Укр Рус

Кодекс України про адміністративні правопорушення
Стаття 283. Зміст постанови по справі про адміністративне правопорушенняСт. 283 КУпАП вiд 07.12.1984 № 8073-X
Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, орган (посадова особа) виносить постанову по справі. Постанова виконавчого органу сільської, селищної, міської ради по справі про адміністративне правопорушення приймається у формі рішення.

Постанова повинна містити: найменування органу (посадової особи), який виніс постанову, дату розгляду справи; відомості про особу, щодо якої розглядається справа; опис обставин, установлених при розгляді справи; зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення; прийняте по справі рішення.

Якщо при вирішенні питання про накладення стягнення за адміністративне правопорушення органами (посадовими особами), переліченими у пунктах 1-4 статті 213 цього Кодексу, одночасно вирішується питання про відшкодування винним майнової шкоди, то в постанові по справі зазначаються розмір шкоди, що підлягає стягненню, порядок і строк її відшкодування.

Постанова по справі повинна містити вирішення питання про вилучені речі і документи, а також вказівку про порядок і строк її оскарження.

Постанова колегіального органу приймається простою більшістю голосів членів колегіального органу, присутніх на засіданні.

Постанова по справі про адміністративне правопорушення підписується посадовою особою, яка розглянула справу, а постанова колегіального органу - головуючим на засіданні і секретарем цього органу.

У випадках, передбачених законодавством України, про захід стягнення робиться відповідний запис на протоколі про адміністративне правопорушення або постанова оформляється іншим установленим способом.

{ Стаття 283 із змінами, внесеними згідно із Законами N від 15.11.94, N 2342-III від 05.04.2001, N 586-VI від 24.09.2008 }


Стаття 1 ...281 282 283 284 285 ...330 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Кодекс України про адміністративні правопорушення вiд 07.12.1984 № 8073-X 

Рекомендовані сторінки

Кодекс України про адміністративні правопорушення Стаття 284. Види постанов по справі про адміністративне правопорушення Кодекс України про адміністративні правопорушення Стаття 281. Протокол засідання колегіального органу по справі про адміністративне правопорушення Кодекс України про адміністративні правопорушення Стаття 285. Оголошення постанови по справі про адміністративне правопорушення і вручення копії постанови Кодекс України про адміністративні правопорушення Стаття 288. Порядок оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення Кодекс України про адміністративні правопорушення Стаття 280. Обставини, що підлягають з'ясуванню при розгляді справи про адміністративне правопорушенняДодати коментар до ст.283 КУпАП вiд 07.12.1984 № 8073-X