Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Постанова КМУ № 1086-2004-п від 25.08.2004 Про затвердження Державної програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку на 2004-2006 роки

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 серпня 2004 р. N 1086
Київ
Про затвердження Державної програми прогнозування
науково-технологічного та інноваційного розвитку
на 2004-2006 роки

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державну програму прогнозування
науково-технологічного та інноваційного розвитку на 2004-2006 роки
(далі - Програма), що додається.
2. Визначити державним замовником Програми Міністерство
освіти і науки.
3. Міністерству освіти і науки разом з Міністерством
фінансів, Міністерством економіки та з питань європейської
інтеграції під час складання проектів Державного бюджету та
Державної програми економічного і соціального розвитку України
передбачати починаючи з 2005 року кошти для здійснення заходів,
визначених Програмою.

Прем"єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 2004 р. N 1086
ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
прогнозування науково-технологічного та інноваційного
розвитку на 2004-2006 роки

Метою Програми є:
створення системи прогнозування науково-технологічного та
інноваційного розвитку України, наукового обґрунтування державної
соціально-економічної політики;
визначення актуальних напрямів розвитку науки і техніки,
найбільш перспективних напрямів інноваційної діяльності.
Основними завданнями Програми є:
створення на державному рівні системи безперервних і
незалежних прогнозно-аналітичних досліджень та запровадження
сучасних методів їх проведення;
визначення базового та альтернативних варіантів розвитку
науково-технологічної та інноваційної діяльності, найбільш
перспективних технологій та інновацій для забезпечення виходу на
світовий ринок, критичних технологій для забезпечення
науково-технічного і соціального прогресу, стабільного
економічного зростання в державі та національної безпеки.
Організаційне забезпечення Програми
Відповідальним за виконання Програми є МОН.
Для виконання основних завдань Програми необхідно здійснити
заходи згідно з додатком. З метою забезпечення їх виконання МОН
разом з Національною академією наук до кінця 2004 року визначає в
установленому порядку науково-дослідні організації, на базі яких
створює групи експертів з питань науково-технічного та
інноваційного розвитку.
МОН подає щороку до 1 березня Кабінетові Міністрів України
інформацію про стан справ.
Фінансове забезпечення Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів
державного бюджету, міжнародної технічної допомоги, а також інших
джерел.
Очікувані результати
У результаті виконання Програми передбачається:
провести моніторинг науково-технологічного та інноваційного
потенціалу України;
визначити актуальні напрями розвитку науки і техніки,
найбільш перспективні напрями інноваційної діяльності з
урахуванням кон"юнктури ринку, напрями можливого виходу на
світовий ринок наукоємних товарів і технологій;
зменшити ризик впровадження у виробництво неперспективних
технологій;
підвищити попит виробництва на результати наукових досліджень
і розробок;
спрямувати наукові дослідження, що проводяться за рахунок
бюджетних коштів, на виконання програм економічного розвитку
держави та підвищити їх ефективність;
забезпечити сприяння комерціалізації науки з метою широкого
практичного використання результатів виконання державних наукових
і науково-технічних програм;
підготувати практичні рекомендації щодо формування
науково-технологічної та інноваційної політики.

Додаток
до Державної програми
ЗАХОДИ
щодо прогнозування розвитку науково-технологічної та
інноваційної діяльності
(тис. гривень) ---------------------------------------------------------------------------------------- Найменування |Відповідальні| Строк |Орієнтов-| У тому числі за роками заходу |за виконання |виконання|ний обсяг|--------------------------------------- | | |фінансу- | 2005 | 2006 | | |вання, |-------------------+------------------- | | |усього |усього|держав-|інші|усього|держав-|інші | | | | |ний |дже-| |ний |дже- | | | | |бюджет |рела| |бюджет |рела ---------------------------------------------------------------------------------------- 1. Визначення МОН III-IV
джерел Національна квартали
інформаційного академія наук 2004 р.
забезпечення
Програми
2. Визначення МОН -"-
джерел Мінекономіки
позабюджетного МЗС
фінансування
Програми
3. Формування МОН III 20 20 20
експертних Національна квартал
груп для академія наук 2004 р. -
виконання I квартал
Програми 2005 р.
4. Розроблення -"- -"- 100 100 20 80
методик для
здійснення
довго-
строкового
прогнозування
розвитку
науково-
технічної та
інноваційної
діяльності на
основі методу
експертних
оцінок
5. Організація МОН IV 50 50 10 40
і проведення Національна квартал
семінарів з академія наук 2004 р. -
метою навчання II
експертів квартал
методиці 2005 р.
прогнозно-
аналітичних
досліджень
6. Проведення МОН IV 20 20 20
оцінки Національна квартал
потенціалу академія наук 2004 р. -
науково- Держкомстат II
технічної та квартал
інноваційної 2005 р.
сфери
7. Розроблення МОН IV 900 900 600 300
на основі Національна квартал
методу академія наук 2004 р. -
експертних II
оцінок довго- квартал
строкового 2005 р.
прогнозу
розвитку
науково-
технічної та
інноваційної
діяльності
8. Розроблення
середньо-
строкового
прогнозу
розвитку:
інноваційної МОН III 200 200 150 50
діяльності квартал
2005 р.
науково- -"- IV 200 200 150 50
технічної квартал
діяльності 2005 р.
9. Визначення МОН III-IV 510 510 510 базового та Національна квартали
альтернативних академія наук 2004 р.
варіантів
розвитку
науково-
технологічної
та
інноваційної
діяльності,
найбільш
перспективних
технологій та
інновацій для
забезпечення
виходу на
світовий ринок
вітчизняних
наукоємних
товарів і
технологій,
критичних
технологій для
забезпечення
науково-
технічного і
соціального
прогресу,
стабільного
економічного
зростання в
державі та
національної
безпеки
Усього 2000 1490 950 540 510 510

Інші НПА

Лист МОНмолодьспорт №839 від 16.07.2014 Про затвердження Змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році Лист Вищий господарський суд України №01-06/1666/14 від 27.10.2014 Про доповнення Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 № 01-06/249 "Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів" Лист Вищий господарський суд України №01-06/249 від 15.03.2011 Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів Лист Вищий господарський суд України №01-06/1686/14 від 04.11.2014 Про внесення змін до пунктів 10, 33 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 28.03.2013 № 01-06/606/2013 "Про Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-VI)" Лист Вищий господарський суд України №01-06/606/2013 від 28.03.2013 Про Закон України \"Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом\" (у редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-VI) Лист Мін'юст №6820-0-4-14/8.1 від 14.08.2014 Щодо відмови від обов'язковості та переходу до добровільності використання печаток суб'єктами господарюва Лист Мін'юст №Ч-13744/8.2 від 13.08.2014 Щодо встановлення ціни договору між суб'єктами господарювання у вигляді грошового еквівалента Лист НБУ №18-112/64483 від 05.11.2014 Про скасування пені та штрафів за договорами кредиту під час АТО Лист ВАСУ №1493/2/2/14-14 від 03.11.2014 Щодо розгляду адміністративних справ з урахуванням Закону України "Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв'язку з проведенням антитерористичної операції" Лист НБУ №12-311/67934 від 17.11.2014 Щодо сплати збору на обов\'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі іноземної валюти під час нарахування (утримання) податку на доходи фізичних осіб з процентів на валютні вклади