Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ Мінагрополітики України № 184/82 від 20.09.2000 Про затвердження нормативно-правових актів з питань розвитку бджільництва

 
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
 
Н А К А З
 
N 184/82 від 20.09.2000 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 жовтня 2000 р.
за N 736/4957

Про затвердження нормативно-правових
актів з питань розвитку бджільництва
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства N 478/88 від 02.08.2013 }

 
Відповідно до Закону України "Про бджільництво" Н А К А З У Є М О:
 
1. Затвердити такі документи (додаються):
План породного районування бджіл (додаток);
Порядок видачі ветеринарно-санітарного паспорта пасіки;
Порядок реєстрації пасік ;
Правила ввезення в Україну та вивезення за її межі бджіл і продуктів бджільництва .
 
2. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною державною племінною інспекцією (Мельник Ю.Ф.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра аграрної політики України Рижука С.М. і віце-президента Української академії аграрних наук Бурката В.П.
 
Міністр аграрної політики
України І.Кириленко
Віце-президент УААН П.Коваленко
Додаток
до наказу Мінагрополітики України і УААН
20.09.2000 N 184/82
 
План
породного районування бджіл
--------------------------------------------------- | Області | Порода (популяція) бджіл | |------------------+------------------------------| | 1 | 2 | |------------------+------------------------------| |АР Крим |Українська степова, карпатська| |------------------+------------------------------| |Вінницька |Українська степова, карпатська| |------------------+------------------------------| |Волинська |Карпатська, поліська | |------------------+------------------------------| |Дніпропетровська |Українська степова | |------------------+------------------------------| |Донецька |Українська степова | |------------------+------------------------------| |Житомирська |Українська степова, поліська | |------------------+------------------------------| |Закарпатська |Карпатська | |------------------+------------------------------| |Запорізька |Українська степова | |------------------+------------------------------| |Івано-Франківська |Карпатська | |------------------+------------------------------| |Київська |Українська степова, поліська | |------------------+------------------------------| |Кіровоградська |Українська степова | |------------------+------------------------------| |Луганська |Українська степова | |------------------+------------------------------| |Львівська |Карпатська | |------------------+------------------------------| |Миколаївська |Українська степова | |------------------+------------------------------| |Одеська |Українська степова | |------------------+------------------------------| |Полтавська |Українська степова | |------------------+------------------------------| |Рівненська |Карпатська, поліська | |------------------+------------------------------| |Сумська |Українська степова, поліська | |------------------+------------------------------| |Тернопільська |Карпатська | |------------------+------------------------------| |Харківська |Українська степова | |------------------+------------------------------| |Херсонська |Українська степова | |------------------+------------------------------| |Хмельницька |Українська степова | |------------------+------------------------------| |Черкаська |Українська степова | |------------------+------------------------------| |Чернівецька |Карпатська | |------------------+------------------------------| |Чернігівська |Українська степова, поліська | ---------------------------------------------------
Породне районування бджіл є основою раціонального розміщення і використання племінних ресурсів держави. Породне районування бджіл - це науково обгрунтований відбір для розведення і господарського використання в конкретних регіонах таких порід бджіл, біологічні особливості яких найкращим чином відповідають типовим умовам клімату і медозбору цих регіонів, дозволяють їм виробляти в цих умовах значно більше продукції в порівнянні з іншими породами на фоні достатньої зимостійкості бджіл.
Упровадження у виробництво Плану породного районування і досягнень селекції бджіл є найефективнішим в економічному відношенні способом підвищення їх продуктивності та зниження затрат часу по догляду за ними.
З метою покращення продуктивних і племінних якостей бджолосімей районованих порід бджіл, а також забезпечення власників пасік племінним матеріалом, вирощування і реалізації необхідної кількості племінних маток і пакетів бджіл районованих порід створюються племзаводи і племінні бджолорозплідники (пасіки).

 
Затверджено
Наказ Міністерства аграрної
політики України і
Української академії
аграрних наук
20.09.2000 N 184/82
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 жовтня 2000 р.
за N 736/4957
 
Порядок
видачі ветеринарно-санітарного паспорта пасіки
 
1. Ветеринарно-санітарний паспорт пасіки (надалі - паспорт) (додаток) видається районним (міським) управлінням ветеринарної медицини на пасіку незалежно від форми її власності і є документом, який засвідчує ветеринарно-санітарний стан пасіки.
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства N 478/88 від 02.08.2013 }
2. Паспорт підписується головним державним інспектором ветеринарної медицини району (міста) і завіряється печаткою районного (міського) управління державної ветеринарної медицини.
3. Паспорт реєструється в журналі обліку районного (міського) управління ветеринарної медицини і має порядковий номер.
{ Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства N 478/88 від 02.08.2013 }
4. Паспорт пред’являється при продажу і обміні воскосировини, купівлі вощини і є підставою для видачі ветеринарних свідоцтв при вивезенні (продажу) бджіл і продуктів бджільництва відповідно до Порядку видачі ветеринарних документів, затвердженого наказом Державного комітету ветеринарної медицини України від 13 квітня 2009 року N 85 від 02.08.2013 }
5. Паспорт зберігається у старшого бджоляра або власника пасіки і пред'являється на вимогу спеціаліста ветеринарної медицини.
6. Паспорт підлягає заміні на новий після заповнення всіх його розділів, а також при зміні власника пасіки.
 
Голова Державного
департаменту ветмедицини П.І.Вербицький
Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва з
Головною держплемінспекцією Ю.Ф.Мельник
Додаток
до Порядку видачі ветеринарно-санітарного
паспорта пасіки
 
Ветеринарно-санітарний паспорт пасіки N ____
 
Видано ______________________________________________________
(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код або __________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові власника пасіки, ідентифікаційний __________________________________________________________________
номер, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання
власника)
Характеристика пасіки _______________________________________
(кількість бджолиних сімей, пасічних __________________________________________________________________
помешкань, адреса розміщення пасіки, при розміщенні пасіки в
декількох місцях записуються всі адреси)
Епізоотичний стан пасіки ____________________________________
(на день видачі паспорта) __________________________________________________________________
Ветеринарне обслуговування покладене на _____________________
(назва установи __________________________________________________________________
ветеринарної медицини, прізвище спеціаліста)
Дата видачі "__"________________ р.
Головний державний інспектор
ветеринарної медицини району (міста) ________________
М.П. (підпис, П.І.Б.)
Власник пасіки ________________
(підпис, П.І.Б.)
I. Характеристика пасіки
------------------------------------------------------------------ |Дата огляду | Характеристика пасіки | |----------------+-----------------------------------------------| |----------------+-----------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------
II. Ветеринарно-санітарний стан пасіки
------------------------------------------------------------------ |Дата огляду | Результати обстеження пасіки | |----------------+-----------------------------------------------| |----------------+-----------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------
III. Результати епізоотичного обстеження пасіки
------------------------------------------------------------------ |Назва хвороби й дата |Клінічні ознаки |Дата введення обмеження й| |її виникнення |хвороби та |ветеринарно-санітарні | | |епізоотологічні |заходи | | |дані. Джерело | | | |зараження | | |---------------------+----------------+-------------------------| |---------------------+----------------+-------------------------| |---------------------+----------------+-------------------------| ------------------------------------------------------------------
VI. Лабораторні дослідження
------------------------------------------------------------------ |Дата | Об'єкт дослідження |Номер експертизи, результати | |надходження | |дослідження й заходи, що | |й дослідження| |рекомендуються | |матеріалу | | | |-------------+--------------------+-----------------------------| |-------------+--------------------+-----------------------------| |-------------+--------------------+-----------------------------| ------------------------------------------------------------------
V. Лікувально-профілактичні й санітарні заходи
------------------------------------------------------------------ |Дата |Обсяг виконаної |Найменування |Номер | |проведення |роботи |препарату, |акта, | |заходу і його |(кратність) |доза, |витрата | |найменування | |експозиція |препарату | |--------------+----------------+----------------+---------------| |--------------+----------------+----------------+---------------| |--------------+----------------+----------------+---------------| ------------------------------------------------------------------
VI. Особливі позначки


Інші НПА

Наказ Мінагрополітики України №629 від 17.11.2011 Про затвердження Положення про сертифікат племінних (генетичних) ресурсів та зразків форм сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів Наказ Мінагрополітики України №406 від 17.11.2003 Про затвердження Положення про порядок проведення атестації працівників, які виконують спеціальні роботи, пов\'язані з племінними (генетичними) ресурсами Наказ Мінагрополітики України №252 від 01.07.2015 Про затвердження Змін до Порядку підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування Наказ Мінагрополітики України №116 від 20.02.2013 Про затвердження Порядку підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування Наказ Мінагрополітики України №253 від 01.07.2015 Про затвердження форм документів та надання інформації щодо здійснення фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів Постанова Правління НБУ №492 від 28.07.2015 Про затвердження Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні Наказ МВС №696 від 15.06.2015 Про затвердження Інструкції про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання Постанова НКРЕКП №1873 від 25.06.2015 Про внесення змін до форми звітності № 4-НКРЕ (місячна) Звітні та розрахункові дані про корисний відпуск електричної енергії за групами та класами споживачів та Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕ (місячна) Звітні та розрахункові дані про корисний відпуск електричної енергії за групами та класами споживачів Постанова НКРЕКП №15/1 від 13.06.1996 Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом Постанова НКРЕКП №1257 від 04.10.2012 Про затвердження форм звітності НКРЕ у сферах електроенергетики та теплопостачання та інструкцій щодо їх заповнення