Укр Рус

Кодекс законів про працю України
Стаття 135-3. Визначення розміру шкодиСт. 135-3 КЗпПУ від 10.12.1971 № 322-VIIIРозмір заподіяної підприємству, установі, організації шкоди визначається за фактичними втратами, на підставі даних бухгалтерського обліку, виходячи з балансової вартості (собівартості) матеріальних цінностей за вирахуванням зносу згідно з установленими нормами.

У разі розкрадання, недостачі, умисного знищення або умисного зіпсуття матеріальних цінностей розмір шкоди визначається за цінами, що діють у даній місцевості на день відшкодування шкоди.

На підприємствах громадського харчування (на виробництві та в буфетах) і в комісійній торгівлі розмір шкоди, заподіяної розкраданням або недостачею продукції і товарів, визначається за цінами, встановленими для продажу (реалізації) цієї продукції і товарів.

Законодавством може бути встановлено окремий порядок визначення розміру шкоди, що підлягає покриттю, в тому числі у кратному обчисленні, заподіяної підприємству, установі, організації розкраданням, умисним зіпсуттям, недостачею або втратою окремих видів майна та інших цінностей, а також у тих випадках, коли фактичний розмір шкоди перевищує її номінальний розмір.

Розмір підлягаючої покриттю шкоди, заподіяної з вини кількох працівників, визначається для кожного з них з урахуванням ступеня вини, виду і межі матеріальної відповідальності.

{ Кодекс доповнено статтею 135-3 згідно з Указом ПВР N від 24.12.76; із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N від 27.06.86; Законом N від 05.07.95 }

Стаття 1 ... 135-1 135-2 135-3 136 137 ...265 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII 

Рекомендовані сторінки

Кодекс законів про працю України Стаття 136. Порядок покриття шкоди, заподіяної працівником Кодекс законів про працю України Стаття 137. Обставини, які підлягають врахуванню при визначенні розміру відшкодування Кодекс законів про працю України Стаття 135-2. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність Кодекс законів про працю України Стаття 135-1. Письмові договори про повну матеріальну відповідальність Кодекс законів про працю УкраїниДодати коментар до ст.135-3 КЗпПУ від 10.12.1971 № 322-VIII