Укр Рус
< Кодекс законів про працю України

Кодекс законів про працю України
Стаття 39. Розірвання строкового трудового договору з ініціативи працівникаСт. 39 КЗпПУ від 10.12.1971 № 322-VIII
Строковий трудовий договір (пункти 2 і 3 статті 23) підлягає розірванню достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного або трудового договору та у випадках, передбачених частиною першою статті 38 цього Кодексу.

Спори про дострокове розірвання трудового договору вирішуються в загальному порядку, встановленому для розгляду трудових спорів.

{ Стаття 39 із змінами, внесеними згідно із Законом N від 19.01.95 }


Стаття 1 ... 36 38 39 39-1 40 ...265 

Перейти до статті