Укр Рус
< Кодекс адміністративного судочинства України

Кодекс адміністративного судочинства України
Стаття 122. Розгляд адміністративної справи у судовому засіданніСт. 122 КАС від 06.07.2005 № 2747-IV1. Адміністративна справа має бути розглянута і вирішена протягом розумного строку, але не більше місяця з дня відкриття провадження у справі, якщо інше не встановлено цим Кодексом. Справи щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби розглядаються та вирішуються протягом розумного строку, але не більше двадцяти днів з дня відкриття провадження у справі.

{ Частина перша статті 122 в редакції Закону N 2453-VI від 07.07.2010 }

2. Судовий розгляд адміністративної справи здійснюється в судовому засіданні з викликом осіб, які беруть участь у справі, після закінчення підготовчого провадження.

3. Судове засідання проводиться у спеціально обладнаному приміщенні - залі судових засідань. Окремі процесуальні дії в разі необхідності можуть вчинятися за межами приміщення суду.

{ Частина третя статті 122 в редакції Закону N 2453-VI від 07.07.2010 }

4. Особа, яка бере участь у справі, має право заявити клопотання про розгляд справи за її відсутності. Якщо таке клопотання заявили всі особи, які беруть участь у справі, судовий розгляд справи здійснюється в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами.

{ Частина четверта статті 122 в редакції Закону N 2453-VI від 07.07.2010 }

Стаття 1 ...120 121 122 122-1 123 ...Розділ 

Перейти до статті