Укр Рус
< Господарський процесуальний кодекс України

Господарський процесуальний кодекс України
Стаття 122-2. Форма і зміст заяви про скасування рішення третейського судуСт. 122-2 ГПКУ від 06.11.1991 № 1798-XII
Заява про скасування рішення третейського суду подається у письмовій формі і підписується особою, яка його оскаржує, чи її представником.

 

У заяві мають бути зазначені:

 

1) найменування господарського суду, до якого подається заява;

 

2) прізвище, ім'я та по батькові (для фізичних осіб), найменування (для юридичних осіб) особи, яка подає заяву, її місце проживання (перебування) або місцезнаходження;

 

3) прізвища, ім'я та по батькові (для фізичних осіб), найменування (для юридичних осіб) учасників третейського розгляду, їх місце проживання (перебування) або місцезнаходження;

 

4) найменування та склад третейського суду, який прийняв рішення;

 

5) відомості про рішення третейського суду, яке оскаржується, а саме: номер справи, дата і місце прийняття рішення, предмет спору, зміст резолютивної частини рішення;

 

6) дата отримання особою, яка звертається із заявою, рішення третейського суду, яке оскаржується;

 

7) підстава для оскарження і скасування рішення третейського суду;

 

8) зміст вимоги особи, яка подає заяву;

 

9) перелік документів та інших матеріалів, що додаються до заяви.

 

У заяві можуть бути зазначені й інші відомості, якщо вони мають значення для розгляду цієї заяви (номери засобів зв'язку, факсів, адреса електронної пошти сторін та третейського суду тощо).

 

До заяви про скасування рішення третейського суду додаються:

 

1) оригінал рішення третейського суду або належним чином завірена його копія. Копія рішення постійно діючого третейського суду завіряється головою постійно діючого третейського суду, а копія рішення третейського суду для вирішення конкретного спору має бути нотаріально завірена;

 

2) оригінал третейської угоди або належним чином завірена її копія;

 

3) документи, які подані на обґрунтування підстав для скасування рішення третейського суду;

 

4) документ, що підтверджує сплату судового збору;

 

5) довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника;

 

6) копії заяви про скасування рішення третейського суду та доданих до неї документів (матеріалів) відповідно до кількості учасників судового розгляду.

 

Заява про скасування рішення третейського суду, подана без додержання вимог, визначених у цій статті, а також у разі несплати суми судового збору повертається особі, яка її подала, в порядку, встановленому статтею 63 цього Кодексу.


Стаття 1 ...122 122-1 122-2 122-3 122-4 ...129 

Перейти до статті