Укр Рус
< Кодекс адміністративного судочинства України

Кодекс адміністративного судочинства України
Стаття 183-3. Особливості провадження у справах за зверненням органів доходів і зборівСт. 183-3 КАС від 06.07.2005 № 2747-IV
1. Провадження у справах за зверненням органів доходів і зборів при здійсненні ними передбачених законом повноважень здійснюється на підставі подання таких органів щодо:

 

1) зупинення видаткових операцій платника податків на рахунках платника податків;

 

2) підтвердження обґрунтованості адміністративного арешту майна платника податків;

 

3) стягнення коштів за податковим боргом;

 

4) зобов’язання керівника підприємства провести інвентаризацію основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, які перебували або перебувають під митним контролем чи використовувалися цим підприємством разом із товарами, які були поміщені у відповідний митний режим;

 

5) надання дозволу на погашення усієї суми податкового боргу за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі;

 

6) зобов’язання платника податків, який має податковий борг, укласти договір щодо переведення права вимоги дебіторської заборгованості цього платника на орган доходів і зборів.

 

{Частину другу статті 183-3 виключено на підставі Закону № 406-VII від 04.07.2013}

 

3. Подання подається до суду першої інстанції протягом двадцяти чотирьох годин з моменту встановлення обставин, що зумовлюють звернення до суду, за загальними правилами підсудності, встановленими цим Кодексом, у письмовій формі та повинно містити:

 

1) найменування адміністративного суду;

 

2) найменування, поштову адресу, а також номер засобу зв'язку заявника;

 

3) найменування, поштову адресу, а також номер засобу зв'язку, якщо такий відомий, відносно сторони, до якої застосовуються заходи, передбачені частиною першою цієї статті;

 

4) підстави звернення з поданням, обставини, що підтверджуються доказами, та вимоги заявника;

 

5) перелік документів та інших матеріалів, що додаються;

 

6) підпис уповноваженої особи суб'єкта владних повноважень, що скріплюється печаткою.

 

4. У разі недотримання вимог частини третьої цієї статті суд повідомляє про це заявника та надає йому строк, але не більше ніж 24 години, для усунення недоліків.

 

Невиконання вимог суду в установлений строк тягне за собою повернення заявнику подання та доданих до нього документів.

 

Повернення подання не є перешкодою для повторного звернення з ним до суду після усунення його недоліків, але не пізніше ніж протягом 48 годин з моменту встановлення обставин, що зумовлюють звернення до суду.

 

5. Суд ухвалою відмовляє у прийнятті подання у разі, якщо:

 

1) заявлено вимогу, не передбачену частиною першою цієї статті;

 

2) із поданих до суду матеріалів вбачається спір про право.

 

6. Відмова у прийнятті подання унеможливлює повторне звернення заявника з таким самим поданням. Заявник у цьому випадку має право звернутися з тими самими вимогами до суду в загальному порядку.

 

7. Ухвалу про відмову в прийнятті подання може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 24 годин з моменту її винесення.

 

8. У разі постановлення судом ухвали про відкриття провадження у справі суд приймає у триденний строк, але не пізніше ніж протягом 96 годин з моменту встановлення обставин, що зумовлюють звернення заявника до суду, постанову по суті заявлених вимог, яка підлягає негайному виконанню.

 

Розгляд подання відбувається за участю органу доходів і зборів, що його вніс, та платника податків, стосовно якого його внесено.

 

Неявка сторін у судове засідання не перешкоджає розгляду подання.

 

9. У постанові суду зазначаються:

 

1) дата прийняття постанови;

 

2) найменування суду, прізвище та ініціали судді;

 

3) найменування сторін, їх місцезнаходження;

 

4) мотиви задоволення судом заявлених вимог з посиланням на закон;

 

5) порядок вчинення дій, передбачених постановою;

 

6) відомості про порядок та строки апеляційного оскарження постанови.

 

10. Апеляційний перегляд постанови суду першої інстанції здійснюється за загальною процедурою.

 

Постанова суду апеляційної інстанції може бути оскаржена в касаційному порядку за загальною процедурою.

 

11. На обчислення строків, установлених цією статтею, не поширюються правила статті 103 цього Кодексу.

 

Строки, встановлені цією статтею, обчислюються годинами і закінчуються із закінченням години, на яку припадає таке закінчення.

 

Строки, визначені цим підпунктом, не включають добові години, що припадають на вихідні та святкові дні.


Стаття 1 ...183-1 183-2 183-3 183-4  ...Прикінцеві та перехідні положення 

Перейти до статті