Укр Рус

Господарський кодекс України
Стаття 74. Державне комерційне підприємствоСт. 74 ГКУ від 16.01.2003 № 436-IV1. Державне комерційне підприємство є суб'єктом підприємницької діяльності, діє на основі статуту і несе відповідальність за наслідки своєї діяльності усім належним йому на праві господарського відання майном згідно з цим Кодексом та іншими законами, прийнятими відповідно до цього Кодексу. ( Частина перша статті 74 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005 )

2. Майно державного комерційного підприємства закріплюється за ним на праві господарського відання.

3. Статутний капітал державного комерційного підприємства утворюється уповноваженим органом, до сфери управління якого воно належить. Розмір статутного капіталу державного комерційного підприємства встановлюється зазначеним уповноваженим органом.

Статутний капітал державного комерційного підприємства підлягає сплаті до закінчення першого року з дня державної реєстрації такого підприємства.

{ Частина третя статті 74 в редакції Закону N 3263-VI від 21.04.2011 }

{ Частину четверту статті 74 виключено на підставі Закону N 3263-VI від 21.04.2011 }

5. Держава та орган, до сфери управління якого входить державне комерційне підприємство, не несуть відповідальності за його зобов'язаннями, крім випадків, передбачених цим Кодексом та іншими законами.

6. Збитки, завдані державному комерційному підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

7. Державне унітарне комерційне підприємство може бути перетворено у випадках та порядку, передбачених законом, у корпоратизоване підприємство (державне акціонерне товариство). Особливості діяльності корпоратизованих підприємств визначаються цим Кодексом та іншими законами.

Стаття 1 ...72 73 74 75 76 ...418 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV 

Рекомендовані сторінки

Господарський кодекс України Стаття 75. Особливості господарської діяльності державних комерційних підприємств Господарський кодекс України Стаття 76. Казенне підприємство Цивільний кодекс України