Укр Рус
< Господарський процесуальний кодекс України

Господарський процесуальний кодекс України
Стаття 81-1. ПротоколиСт. 81-1 ГПКУ від 06.11.1991 № 1798-XII
У судовому засіданні, а також про огляд і дослідження письмових або речових доказів у місці їх знаходження складається протокол.

 

У протоколі судового засідання зазначаються:

 

1) рік, місяць, число і місце судового засідання;

 

2) найменування суду, що розглядає справу, та склад суду;

 

3) номер справи і найменування сторін;

 

4) відомості про явку в судове засідання представників сторін, інших учасників судового процесу або про причини їх неявки;

 

5) відомості про роз'яснення господарським судом сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, їх процесуальних прав і обов'язків, зокрема, права заявляти відводи, та попередження перекладача про відповідальність за завідомо неправильний переклад, судового експерта - за дачу завідомо неправильного висновку або відмові від дачі висновку;

 

6) усні заяви і клопотання сторін та інших осіб, які беруть участь у справі;

 

7) усні роз'яснення судовими експертами своїх висновків і відповіді на поставлені їм додаткові запитання.

 

Протокол веде секретар судового засідання.

 

Протокол у триденний строк підписують суддя (суддя - головуючий у колегії суддів) і секретар судового засідання.

 

Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають право знайомитися з протоколами і протягом п'яти днів після їх підписання подавати письмові зауваження з приводу допущених у протоколах неправильностей або неповноти протоколу. Зауваження на протоколи у всіх випадках долучаються до матеріалів справи.

 

Господарський суд розглядає зауваження на протокол протягом п'яти днів з дня подання зауваження і за результатами розгляду виносить ухвалу, якою приймає зауваження або мотивовано відхиляє їх.

 

На вимогу хоча б одного учасника судового процесу у суді першої чи апеляційної інстанції при розгляді справи по суті або за ініціативою суду здійснюється фіксування судового процесу з допомогою звукозаписувального технічного засобу.

 

У випадку неявки у судове засідання всіх учасників судового процесу фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

 

Відтворення технічного запису судового процесу здійснюється в судовому засіданні при розгляді справи судом у першій інстанції, в апеляційному чи касаційному порядку, а також при розгляді зауважень на протокол судового засідання на вимогу сторін чи за ініціативою суду.

 

Питання про видачу копії технічного запису учаснику процесу, про його відтворення поза судовим засіданням вирішуються головуючим у кожному окремому випадку залежно від обставин.

 

Розмір судового збору за роздрукування та видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання встановлюється законом.


Стаття 1 ...80 81 81-1 82 82-1 ...129 

Перейти до статті