Укр Рус

Кодекс законів про працю України
Стаття 80. Перенесення щорічної відпусткиСт. 80 КЗпПУ від 10.12.1971 № 322-VIII
Щорічна відпустка на вимогу працівника повинна бути перенесена на інший період у разі:

1) порушення власником або уповноваженим ним органом терміну письмового повідомлення працівника про час надання відпустки (частина п'ята статті 79 цього Кодексу);

2) несвоєчасної виплати власником або уповноваженим ним органом заробітної плати працівнику за час щорічної відпустки (частина третя статті 115 цього Кодексу).

Щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена у разі:

1) тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку;

2) виконання працівником державних або громадських обов'язків, якщо згідно із законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної роботи із збереженням заробітної плати;

3) настання строку відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами;

4) збігу щорічної відпустки з відпусткою у зв'язку з навчанням.

Щорічна відпустка за ініціативою власника або уповноваженого ним органу, як виняток, може бути перенесена на інший період тільки за письмовою згодою працівника та за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) у разі, коли надання щорічної відпустки в раніше обумовлений період може несприятливо відбитися на нормальному ході роботи підприємства, установи, організації, та за умови, що частина відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів буде використана в поточному робочому році.

У разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання встановлюється за згодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом. Якщо причини, що зумовили перенесення відпустки на інший період, настали під час її використання, то невикористана частина щорічної відпустки надається після закінчення дії причин, які її перервали, або за згодою сторін переноситься на інший період з додержанням вимог статті 12 Закону України "Про відпустки" .

Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд, а також ненадання їх протягом робочого року особам віком до вісімнадцяти років та працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами чи з особливим характером праці.

{ Стаття 80 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N від 24.01.83, N від 19.05.89; Законом N від 20.03.91; в редакції Закону N 117-XIV від 18.09.98; із змінами, внесеними згідно із Законами N 490-IV від 06.02.2003, N 1096-IV від 10.07.2003 }


Стаття 1 ...78-1 79 80 81 82 ...265 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII 

Рекомендовані сторінки

Кодекс законів про працю України Стаття 81. Право на щорічну відпустку у разі переведення на інше місце роботи Кодекс законів про працю України Стаття 82. Обчислення стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку Кодекс законів про працю України Стаття 79. Порядок і умови надання щорічних відпусток. Відкликання з відпустки Кодекс законів про працю України Стаття 83. Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки Кодекс законів про працю України Стаття 78-1. Неврахування святкових і неробочих днів при визначенні тривалості щорічних відпустокДодати коментар до ст.80 КЗпПУ від 10.12.1971 № 322-VIII