Укр Рус
< Кодекс України про адміністративні правопорушення

Кодекс України про адміністративні правопорушення
Стаття 283. Зміст постанови по справі про адміністративне правопорушенняСт. 283 КУпАП вiд 07.12.1984 № 8073-X


Чинний зі змінами. Перевірено 14.12.2017


Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, орган (посадова особа) виносить постанову по справі ( z1116-12 ). Постанова виконавчого органу сільської, селищної, міської ради по справі про адміністративне правопорушення приймається у формі рішення.
 

Постанова повинна містити:
 

найменування органу (прізвище, ім’я та по батькові, посада посадової особи), який виніс постанову;
 

дату розгляду справи;
 

відомості про особу, стосовно якої розглядається справа (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата народження, місце проживання чи перебування;
 

опис обставин, установлених під час розгляду справи;
 

зазначення нормативного акта, що передбачає відповідальність за таке адміністративне правопорушення;
 

прийняте у справі рішення.
 

Постанова по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, крім даних, визначених частиною другою цієї статті, повинна містити відомості про:
 

дату, час і місце вчинення адміністративного правопорушення;
 

транспортний засіб, який зафіксовано в момент вчинення правопорушення (марка, модель, номерний знак);
 

технічний засіб, яким здійснено фото або відеозапис;
 

розмір штрафу та порядок його сплати;
 

правові наслідки невиконання адміністративного стягнення та порядок його оскарження;
 

відривну квитанцію із зазначенням реквізитів та можливих способів оплати адміністративного стягнення у вигляді штрафу.
 

Постанова по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, крім даних, визначених частинами другою і третьою цієї статті, повинна містити відомості про адресу веб-сайта в мережі Інтернет, на якому особа може ознайомитися із зображенням чи відеозаписом транспортного засобу в момент вчинення адміністративного правопорушення, ідентифікатор для доступу до зазначеної інформації та порядок звільнення від адміністративної відповідальності.
 

Якщо при вирішенні питання про накладення стягнення за адміністративне правопорушення органами (посадовими особами), переліченими у пунктах 1-4 статті 213 цього Кодексу, одночасно вирішується питання про відшкодування винним майнової шкоди, то в постанові по справі зазначаються розмір шкоди, що підлягає стягненню, порядок і строк її відшкодування.
 

Постанова по справі ( z1116-12 ) повинна містити вирішення питання про вилучені речі і документи, а також вказівку про порядок і строк її оскарження.
 

Постанова суду (судді) про накладення адміністративного стягнення повинна містити положення про стягнення з особи, щодо якої її винесено, судового збору.
 

Постанова колегіального органу приймається простою більшістю голосів членів колегіального органу, присутніх на засіданні.
 

Постанова по справі про адміністративне правопорушення ( z1116-12 ) підписується посадовою особою, яка розглянула справу, а постанова колегіального органу - головуючим на засіданні і секретарем цього органу.
 

У випадках, передбачених законодавством України, про захід стягнення робиться відповідний запис на протоколі про адміністративне правопорушення або постанова оформляється іншим установленим способом.

{ Стаття 283 із змінами, внесеними згідно із Законами N 244/94-ВР від 15.11.94, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008, N 590-VII ( 590-18 ) від 19.09.2013, N 596-VIII ( 596-19 ) від 14.07.2015, N 1404-VIII ( 1404-19 ) від 02.06.2016 }


Стаття 1 ...281 282 283 284 285 ...330

Перейти до статті