Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ МОЗ № 360 від 19.07.2005 Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
19.07.2005 N 360
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 липня 2005 р.
за N 782/11062
 
Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень
 
( Додатково див. Наказ Міністерства охорони здоров'я N 394-АДМ ( va394282-05 ) від 12.10.2005 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я N 539 ( z1288-05 ) від 20.10.2005 N 348 ( z0644-06 ) від 31.05.2006 N 440 ( z0883-06 ) від 04.07.2006 N 42 ( z0114-07 ) від 30.01.2007 N 525 ( z0923-08 ) від 17.09.2008 N 818 ( z0101-09 ) від 30.12.2008 N 96 ( z0259-09 ) від 17.02.2009 N 351 ( z0700-09 ) від 22.05.2009 N 150 ( z0464-11 ) від 21.03.2011 N 777 ( z1346-11 ) від 11.11.2011 }
 
     Відповідно до Закону України "Про лікарські засоби" ( 123/96-ВР ) та Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 N 467 ( 467/2011 ), з метою удосконалення порядку виписування рецептів та посилення контролю за обігом лікарських засобів і виробів медичного призначення у закладах охорони здоров'я Н А К А З У Ю:
{ Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 777 ( z1346-11 ) від 11.11.2011 }
{ Дію пункту 1 призупинено до 01.10.2006 згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я N 539 ( z1288-05 ) від 20.10.2005, N 348 ( z0644-06 ) від 31.05.2006 }
     1. Затвердити:
     1.1. Правила виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що додаються.
     1.2. Порядок відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, що додається ( z0783-05 ).
     1.3. Інструкцію про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень, що додається ( z0784-05 ).
     1.4. Установити Форму журналу обліку отруйних, сильнодіючих та комбінованих лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку в закладах охорони здоров'я (додаток).
{ Підункт 1.4 пункту 1 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 777 ( z1346-11 ) від 11.11.2011 }
{ Дію пункту 2 призупинено до 01.10.2006 згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я N 539 ( z1288-05 ) від 20.10.2005, N 348 ( z0644-06 ) від 31.05.2006 } 2. Уважати таким, що втратив чинність, наказ МОЗ України від 30.06.94 N 117 ( z0171-94 ) "Про порядок виписування рецептів та відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.07.94 за N 171/380 (зі змінами).
{ Пункт 3 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 525 ( z0923-08 ) від 17.09.2008 }
     3. Установити, що контроль за правилами виписування рецептів, порядком зберігання та обліком рецептурних бланків здійснює МОЗ України, МОЗ Автономної республіки Крим, головні управління (управління) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, контроль за порядком відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів здійснюють у межах повноважень Державна служба України з лікарських засобів та її територіальні органи.
{ Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказами МОЗ N 440 ( z0883-06 ) від 04.07.2006, N 351 ( z0700-09 ) від 22.05.2009, N 777 ( z1346-11 ) від 11.11.2011 }
     4. Дія наказу поширюється на всі заклади охорони здоров'я незалежно від їх форм власності і підпорядкування та суб'єктів господарської діяльності, що займаються медичною практикою, оптовою та роздрібною торгівлею лікарськими засобами, відпуском лікарських засобів і виробів медичного призначення лікувально-профілактичним закладам, підприємствам, установам, організаціям.
{ Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 440 ( z0883-06 ) від 04.07.2006 }
( Пункт втратив чинність на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 539 ( z1288-05 ) від 20.10.2005 )
 
     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В.О.Рибчука.
 Міністр                                               М.Є.Поліщук 
Додаток
до наказу МОЗ України
від 19.07.2005 N 360
(у редакції наказу
Міністерства охорони
здоров'я України
від 11.11.2011 N 777)
( z1346-11 )
Форма
 
ЖУРНАЛ
обліку отруйних, сильнодіючих
та комбінованих лікарських засобів,
що підлягають предметно-кількісному
обліку в закладах охорони здоров'я
 
Найменування лікарського засобу
            __________________________________________
       ___________________________________________________ 
       (повне найменування, форма випуску, одиниця виміру) 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Рік, |Залишок|      Надходження      |Надходження|Види видатку|            Видатки           |Видатки| Усього |Залишок|Фактичний|
|місяць|  на   |-----------------------|та залишок |    (за     |------------------------------|  за   |   за   |  на   | залишок |
|      | перше |номер|кіль-|номер|кіль-| разом за  |амбулаторною|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10*|місяць | місяць |кінець |         |
|      |число  |доку-|кість|доку-|кість|  місяць   |рецептурою, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  за   |за усіма|місяця |         |
|      |місяця |мента|     |мента|     |           | лікувальні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |кожним | видами |       |         |
|      |       |  і  |     |  і  |     |           |  установи, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |з видів|видатків|       |         |
|      |       |дата |     |дата |     |           |  аптечні   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |окремо |        |       |         |
|      |       |     |     |     |     |           |пункти тощо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |        |       |         |
|------+-------+-----+-----+-----+-----+-----------+------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+-------+--------+-------+---------|
|      |       |     |     |     |     |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |        |       |         |
|------+-------+-----+-----+-----+-----+-----------+------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+-------+--------+-------+---------|
|      |       |     |     |     |     |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |        |       |         |
|------+-------+-----+-----+-----+-----+-----------+------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+-------+--------+-------+---------|
|      |       |     |     |     |     |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |        |       |         |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
_______________ 
     * З урахуванням кількості днів місяця. 
     Журнал обліку отруйних, сильнодіючих та комбінованих лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку в закладах охорони здоров'я, повинен бути пронумерований, прошнурований і завірений підписом керівника та скріплений печаткою.
{ Додаток в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 777 ( z1346-11 ) від 11.11.2011 }
 Заступник голови Державної 
 служби лікарських засобів 
 і виробів медичного призначення                  Ю.В.Підпружников 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
19.07.2005 N 360
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 липня 2005 р.
за N 782/11062
 
ПРАВИЛА
виписування рецептів та вимог-замовлень
на лікарські засоби і вироби медичного
призначення
{ У тексті Правил слова "та лікарського засобу трамадол (незалежно від його торговельної назви та лікарської форми (далі - трамадол)" та "та трамадол" в усіх відмінках виключено згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 525 ( z0923-08 ) від 17.09.2008 }
 
1. Загальні вимоги до виписування та оформлення
рецептів на лікарські засоби і вироби
медичного призначення
     1.1. Рецепти на лікарські засоби і вироби медичного призначення (далі - Рецепти) виписуються лікарями закладів охорони здоров'я незалежно від форм власності та підпорядкування, згідно з видами медичної практики, на які було видано ліцензію МОЗ України та відповідно до лікарських посад (далі - медичні працівники). Рецепти на лікарські засоби, вироби медичного призначення, які відпускаються на пільгових умовах чи безоплатно, дозволяється виписувати лікарям державних та комунальних закладів охорони здоров'я за узгодженням з органами охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій.
{ Пункт 1.1 в редакції Наказу МОЗ N 440 ( z0883-06 ) від 04.07.2006 }
     1.2. Медичні працівники, які мають право виписувати Рецепти, є відповідальними за призначення хворому ліків та додержання правил виписування Рецептів згідно із законодавством України.
     1.3. Рецепти виписуються хворому за наявності відповідних показів з обов'язковим записом про призначення лікарських засобів чи виробів медичного призначення в медичній документації (історія хвороби, медична карта амбулаторного чи стаціонарного хворого).
     Рецепти виписуються на лікарські засоби, зареєстровані в Україні, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
     1.4. Рецепти повинні мати кутовий штамп закладу охорони здоров'я та завірятися підписом і особистою печаткою лікаря, а у випадках, передбачених цим наказом (п. 1.14), додатково - круглою печаткою суб'єкта господарювання, що провадить діяльність, пов'язану з медичною практикою.
     Завіряти печаткою закладу охорони здоров'я або іншого суб'єкта господарювання, що провадить діяльність, пов'язану з медичною практикою, незаповнені та не підписані медичним працівником рецептурні бланки забороняється.
     Рецепти на препарати інсуліну, вартість яких підлягає державному відшкодуванню, додатково завіряються печаткою червоного кольору "Вартість підлягає відшкодуванню". { Пункт 1.4 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 351 ( z0700-09 ) від 22.05.2009 }
     1.5. Лікарі, які займаються приватною медичною практикою, на рецептурних бланках у верхньому лівому куті зазначають свою адресу, номер ліцензії та дату її видачі.
     1.6. Рецепти обов'язково виписуються на:
     - рецептурні лікарські засоби;
     - безрецептурні лікарські засоби, вироби медичного призначення у разі відпуску їх безоплатно чи на пільгових умовах;
     - лікарські засоби, які виготовляються в умовах аптеки для конкретного пацієнта.
     1.7. Рецепти виписуються на спеціальному рецептурному бланку форми N 3 (ф-3), зразок якої затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.01.2010 N 11 ( z0347-10 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.05.2010 за N 347/17642, та рецептурному бланку форми N 1 (ф-1) (додаток 1). { Пункт 1.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 351 ( z0700-09 ) від 22.05.2009; в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 777 ( z1346-11 ) від 11.11.2011 } 
     1.8. Забороняється нанесення на рецептурний бланк будь якої інформації (в тому числі і рекламної), за винятком номера страхового поліса (за необхідності).
{ Пункт 1.8 в редакції Наказу МОЗ N 440 ( z0883-06 ) від 04.07.2006 }
     1.9. Назва лікарського засобу, формоутворюючих та корегуючих речовин, його склад, лікарська форма, звернення лікаря до фармацевтичного працівника про виготовлення та видачу лікарських засобів пишуться латинською мовою.
     Використання латинських скорочень дозволяється тільки відповідно до прийнятих у медичній і фармацевтичній практиці (додаток 2).
     Забороняється скорочення близьких за найменуванням інгредієнтів, що може призвести до плутанини відносно того, який лікарський засіб приписано.
{ Пункт 1.9 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 440 ( z0883-06 ) від 04.07.2006 }
     1.10. Спосіб застосування ліків пишеться державною мовою або мовою міжнаціонального спілкування відповідно до Закону Української РСР "Про мови в Українській РСР" ( 8312-11 ) із зазначенням дози, частоти, часу та умов прийому. Забороняється обмежуватися загальними вказівками типу "Зовнішнє", "Відомо" тощо.
     1.11. Рецепти виписуються чітко і розбірливо чорнилом, кульковою ручкою або комп'ютерним набором з обов'язковим заповненням належної інформації, передбаченої формою бланка Рецепта. Виправлення в Рецепті не дозволяється.
{ Пункт 1.11 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 440 ( z0883-06 ) від 04.07.2006; в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 777 ( z1346-11 ) від 11.11.2011 }
     1.12. Усі специфічні вказівки, помітки медичного працівника ("Хронічно хворому", "За спеціальним призначенням") додатково завіряються його підписом та печаткою.
{ Пункт 1.12 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 440 ( z0883-06 ) від 04.07.2006 }
     1.13. Рецепти на лікарські засоби, крім наркотичних (психотропних) лікарських засобів і вироби медичного призначення виписуються на рецептурних бланках ф-1 (додаток 1).
     Рецепти на наркотичні (психотропні) лікарські засоби в чистому вигляді або в суміші з індиферентними речовинами виписуються на спеціальних рецептурних бланках ф-3 ( 589-2009-п ).
     Рецепт ф-3 ( 589-2009-п ) додатково підписується керівником закладу охорони здоров'я або його заступником з лікувальної роботи (а в разі їх відсутності - підписом завідувача відділення цього закладу, на якого покладена відповідальність за призначення наркотичних (психотропних) лікарських засобів) і завіряється печаткою суб'єкта господарювання, що провадить діяльність, пов'язану з медичною практикою.
     1.14. На рецептурних бланках ф-1 дозволяється виписувати не більше трьох найменувань лікарських засобів.
     Одне найменування лікарського засобу виписується у разі:
     - призначення пільговим категоріям населення на бланку ф-1;
     - які підлягають предметно-кількісному обліку;
     - призначення наркотичних (психотропних) лікарських засобів на бланку ф-3;
     - призначення препаратів інсуліну, вартість яких підлягає державному відшкодуванню. { Пункт 1.14 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 351 ( z0700-09 ) від 22.05.2009 }
{ Абзац другий пункту 1.14 в редакції Наказу МОЗ N 440 ( z0883-06 ) від 04.07.2006 }
     1.15. Рецепти на лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку (додаток 3), що відпускаються на пільгових умовах чи безоплатно, крім наркотичних (психотропних) лікарських засобів, виписуються у 2 примірниках на бланку ф-1.
     1.16. У разі виписування безоплатно чи на пільгових умовах наркотичних (психотропних) лікарських засобів поряд з виписуванням Рецепта на бланку ф-3 ( 589-2009-п ) виписуються додатково Рецепти на бланку ф-1.
     1.17. Пільговим категоріям пацієнтів, що проводять ін'єкції поза межами лікувально-профілактичних закладів, дозволяється виписувати до 100 г етилового спирту безоплатно на місяць.
     1.18. У разі необхідності (відрядження, відпустка тощо) пацієнту, в тому числі тим, хто має право на безоплатне чи пільгове забезпечення, дозволяється виписувати на одному рецептурному бланку лікарські засоби в кількості, передбаченій для тримісячного курсу лікування, ураховуючи норми відпуску лікарських засобів.
     При виписуванні таких Рецептів лікар повинен зробити вказівку "Хронічно хворому".
     1.19. У разі необхідності, відповідно до дозового режиму, дозволяється виписувати Рецепт на лікарський засіб в кількості, необхідній для продовження чи повторення курсу лікування, шляхом зазначення кратності видачі ліків, за винятком лікарських засобів, для яких встановлені норми відпуску, зазначені в п. 1.22.
     1.20. Для хворих із затяжними і хронічними захворюваннями Рецепти на лікарські засоби, що містять фенобарбітал у суміші з іншими лікарськими засобами та належать до рецептурних, можуть виписуватись на рецептурному бланку ф-1 на курс лікування до одного місяця з обов'язковою вказівкою лікаря "За спеціальним призначенням".
     1.21. Забороняється виписувати Рецепти на лікарські засоби, перелічені в додатку 5 до цих Правил, та їх аналоги за дією, що використовуються для усіх видів наркозу (інгаляційного, неінгаляційного, увідного) при хірургічних та діагностичних втручаннях.
{ Пункт 1.21 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 525 ( z0923-08 ) від 17.09.2008 }
     1.22. Забороняється виписувати в одному Рецепті наведені нижче лікарські засоби у більшій кількості, ніж та, що вказана в таблиці:
 -----------------------------------------------------------------
    Назва лікарського засобу   |       Граничнодопустима для
                               |        відпуску кількість
                               |       засобу на один Рецепт
 ----------------------------------------------------------------- 
     Амфепрамон (фепранон)
     драже 0,025 г                   50 драже 
     Бупренорфін
     таблетки 0,2 мг                 0,017 г
     таблетки 0,4 мг                 0,017 г
     таблетки 2 мг                   0,112 г
     таблетки 4 мг                   0,112 г
     таблетки 8 мг                   0,112 г
     ампули 0,3 мг - 1 мл            20 амп.
     ампули 0,6 мг - 2 мл            10 амп.
     пластир трансдермальний         10 пластирів незалежно від 
                                     дозування 
     Дименоксадол (естоцин)
     таблетки 5 мг, 15 мг,
     30 мг, 60 мг                    12 табл. 
     Метадон, рідкі форми,
     1мг в 1 мл                      0,3 г 
     Морфіну гідрохлорид
     таблетки 10 мг
     ампули 1% - 1 мл                0,1 г (загальної кількості 
                                     морфіну у перерахунку на 
                                     безводну основу) 
     Натрію оксибутірат та
     інші солі оксимасляної
     кислоти
     ампули 20% - 5, 10 мл 10 амп.
     флакони 66,7% - 50 мл 1 флакон
     Омнопон
     ампули по 1 мл                  10 амп. 
     Психотропні лікарські
     засоби*                         10-12 табл., 10 амп. 
     Тримеперидину гідрохлорид
     ампули 1,2% - 1 мл              0,25 г (загальної кількості 
                                     тримеперидину в перерахунку 
                                     на безводну основу) 
 
     таблетки 25 мг                  10 табл. 
     Триазолам (хальцион)
     таблетки 0,25 мг                30 табл. 
     Етилморфіну гідрохлорид **
     таблетки 10 мг, 15 мг 0,2 г (загальної кількості етилморфіну в перерахунку на безводну основу)
     Просідол
     таблетки 25 мг                  10 табл.
     ампули 1% - 1мл                 0,25 г (загальної кількості 
                                     просідолу в перерахунку 
                                     на безводну основу) 
     Трамадол (міжнародна
     непатентована назва)
     капсули, таблетки 0,05 г 30 капс.,табл.
     ампули 5% - 1 мл                10 амп.
     ампули 5% - 2 мл                10 амп.
     краплі 0,1 г в 1 мл             1 флакон 50 мл
     свічки ректальні 0,1 г 20 свічок
     Атропін та його солі            0,01 г
     порошок
     Тетракаїн порошок               1 г
     Тригексифенідил                 0,12 г
     Атракурій                       0,05 г
     Векуроній                       0,004 г
     Піпекуроній                     0,004 г
     Рокуроній                       0,05 г
     Суксаметоній                    0,1 г
     Буторфанол (морадол тощо) 0,008 г
     Дифенгідрамін (димедрол) 2,1 г
     тверді твердіформи
     Зопіклон                        0,075 г
     Клонідін (клофелін)             0,015 г
     субстанція, рідкі форми
     Метандієнон                     0,05 г
     Нандролон                       0,05 г
     Прометазин                      0,5 г
     Гідроморфону гідрохлорид 21 табл.
     Фентаніл у формі                10 пластирів незалежно
     трансдермальних                 від дозування
     терапевтичних систем
     із пролонгованим ефектом
---------------
     * Віднесені до психотропних лікарських засобів згідно із Законом України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" ( 60/95-ВР ).
     ** В очних краплях та мазях етилморфіну гідрохлорид може виписуватись у кількості до 1 г за наявності вказівки медичного працівника на рецепті "За спеціальним призначенням", завіреної підписом, власною печаткою лікаря та печаткою лікувально-профілактичного закладу.
     У разі надходження зазначених у таблиці лікарських засобів в оригінальних упаковках, що містять більшу кількість таблеток від указаної норми відпуску, дозволяється виписувати в Рецепті 1 упаковку, але не більше 50 таблеток.
{ Пункт 1.22 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я N 525 ( z0923-08 ) від 17.09.2008, N 818 ( z0101-09 ) від 30.12.2008, N 96 ( z0259-09 ) від 17.02.2009, N 351 ( z0700-09 ) від 22.05.2009, N 150 ( z0464-11 ) від 21.03.2011 }
     1.22.1 Наркотичні (психотропні) комбіновані лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку, виписуються медичними працівниками на рецептурних бланках ф-1.
     1.22.2 Забороняється виписувати в одному Рецепті ф-1 наркотичні (психотропні) комбіновані лікарські засоби у більшій кількості у їх складі наркотичних засобів або психотропних речовин і прекурсорів, ніж та, що вказана у таблиці:
 -----------------------------------------------------------------
    Назва наркотичного засобу,   |   Граничнодопустима для
    психотропної речовини,       |   відпуску кількість
    прекурсору                   |   у складі наркотичного
                                 |   (психотропного)
                                 |   комбінованого
                                 |   лікарського засобу на 1
                                 |   рецепт
 ----------------------------------------------------------------- 
 
     Кодеїн                          0,2 г
     Декстропропоксифен              0,6 г
     Фенобарбітал                    1 г
     Ефедрину гідрохлорид            0,6 г
     Псевдоефедрин                   0,6 г
     Фенілпропаноламін               0,6 г
     Ерготамін                       0,02 г
     Ергометрин                      0,002 г
(у перерахунку на безводну основу)
У  разі  надходження  цих  препаратів в оригінальних упаковках, що 
містять більшу кількість речовини від указаної норми, дозволяється 
виписувати  в  1  рецепті  1  упаковку  лікарського засобу, але не 
більше 50 таблеток. 
{  Пункт  1.22.2  із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 440 
( z0883-06 ) від 04.07.2006 } 
 
     2. Особливості виписування Рецептів на лікарські засоби, 
                що виготовляються в умовах аптеки 
     2.1. Рецепти на лікарські засоби, які виготовляються в аптеці, виписуються в розгорнутому вигляді.
{ Пункт 2.1 в редакції Наказу МОЗ N 440 ( z0883-06 ) від 04.07.2006 }
     2.2. Назви наркотичних (психотропних) та отруйних лікарських засобів пишуться на початку Рецепта, далі - усі інші лікарські засоби (інгредієнти).
     2.3. При виписуванні наркотичних (психотропних), отруйних та сильнодіючих лікарських засобів у дозах, що перевищують вищі одноразові дози, медичний працівник зобов'язаний написати дозу цього засобу словами і поставити знак оклику.
     2.4. Кількість твердих та сипучих лікарських засобів указується у грамах (0,001; 0,01; 0,5; 1,0), рідких - у мілілітрах, грамах, краплях.
     2.5. При необхідності негайного відпуску хворому ліків у верхній частині Рецепта проставляється позначка "cito" (швидко) або "statim" (негайно).
3. Термін дії Рецепта
     3.1. Рецепти на лікарські засоби, виписані на рецептурних бланках ф-1, дійсні протягом одного місяця з дня виписки, а на спеціальних рецептурних бланках ф-3 ( 589-2009-п ) - протягом п'яти днів з дня виписки.
{ Пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 440 ( z0883-06 ) від 04.07.2006 }
4. Оформлення вимог-замовлень на лікарські засоби
і вироби медичного призначення
     4.1. Для забезпечення лікувально-діагностичного процесу або проведення наукових досліджень лікувально-профілактичні заклади або науково-дослідні установи можуть отримувати лікарські засоби, вироби медичного призначення з аптек та аптечних складів (баз) на вимогу-замовлення, яка містить інформацію про замовника (реквізити), його довірену особу, дату, торгову назву лікарського засобу, одиницю виміру, кількість упаковок замовлених та відпущених, тощо.
{ Пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з Наказами МОЗ N 440 ( z0883-06 ) від 04.07.2006, N 42 ( z0114-07 ) від 30.01.2007 }
     4.2. При оформленні вимоги-замовлення для отримання з аптек та аптечних складів (баз) лікарських засобів, виробів медичного призначення вона завіряється кутовим штампом, круглою печаткою лікувально-профілактичного закладу або науково-дослідної установи, або суб'єкта господарювання, що провадить діяльність, пов'язану з медичною практикою, підписом керівника закладу (науково-дослідної установи) або його заступника з лікувальної частини.
{ Пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 42 ( z0114-07 ) від 30.01.2007 }
     4.3. У вимозі-замовленні вказують торгову назву лікарського засобу, дозування, форму випуску (таблетки, ампули тощо), вид упаковки (коробки, флакони, туби тощо), загальну кількість.
{ Пункт 4.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 440 ( z0883-06 ) від 04.07.2006 }
     4.4. Вимоги-замовлення на лікарські засоби, що підлягають предметно-кількісному обліку, лікарські засоби для наркозу, лікарські засоби, які належать до фармакологічних груп, що наведені в додатку 5, та лікарські засоби, наведені в таблиці п. 1.22 цих Правил, виписуються на окремих бланках вимог-замовлень для кожної групи препаратів.
     4.5. Вимоги-замовлення виписуються у трьох примірниках, а на лікарські засоби, що підлягають предметно-кількісному обліку, вимоги-замовлення виписуються у чотирьох примірниках.
     В аптеці (аптечному складі/базі) залишається один примірник вимоги-замовлення, крім вимоги-замовлення на лікарські засоби, що підлягають предметно-кількісному обліку і залишаються у двох примірниках.
 Заступник голови Державної 
 служби лікарських засобів і 
 виробів медичного призначення                    Ю.В.Підпружников 
Додаток 1
до Правил виписування
рецептів та вимог-замовлень
на лікарські засоби і вироби
медичного призначення
 
 Прізвище, ім'я та по батькові 
 і вік хворого ___________________________________________________ 
 
 Адреса хворого або номер медичної 
 карти амбулаторного хворого _____________________________________ 
 
 Назва та кількість 
 виписаних лікарських засобів ____________________________________ 
 
 Номер рецепта N _____                  "___" _________ 20 ____ р. 
                                          (дата виписки рецепта) 
 
                          лінія відриву 
 ................................................................. 
ФОРМА
рецептурного бланка N 1 (ф-1) для виписування
лікарських засобів і виробів медичного призначення,
що відпускаються за повну вартість, безоплатно,
з оплатою 50% і таких, що підлягають
предметно-кількісному обліку (розмір 105 х 150)
 
 * Назва закладу                               Код закладу за ЗКУД 
 (штамп закладу)                               Код за ЄДРПОУ 
                                          Медична документація ф-1
 _________________________________________________________________ 
 
                                             Номер рецепта N______ 
 РЕЦЕПТ                                     "____"________ 20 _ р. 
 (дорослий, дитячий -                       (дата виписки рецепта) 
 потрібне підкреслити)
 _________________________________________________________________ 
 
 За повну вартість            Безоплатно                Оплата 50%
 _________________________________________________________________ 
 
 Прізвище, ім'я та по батькові 
 і вік хворого ___________________________________________________ 
 
 Адреса хворого або номер медичної 
 карти амбулаторного хворого _____________________________________ 
 
 Прізвище, ім'я та по батькові 
 лікаря __________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________ 
     I Rp:
     I
     I
 _________________________________________________________________ 
     I Rp:
     I
     I
 _________________________________________________________________ 
     I Rp:
     I
     I
 _________________________________________________________________ 
     Підпис та особиста печатка
     лікаря (розбірливо)                          М. П. 
 
     Рецепт дійсний протягом 1 місяця   печатка лікувально - 
                                        профілактичного закладу 
 
 _________________________________________________________________ 
                         Пам'ятка лікарю 
       (друкується на зворотному боці рецептурного бланка) 
     Код лікувально-профілактичного закладу друкується друкарським способом або ставиться штамп.
     Рецепт виписується латинською мовою, розбірливо, чітко, чорнилом або кульковою ручкою, виправлення забороняються.
     На одному рецептурному бланку виписується: одне найменування лікарського засобу, що вміщує отруйні або наркотичні лікарські засоби, або 1 - 3 найменування інших лікарських засобів.
     Дозволяються тільки прийняті правилами скорочення позначень.
     Тверді і сипучі речовини в грамах (0,01; 0,5; 1,0), рідкі - в мілілітрах, грамах і краплях.
     Спосіб вживання пишеться державною мовою відповідно до Закону України "Про мови в Українській РСР", забороняється обмежуватись загальними вказівками: "Внутрішнє", "Зовнішнє", "Відомо" і т. ін.
                                           _______________________ 
                                           Штамп аптеки
                                           _______________________
 __________________________ 
 N лікарської форми 
 індивідуального виготовлення              Перевірив     Відпустив
 ___________________________________________________ 
 Прийняв            Виготовив 
 
---------------
     *) Лікарі, які займаються приватною медичною практикою, у верхньому лівому куті зазначають свою адресу, номер ліцензії.
     **) Забороняється нанесення на рецептурний бланк будь якої інформації (у тому числі й рекламної), за винятком номера страхового поліса (за необхідності).
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами МОЗ N 440 ( z0883-06 ) від 04.07.2006, N 42 ( z0114-07 ) від 30.01.2007, N 777 ( z1346-11 ) від 11.11.2011 }
 Заступник голови Державної 
 служби лікарських засобів і 
 виробів медичного призначення                    Ю.В.Підпружников 
Додаток 2
до Правил виписування
рецептів та вимог-замовлень
на лікарські засоби і вироби
медичного призначення
 
Найважливіші рецептурні скорочення
 
------------------------------------------------------------------
 Скорочення на       |     Повне написання    |     Переклад
 латинській мові     |                        |
---------------------+------------------------+-------------------
          1          |           2            |         3
------------------------------------------------------------------
 __ 
 aa                   ana                       по, порівну 
 ac. acid.            acidum                    кислота 
 amp.                 ampulla                   ампула 
 aq.                  aqua                      вода 
 aq.pur.              aqua purificata           очищена вода 
 but.                 butyrum                   масло (тверде) 
 comp.                compositus (a, um)        складний 
 D.                   Da, Detur, Dentur         видай, нехай буде 
                                                видано, нехай 
                                                будуть видані 
 D. S.                Da Signa, Detur           видай, познач 
                      Signetur                  нехай буде видано, 
                                                позначено, видати 
                                                позначити 
 D. t. d.             Da (Dentur)tales          видай (видати) 
                      doses                     таких доз 
 dil.                 dilutus                   розведений 
 div. in. p. aeq.     divide in partes          розділи на 
                      aequales                  рівні частини 
 extr.                extractum                 екстракт, витяжка 
 f.                   fiat(fiant)               нехай утвориться 
                                                (утворяться) 
 gtt., gtts.          gutta, guttae             крапля, краплі 
 hb.                  herba                     трава 
 inf.                 infusum                   настій 
 in ampul.            in ampullis               в ампулах 
 in tab.              in tabulettis             в таблетках 
 linim.               linimentum                рідка мазь, 
                                                лімінент 
 liq.                 liquor                    рідина 
 M. pil.              massa pilularum           пілюльна маса 
 M.                   Misce, Misceatur          змішай, нехай буде 
                                                змішано, змішати 
 N.                   numero                    числом 
 ol.                  oleum                     олія 
 pil.                 pilula                    пілюля 
 P. aeq.              partes aequeles           рівні частини 
 pulv.                pulvis                    порошок 
 q. s.                quantum satis             скільки потрібно, 
                                                скільки необхідно 
 r., rad.             radix                     корінь 
 Rp.                  Recipe                    візьми 
 Rep.                 Repete, Repetatur         повтори, нехай 
                                                буде повторено 
 rhiz.                rhizoma                   кореневище 
 S.                   Signa, Signetur           познач, нехай буде 
                                                позначено 
 sem.                 semen                     насіння 
 simpl.               simplex                   простий 
 sir.                 sirupus                   сироп 
 sol.                 solutio                   розчин 
 steril.              aerilisa sterilisetur     простерилізуй, 
                                                нехай буде 
                                                простерилізовано 
 supp.                suppositorium             свічка, 
                                                супозиторій 
 tab.                 tabuletta                 таблетка 
 t-ra., tct.          tinctura                  настойка 
 ung.                 unguentum                 мазь 
 vitr.                vitrum                    склянка 
 praecip.             praecipitatus             осаджений 
{ Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 525 ( z0923-08 ) від 17.09.2008 }
 Заступник голови Державної 
 служби лікарських засобів і 
 виробів медичного призначення                    Ю.В.Підпружников 
Додаток 3
до Правил виписування
рецептів та вимог-замовлень
на лікарські засоби і вироби
медичного призначення
 
ПЕРЕЛІК
лікарських засобів, що підлягають
предметно-кількісному обліку в закладах
охорони здоров'я
 
     1. Наркотичні лікарські засоби.
     2. Психотропні лікарські засоби.
     3. Отруйні та сильнодіючі лікарські засоби (за міжнародними непатентованими назвами):
     атропін та його солі (порошок),
     кетамін,
     тетракаїн (порошок),
     тригексифенідил,
     атракурій,
     векуроній,
     піпекуроній,
     рокуроній,
     суксаметоній,
     буторфанол (морадол тощо),
     дифенгідрамін (димедрол) (тверді форми),
     зопіклон,
     клонідін (клофелін) (субстанція, рідкі форми),
     метандієнон,
     нандролон,
     прометазин.
     4. Комбіновані лікарські засоби, які містять ефедрин (окрім лікарських засобів у формі сиропів), трамадол, псевдоефедрин та декстропропоксифен.
     Примітки:
     1. Не підлягають предметно-кількісному обліку медичні аптечки транспортних засобів, у які входить розчин буторфанолу тартрату для ін'єкцій 0,2% по 1 мл у шприц-тюбиках.
     2. Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінням охорони здоров'я обласних (міських) держадміністрацій спільно з об'єднаннями (підприємствами) "Фармація" дозволяється, при потребі, розширювати даний перелік, а керівникам лікувально-профілактичних закладів - установлювати у відділеннях предметно-кількісний облік і інших лікарських засобів.
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами МОЗ N 42 ( z0114-07 ) від 30.01.2007, N 525 ( z0923-08 ) від 17.09.2008, N 818 ( z0101-09 ) від 30.12.2008, N 150 ( z0464-11 ) від 21.03.2011, N 777 ( z1346-11 ) від 11.11.2011 }
 Заступник голови Державної 
 служби лікарських засобів і 
 виробів медичного призначення                    Ю.В.Підпружников 
{ Додаток 4 вилучено на підставі Наказу МОЗ N 440 ( z0883-06 ) від 04.07.2006 }
 
Додаток 5
до Правил виписування
рецептів та вимог-замовлень
на лікарські засоби і вироби
медичного призначення
 
ПЕРЕЛІК
лікарських засобів (за міжнародними непатентованими
назвами), на які не дозволяється виписувати Рецепти
 
------------------------------------------------------------------
|Фармакотерапевтична група          |Міжнародна непатентована    |
|                                   |назва                       |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Засоби для наркозу                 |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|                                   |Азоту закис                 |
|-----------------------------------+----------------------------|
|                                   |Галотан                     |
|-----------------------------------+----------------------------|
|                                   |Гексенал                    |
|-----------------------------------+----------------------------|
|                                   |Гексобарбітал               |
|-----------------------------------+----------------------------|
|                                   |Диетиловий ефір             |
|-----------------------------------+----------------------------|
|                                   |Енфлуран                    |
|-----------------------------------+----------------------------|
|                                   |Етомідат                    |
|-----------------------------------+----------------------------|
|                                   |Ізофлуран                   |
|-----------------------------------+----------------------------|
|                                   |Кетамін                     |
|-----------------------------------+----------------------------|
|                                   |Метогексітал                |
|-----------------------------------+----------------------------|
|                                   |Натрію оксибат*             |
|-----------------------------------+----------------------------|
|                                   |Предіон                     |
|-----------------------------------+----------------------------|
|                                   |Пропанідид                  |
|-----------------------------------+----------------------------|
|                                   |Пропофол                    |
|-----------------------------------+----------------------------|
|                                   |Тіопентал натрію            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Опіоїдні аналгетики                |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|                                   |Реміфентаніл                |
|-----------------------------------+----------------------------|
|                                   |Фентаніл****                |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Нейролептики                       |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|                                   |Дроперидол                  |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Похідні безнодіазепіну             |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|                                   |Мідазолам**                 |
|-----------------------------------+----------------------------|
|                                   |Флунітразепам**             |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Діагностичні радіофармацевтичні    |без винятку                 |
|препарати                          |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Терапевтичні радіофармацевтичні    |без винятку                 |
|препарати                          |                            |
------------------------------------------------------------------ 
 
---------------
     * Лікарські форми для внутрішньовенного введення.
     ** Лікарські форми для внутрішньовенного та внутрішньом'язевого введення.
     **** Крім препаратів у формі трансдермальних терапевтичних систем із пролонгованим ефектом.
{ Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказами МОЗ N 440 ( z0883-06 ) від 04.07.2006, N 42 ( z0114-07 ) від 30.01.2007 }
 
 Заступник голови Державної 
 служби лікарських засобів і 
 виробів медичного призначення                    Ю.В.Підпружников
 


Інші НПА

Лист ВРУ №3358-VI від 13.05.2011 ОСНОВНІ НАПРЯМИ бюджетної політики на 2012 рік Лист МОНмолодьспорт №1/9-556 від 21.07.2011 Щодо організації навчально-виховного процесу у 2011/2012 навчальному році Лист КМУ №64-р від 30.01.2012 Про внесення зміни в додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. № 310 Лист ВСУ №20 від 18.01.2012 Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих центрах “Артек” і “Молода гвардія” Лист КМУ №1383 від 28.12.2011 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для працівників Національної академії наук Лист КМУ №1347 від 28.12.2011 Про призначення уповноважених Кабінету Міністрів України з питань співробітництва на прикордонних водах та їх заступників Лист ВСУ №101-р від 25.01.2012 Про підписання Угоди (у формі обміну листами) між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про надання комп’ютерного обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів України Лист ВСУ №228 від 21.03.2012 Про утворення Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами Лист ВСУ №229 від 21.03.2012 Про внесення змін у додаток 24 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 Лист НБУ №29-113/907 від 11.09.2012 Роз'яснення щодо окремих вимог постанови № 308