Укр Рус
< Кодекс законів про працю України

Кодекс законів про працю України
Стаття 137. Обставини, які підлягають врахуванню при визначенні розміру відшкодуванняСт. 137 КЗпПУ від 10.12.1971 № 322-VIIIСуд при визначенні розміру шкоди, що підлягає покриттю, крім прямої дійсної шкоди, враховує ступінь вини працівника і ту конкретну обстановку, за якої шкоду було заподіяно. Коли шкода стала наслідком не лише винної поведінки працівника, але й відсутності умов, що забезпечують збереження матеріальних цінностей, розмір покриття повинен бути відповідно зменшений.

Суд може зменшити розмір покриття шкоди, заподіяної працівником, залежно від його майнового стану, за винятком випадків, коли шкода заподіяна злочинними діями працівника, вчиненими з корисливою метою.

{ Стаття 137 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N від 24.12.76 }

Стаття 1 ...135-3 136 137 138 139 ...265 

Перейти до статті