністерством фінансів України. Цей облік має відображати всі активи та зобов'язання держави. { Абзац перший частини другої статті 56 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3614-VI від 07.07.2011 }

Бюджетні установи ведуть бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку в порядку, встановленому Міністерством фінансів України. { Абзаци другий і третій частини другої статті 56 замінено одним абзацом згідно із Законом N 3614-VI від 07.07.2011 }

3. Завдання та функціональні обов'язки бухгалтерських служб, повноваження керівника бухгалтерської служби у бюджетних установах - головного бухгалтера та вимоги щодо його професійно-кваліфікаційного рівня визначаються Кабінетом Міністрів України .

Призначення та звільнення головного бухгалтера бюджетної установи здійснюються за погодженням з Державною казначейською службою України відповідно до законодавства про працю з урахуванням типових професійно-кваліфікаційних характеристик головного бухгалтера бюджетної установи, затверджених Кабінетом Міністрів України. { Абзац другий частини третьої статті 56 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2856-VI від 23.12.2010 }

4. Усі надходження бюджету та витрати бюджету обліковуються у валових показниках незалежно від того, передбачається чи не передбачається у бюджетних призначеннях взаємозарахування цих показників.

5. Усі надходження бюджету та витрати бюджету мають відображатися на рахунках у хронологічному порядку відповідно до встановленої законодавством процедури. Усі бухгалтерські записи мають підтверджуватися документально.

Стаття 1 ...54 55 56 57 58 ...124 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI