Укр Рус
< Кодекс адміністративного судочинства України

Кодекс адміністративного судочинства України
Стаття 17. Юрисдикція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справСт. 17 КАС від 06.07.2005 № 2747-IV
1. Юрисдикція адміністративних судів поширюється на правовідносини, що виникають у зв'язку з здійсненням суб'єктом владних повноважень владних управлінських функцій, а також у зв'язку з публічним формуванням суб'єкта владних повноважень шляхом виборів або референдуму.

 

2. Юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори, зокрема:

 

1) спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності;

 

2) спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби;

 

3) спори між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень;

 

4) спори, що виникають з приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання нечинними адміністративних договорів;

 

5) спори за зверненням суб'єкта владних повноважень у випадках, встановлених Конституцією та законами України;

 

6) спори щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму;

 

7) спори фізичних чи юридичних осіб із розпорядником публічної інформації щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності у частині доступу до публічної інформації;

 

8) спори фізичних чи юридичних осіб щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності замовника у правовідносинах, що виникли на підставі Закону України "Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони", за виключенням спорів, пов’язаних із укладенням договору з переможцем переговорної процедури закупівлі, а також зміною, розірванням і виконанням договорів про закупівлю.

 

3. Юрисдикція адміністративних судів не поширюється на публічно-правові справи:

 

1) що віднесені до юрисдикції Конституційного Суду України;

 

2) що належить вирішувати в порядку кримінального судочинства;

 

3) про накладення адміністративних стягнень;

 

4) щодо відносин, які відповідно до закону, статуту (положення) об'єднання громадян віднесені до його внутрішньої діяльності або виключної компетенції.

 

{Пункт 5 частини третьої статті 17 виключено на підставі Закону № 5518-VI від 06.12.2012}


Стаття 1 ...15-1 16 17 18 19 ...Розділ 

Перейти до статті