Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ Мінагрополітики України № 303 від 12.08.2014 Про реєстрацію виноградних насаджень

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.08.2014 № 303

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 жовтня 2014 р.
за № 1211/25988


Про реєстрацію виноградних насаджень

Відповідно до статті 2 Закону України "Про виноград та виноградне вино" та абзацу восьмого підпункту 21 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок реєстрації виноградних насаджень та ведення державного реєстру виноградників, що додається.

2. Департаменту землеробства у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Дикуна А.Є.

Міністр

І.О. Швайка


ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики та розвитку
підприємництва
М.Ю. Бродський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
12.08.2014 № 303


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 жовтня 2014 р.
за № 1211/25988


ПОРЯДОК
реєстрації виноградних насаджень та ведення державного реєстру виноградників

1. Цей Порядок визначає механізм реєстрації виноградних насаджень технічних та столових сортів у господарствах усіх форм власності (далі - господарства) та ведення державного реєстру виноградників Міністерством аграрної політики та продовольства України.

2. Реєстрації підлягають виноградні насадження технічних та столових сортів площею понад 0,5 гектара. Не підлягають реєстрації виноградні насадження, зрідженість яких становить понад 60 відсотків.

3. Господарства, які займаються вирощуванням винограду, в строк з 01 квітня по 30 червня подають до структурних підрозділів агропромислового розвитку відповідних районних державних адміністрацій та Севастопольської міської державної адміністрації на паперових і електронних (у форматі Excel) носіях інформацію про виноградні насадження, які підлягають реєстрації, за розширеною та зведеною формами, наведеними у додатках 1 та 2 до цього Порядку.

Господарства, які провадять діяльність в містах обласного значення, подають зазначену інформацію в такий самий строк структурним підрозділам агропромислового розвитку відповідних обласних державних адміністрацій.

4. Структурні підрозділи агропромислового розвитку районних державних адміністрацій узагальнюють зведену форму інформації про виноградні насадження, які підлягають реєстрації, отриману від господарств, та в строк до 20 липня подають до Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим і структурних підрозділів агропромислового розвитку відповідних обласних державних адміністрацій на паперових та електронних (у форматі Excel) носіях інформацію про виноградні насадження району, які підлягають реєстрації, за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку.

5. Структурні підрозділи агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій, Севастопольської міської державної адміністрації та структурні підрозділи агропромислового розвитку районних державних адміністрацій в строк до 20 липня направляють до Міністерства аграрної політики та продовольства України зведену по регіону в розрізі господарств електронну версію (у форматі Excel) інформації про виноградні насадження, які підлягають реєстрації, що надана господарствами за розширеною формою відповідно до додатка 1 до цього Порядку.

Інформація про виноградні насадження, які підлягають реєстрації, за розширеною формою, надана господарствами на паперовому носії, підлягає зберіганню протягом звітного та трьох наступних років.

6. Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій та Севастопольської міської державної адміністрації узагальнюють отримані дані та в строк до 10 серпня подають до Міністерства аграрної політики та продовольства України на паперових та електронних (у форматі Excel) носіях інформацію про виноградні насадження відповідного регіону, які підлягають реєстрації, за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку.

7. Протягом 30 календарних днів з дня надходження інформації, зазначеної в пункті 6 цього Порядку, від Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій та Севастопольської міської державної адміністрації Міністерство аграрної політики та продовольства України аналізує та перевіряє її на відповідність інформації, зазначеної у пункті 5 цього Порядку. За відсутності розбіжностей наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України затверджуються регіональні реєстри виноградних насаджень.

За наявності розбіжностей щодо невідповідності даних, поданих згідно з вимогами пункту 5 цього Порядку, даним, які подані відповідно до вимог пункту 6 цього Порядку, документи протягом 3 календарних днів повертаються на доопрацювання із зазначенням причин відмови у реєстрації насаджень.

Регіональні реєстри виноградних насаджень, подані після усунення зауважень, затверджуються наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України протягом 15 календарних днів з дати повторного подання інформації.

На підставі затверджених регіональних реєстрів виноградних насаджень формується державний реєстр виноградних насаджень, який розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

На основі електронної звітності Міністерство аграрної політики та продовольства України формує в розрізі господарств базу даних виноградних насаджень технічних та столових сортів, включених до державного реєстру у звітному році.

Директор
Департаменту землеробства


Т.І. Лазарь

Додаток 1
до Порядку реєстрації виноградних
насаджень та ведення державного
реєстру виноградників
(пункт 3)


______________________________________
(найменування (прізвище, ім'я, по батькові) суб'єкта
господарювання)ІНФОРМАЦІЯ
про виноградні насадження, які підлягають реєстрації (розширена форма)

Напрям використання, сорт

Територіальне розміщення насаджень (населений пункт)

Рік садіння

Площа, га

Інвентарний номер об'єкта

Схема садіння

Підщепа

Зрідженість, %

Наявність шпалери, га

Наявність краплинного зрошення, га

Рік вступу у плодоношення

Примітка

Технічний

                     
                       

Столовий

                     
                       Керівник

_________
(дата)


М.П
(за наявності)

_________
(підпис)

_____________
(ініціали, прізвище)


Додаток 2
до Порядку реєстрації виноградних
насаджень та ведення державного
реєстру виноградників
(пункт 3)


______________________________________
(найменування (прізвище, ім'я, по батькові) суб'єкта
господарювання)ІНФОРМАЦІЯ
про виноградні насадження, які підлягають реєстрації (зведена форма)
 

 

Напрям використання, сорт

Площа, га

Наявність шпалери, га

Наявність краплинного зрошення, га

Примітка

Технічний

       
         

Столовий

       
         

Керівник

_________
(дата)


М.П
(за наявності)

_________
(підпис)

_____________
(ініціали, прізвище)
Додаток 3
до Порядку реєстрації виноградних
насаджень та ведення державного
реєстру виноградників
(пункт 4)


ІНФОРМАЦІЯ
про виноградні насадження _________________ району, які підлягають реєстрації
 

Господарства району

Напрям використання, сорт

Площа, га

Наявність шпалери, га

Наявність краплинного зрошення, га

Примітка

Усього по району

Технічний

       
           
 

Столовий

       
           

У тому числі по господарствах

Технічний

       
           
 

Столовий

       
           

 

   

 


__________
Примітка.


Обов'язково зазначаються контактний телефон та e-mail виконавця.


Начальник управління агропромислового розвитку
_____________________________ райдержадміністрації


М.П.


_________
(підпис)


_________________
(ініціали, прізвище)
Додаток 4
до Порядку реєстрації виноградних
насаджень та ведення державного
реєстру виноградників
(пункт 6)


ІНФОРМАЦІЯ
про виноградні насадження ______________ області, які підлягають реєстрації
 

Райони області

Напрям використання, сорт

Рік садіння

Площа, га

Наявність шпалери, га

Наявність краплинного зрошення, га

Примітка

Усього по області

Технічний

         
             
 

Столовий

         
             

У тому числі по районах

Технічний

         
             
 

Столовий

         
   

 __________
Примітка.


Обов'язково зазначаються контактний телефон та e-mail виконавця.


________________________
(посада керівника)

М.П.

________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)Інші НПА

Указ Президент №500/2011 від 23.04.2011 Про Міністерство аграрної політики та продовольства України Наказ Мін'юст №1704/5 від 16.10.2014 Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади» Постанова Центрвиборчком №1303 від 29.09.2014 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, висунутих політичною партією Конгрес Українських Націоналістів, в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1301 від 29.09.2014 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, висунутих Політичної партії "Інтернет партія України", в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1302 від 29.09.2014 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, висунутих Політичною партією "Воля", в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1300 від 29.09.2014 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, висунутих Політичною партією "ПРАВИЙ СЕКТОР", в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1298 від 29.09.2014 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, висунутих Партією "Солідарність жінок України", в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1299 від 29.09.2014 Про відмову в реєстрації кандидата у народні депутати України Довбака М.І., висунутого Політичною партією "ПРАВИЙ СЕКТОР", в одномандатному виборчому окрузі № 180 на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1296 від 28.09.2014 Про відмову в реєстрації довірених осіб кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 37 Цуркана О.В. на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1295 від 28.09.2014 Про скасування реєстрації кандидата у народні депутати України Костюк Г.І., включеної до виборчого списку Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ", у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року