Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ Мінагрополітики України № 80/177 від 10.02.2007 Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених на здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.02.2007  № 80/177

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 лютого 2007 р.
за № 161/13428


Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених на здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин

На виконання Указу Президента України від 22 березня 2001 року № 192 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення стабільної епізоотичної ситуації в Україні" та з метою запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок використання коштів державного бюджету, передбачених на здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин, що додається.

2. Департаменту ринків тваринництва з Головною державною племінною інспекцією (Микитюк Д.М.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, спільний наказ Міністерства аграрної політики України та Міністерства фінансів України від 21 березня 2002 року № 92/197 "Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів на здійснення заходів запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 4 червня 2002 року за № 473/6761.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра аграрної політики України Вербицького П.І. та заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І.

Міністр аграрної політики

Ю.Ф. Мельник


Перший
віце-прем'єр-міністр України,
Міністр фінансів УкраїниМ.Я. Азаров


ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державного комітету України
|з питань регуляторної політики
та підприємництва

Голова Державного казначейства України

Заступник Голови Головного
контрольно-ревізійного управління України

К.О. Ващенко

С.І. Харченко


О.В.Забрудський


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики України,
Міністерства фінансів України
10.02.2007  № 80/177
(у редакції наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України,
Міністерства фінансів України
12.02.2013 № 84/114)

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 лютого 2007 р.
за № 161/13428


ПОРЯДОК
використання коштів державного бюджету, передбачених на здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою “Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро” (далі - бюджетні кошти), в частині здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин.

2. Метою бюджетної програми в частині здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин є поліпшення епізоотичної та екологічної ситуації.

3. Головним розпорядником бюджетних коштів є Міністерство аграрної політики та продовольства України, відповідальним виконавцем - Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України.

4. Одержувачами бюджетних коштів є спеціалізовані державні підприємства, які виконують функції збирання, транспортування, заготівлі, переробки та утилізації трупів загиблих тварин, боєнських, інших відходів тваринного походження та вилученої з обігу неякісної і небезпечної продукції, а також мають спеціалізоване технологічне обладнання, використання якого забезпечує запобігання розповсюдженню інфекційних захворювань серед людей і тварин та сприяє поліпшенню екології довкілля (далі - підприємства).

5. Бюджетні кошти спрямовуються підприємствам на часткову компенсацію виробничих витрат з проведення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин (збір, транспортування, заготівля, переробка та утилізація трупів тварин і вилученої з обігу неякісної і небезпечної продукції, крім боєнських відходів та інших відходів тваринного походження) (далі - заготовлена небезпечна сировина).

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України щороку затверджує план заходів із збору, транспортування, заготівлі, переробки та утилізації обсягів небезпечної сировини і норми компенсації на 1 тонну відповідно до бюджетних призначень, визначає одержувачів бюджетних коштів відповідно до кваліфікаційних критеріїв, зазначених в пункті 4 цього Порядку.

6. Часткова компенсація виробничих витрат по здійсненню заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин не надається підприємствам, які збанкрутіли або проти яких порушено справу про банкрутство.

7. Закупівля товарів, робіт і послуг для проведення заходів із запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин за бюджетні кошти здійснюється в установленому законодавством порядку.

8. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами.

9. Погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, здійснюється в установленому законодавством порядку.

10. Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

11. Підприємства, що одержують бюджетні кошти на здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин, подають Державній ветеринарній та фітосанітарній службі України:

щомісяця до 07 числа наступного місяця (за грудень - до 25 числа поточного місяця) - звіт про обсяги заготовленої небезпечної сировини за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку;

після закінчення бюджетного року - звіт про використання коштів державного бюджету на здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, для узагальнення і надсилання Міністерству фінансів України до 1 лютого наступного року.

Директор Департаменту
тваринництва Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
А.А. Гетя


Виконуючий обов’язки
директора Департаменту
фінансів виробничої сфери
та майнових відносин
Міністерства фінансів України

А.А. Данилишин


Додаток 1
до Порядку використання коштів
державного бюджету, передбачених
на здійснення заходів щодо запобігання
розповсюдженню збудників
інфекційних хвороб тварин


ЗВІТ
про обсяги заготовленої небезпечної сировини
на _________________________________
за ________________________ року
(місяць)

№ з/п

Найменування відходів

Одиниця виміру

Кількість, тонн

Примітка

Керівник

___________
(підпис)

________________
(ініціали, прізвище)

М.П.
Додаток 2
до Порядку використання коштів
державного бюджету, передбачених
на здійснення заходів щодо запобігання
розповсюдженню збудників
інфекційних хвороб тварин


ЗВІТ
про використання коштів державного бюджету на здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин
за _______ рік
на _____________________________________

№ з/п

Обсяг збору небезпечної сировини, тонн

Норма компенсації на 1 тонну, грн

Підлягає відшкодуванню за рахунок державного бюджету, тис. грн (гр.2 х гр. 3)

Отримано коштів державного бюджету, тис. грн

Використано коштів державного бюджету, тис. грн

Залишилось коштів на кінець звітного періоду, тис. грн

1

2

3

4

5

6

7Керівник

___________
(підпис)

________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

___________
(підпис)

________________
(ініціали, прізвище)

М.П.


Інші НПА

Наказ Мінсоцполітики №431/447 від 20.04.2015 Про затвердження Порядку надання Державною фіскальною службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи фізичних осіб, які звернулись за призначенням житлових субсидій Наказ МФУ №436 від 14.04.2015 Про затвердження Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктів первинного фінансового моніторингу Постанова Правління НБУ №316 від 12.05.2015 Про застосування санкцій до небанківських фінансових установ Постанова Правління НБУ №313 від 12.05.2015 Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2015 року № 129 Постанова Правління НБУ №315 від 12.05.2015 Про затвердження Положення про визначення пов\'язаних із банком осіб Указ Президент №126 від 06.03.2015 Про відзначення державними нагородами України з нагоди Міжнародного жіночого дня Указ Президент №144 від 14.03.2015 Про відзначення державними нагородами України Указ Президент №268 від 13.05.2015 Питання Дорадчої міжнародної ради реформ Розпорядження Президент №515 від 13.05.2015 Про звільнення С. Котенка з посади голови Гайсинської районної державної адміністрації Вінницької області Указ Президент №267 від 13.05.2015 Про ліквідацію Дорадчої ради реформ