Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України

< Господарський кодекс України

Господарський кодекс України
Стаття 336. Організаційно-правові форми банківСт. 336 ГКУ від 16.01.2003 № 436-IV


Чинний зі змінами. Перевірено 04.01.2018

1. Банки створюються у формі публічного акціонерного товариства або кооперативного банку.

{ Частина перша статті 336 в редакції Закону N 133-V від 14.09.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1617-VI від 24.07.2009 }

2. Учасниками банку можуть бути юридичні особи та громадяни, резиденти і нерезиденти, а також держава в особі Кабінету Міністрів України або уповноважених ним органів. Учасниками банку не можуть бути юридичні особи, в яких банк має істотну участь, об'єднання громадян, релігійні та благодійні організації.

3. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу банку бюджетні кошти, якщо такі кошти мають інше цільове призначення, кошти, одержані в кредит та під заставу, а також збільшувати статутний капітал банку для покриття збитків.

4. Банки мають право створювати банківські об'єднання, види яких визначаються законом. Банк може бути учасником лише одного банківського об'єднання.

{ Частина четверта статті 336 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2522-VI від 09.09.2010 }

5. Умови та порядок створення, державної реєстрації, ліцензування діяльності та реорганізації банків, вимоги щодо статуту, формування статутного капіталу та інших фондів, а також здійснення функцій банків встановлюються законом про банки і банківську діяльність . Законодавство про господарські товариства та про кооперацію поширюється на банки в частині, що не суперечить цьому Кодексу та зазначеному закону.

{ Частина п'ята статті 336 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2850-VI від 22.12.2010 }

Стаття 1 ...334 335 336 337 338 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті