Укр Рус
< Кодекс адміністративного судочинства України

Кодекс адміністративного судочинства України
Стаття 9. ЗаконністьСт. 9 КАС від 06.07.2005 № 2747-IV1. Суд при вирішенні справи керується принципом законності, відповідно до якого:

1) суд вирішує справи відповідно до Конституції та законів України, а також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

2) суд застосовує інші нормативно-правові акти, прийняті відповідним органом на підставі, у межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України.

{ Частина перша статті 9 в редакції Закону N 2453-VI від 07.07.2010 }

{ Частину другу статті 9 виключено на підставі Закону N 2453-VI від 07.07.2010 }

{ Частину третю статті 9 виключено на підставі Закону N 2453-VI від 07.07.2010 }

4. У разі невідповідності нормативно-правового акта Конституції України , закону України, міжнародному договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, або іншому правовому акту суд застосовує правовий акт, який має вищу юридичну силу.

5. У разі виникнення в суду сумніву під час розгляду справи щодо відповідності закону чи іншого правового акта Конституції України , вирішення питання про конституційність якого належить до юрисдикції Конституційного Суду України, суд звертається до Верховного Суду України для вирішення питання стосовно внесення до Конституційного Суду України подання щодо конституційності закону чи іншого правового акта.

6. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що встановлені законом, то застосовуються правила міжнародного договору.

7. У разі відсутності закону, що регулює відповідні правовідносини, суд застосовує закон, що регулює подібні правовідносини (аналогія закону), а за відсутності такого закону суд виходить із конституційних принципів і загальних засад права (аналогія права).

Стаття 1 ...7 8 9 10 11 ...Прикінцеві та перехідні положення 

Перейти до статті