Укр Рус

Кодекс адміністративного судочинства України
Стаття 17. Юрисдикція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справСт. 17 КАС від 06.07.2005 № 2747-IV{ Назва статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2453-VI від 07.07.2010 }

1. Юрисдикція адміністративних судів поширюється на правовідносини, що виникають у зв'язку з здійсненням суб'єктом владних повноважень владних управлінських функцій, а також у зв'язку з публічним формуванням суб'єкта владних повноважень шляхом виборів або референдуму.

{ Частина перша статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1901-VI від 16.02.2010; в редакції Закону N 2453-VI від 07.07.2010 }

2. Юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори, зокрема:

1) спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності;

2) спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби;

3) спори між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень;

4) спори, що виникають з приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання нечинними адміністративних договорів;

5) спори за зверненням суб'єкта владних повноважень у випадках, встановлених Конституцією та законами України;

6) спори щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму.

{ Частина статті 17 в редакції Закону N 2453-VI від 07.07.2010 }

3. Юрисдикція адміністративних судів не поширюється на публічно-правові справи:

1) що віднесені до юрисдикції Конституційного Суду України;

2) що належить вирішувати в порядку кримінального судочинства;

3) про накладення адміністративних стягнень;

4) щодо відносин, які відповідно до закону, статуту (положення) об'єднання громадян віднесені до його внутрішньої діяльності або виключної компетенції.

{ Частина третя статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2453-VI від 07.07.2010 }

Стаття 1 ...15-1 16 17 18 19 ...183-5 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747-IV 

Рекомендовані сторінки

Цивільний процесуальний кодекс України Стаття 27. Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі