Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ Мінекономрозвитку № 64 від 27.09.2011 Про затвердження Порядку конкурсного відбору енергоефективних проектів для їх державної підтримки за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Державна підтримка заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів"

 
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
27.09.2011 N 64
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 жовтня 2011 р.
за N 1137/19875

 
Про затвердження Порядку
конкурсного відбору енергоефективних проектів
для їх державної підтримки за рахунок коштів,
передбачених у державному бюджеті
за програмою "Державна підтримка заходів
з енергозбереження через механізм
здешевлення кредитів"

 
На виконання пунктів 6, 9 та 12 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 N 439 , з метою проведення конкурсного відбору енергоефективних проектів для їх державної підтримки за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Державна підтримка заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів", Н А К А З У Ю:
 
1. Затвердити Порядок конкурсного відбору енергоефективних проектів для їх державної підтримки за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Державна підтримка заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів", що додається.
 
2. Затвердити форму договору про компенсацію відсоткової ставки за кредитами, залученими суб'єктами господарювання для фінансування заходів з енергозбереження , що додається.
 
3. Департаменту інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства подати в установленому законодавством порядку наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Пашкевича М.О.
 
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 
Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України А.П.Клюєв
ПОГОДЖЕНО:
Міністр фінансів України Ф.О.Ярошенко
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
27.09.2011 N 64
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 жовтня 2011 р.
за N 1137/19875

 
ПОРЯДОК
конкурсного відбору енергоефективних проектів
для їх державної підтримки за рахунок коштів,
передбачених у державному бюджеті
за програмою "Державна підтримка заходів
з енергозбереження через механізм
здешевлення кредитів"

 
1. Цей Порядок визначає механізм проведення Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України (далі - Держенергоефективності України) конкурсного відбору енергоефективних проектів, зокрема тих, що пов'язані із зменшенням обсягів споживання природного газу, державна підтримка яких здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Державна підтримка заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів" (далі - конкурс).
 
2. Оголошення про проведення конкурсу розміщується Держенергоефективності України в засобах масової інформації, зокрема в газеті "Урядовий кур'єр" і на офіційному веб-сайті Держенергоефективності України не пізніше ніж за 10 днів до його проведення.
 
3. Відбір енергоефективних проектів здійснюється конкурсною комісією (далі - комісія), до складу якої входять по одному представнику від Держенергоефективності України, Мінекономрозвитку України, Мінфіну України, а також представники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (за згодою), які займають посаду не нижче рівня директора департаменту, та Національної академії наук (за згодою).
Склад комісії затверджується наказом Держенергоефективності України.
Комісію очолює Голова Держенергоефективності України.
 
4. Комісія проводить засідання не рідше одного разу на квартал у міру надходження заявок на участь у конкурсі.
 
5. Голова комісії визначає дату, час і місце проведення засідання комісії для розгляду заявок, поданих на конкурс, не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати проведення засідання комісії.
 
6. Інформаційне та організаційне забезпечення роботи комісії здійснює Держенергоефективності України.
 
7. До участі в конкурсі допускаються суб'єкти господарювання, які залучили кредити в національній валюті для реалізації енергоефективних проектів, зокрема тих, що пов'язані із зменшенням обсягів споживання природного газу (далі - позичальники).
 
8. До участі в конкурсі не допускаються суб'єкти господарювання, що визнані банкрутами, проти яких порушено справу про банкрутство, що перебувають у стані ліквідації, санації, реорганізації, мають заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) до державного і місцевих бюджетів та Пенсійного фонду; одержують або одержали для реалізації енергоефективного проекту, поданого на конкурс, фінансову підтримку за іншими бюджетними програмами та (або) кошти міжнародних фінансових організацій; звільнені від сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) у рамках реалізації енергоефективного проекту, поданого на конкурс.
Відсутність зазначених в абзаці першому цього пункту підстав підтверджується наданням позичальниками до комісії таких документів:
довідки щодо відсутності рішення про порушення проти суб'єкта господарювання справи про банкрутство чи визнання його в установленому порядку банкрутом, а також про те, що він не перебуває в стані ліквідації, санації, реорганізації, отримані відповідно до законодавства;
довідки з органів державної податкової служби та Пенсійного фонду про відсутність у позичальника заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів) до державного і місцевих бюджетів та Пенсійного фонду;
довідки, складеної позичальником у довільній формі, про те, що він не одержував і не одержує фінансову підтримку за іншими бюджетними програмами та (або) кошти міжнародних фінансових організацій для реалізації енергоефективного проекту, не звільнявся від сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) у рамках реалізації енергоефективного проекту, поданого на конкурс.
 
9. Для участі в конкурсі позичальники подають до Держенергоефективності України заявку за формою згідно з додатком, до якої додаються по два примірники таких документів:
нотаріально засвідчена копія кредитного договору;
довідка фінансової установи про надання позичальнику кредиту;
довідка-розрахунок фінансової установи про розмір та строк сплати суми відсоткових ставок за користування кредитом у поточному бюджетному періоді;
бізнес-план енергоефективного проекту з його коротким описом із переліком заходів, для здійснення яких залучено кредит.
 
10. Документи, що подаються на конкурс, складаються українською мовою. Документи, які стосуються діяльності позичальника, підписуються керівником та головним бухгалтером і скріплюються печаткою.
Керівник позичальника забезпечує надання достовірної інформації, що міститься в поданих документах.
 
11. Держенергоефективності України проводить перевірку комплектності та змісту пакета документів, наведених у пункті 9 цього Порядку, та в разі, якщо він є повним, оформленим належним чином та за своїм змістом відповідає вимогам цього Порядку, реєструє заявку в спеціальному журналі.
 
12. Якщо позичальник подав неповний комплект документів або оформлений неналежним чином, Держенергоефективності України протягом двох робочих днів відмовляє в реєстрації поданої заявки вмотивованою письмовою відповіддю позичальнику. У разі усунення недоліків, які стали підставою для відмови, позичальник має право повторно подати відповідні документи до Держенергоефективності України.
 
13. Держенергоефективності України не пізніше ніж за п'ять робочих днів до засідання комісії розсилає її членам копії заявок, короткий опис енергоефективного проекту, бізнес-план енергоефективного проекту, попередній висновок Держенергоефективності України щодо відповідності проекту критеріям, визначеним у пункті 14 цього Порядку.
 
14. Комісія на своєму засіданні розглядає та надає оцінку поданим енергоефективним проектам, які розподіляються за такими категоріями:
а) проекти з виробництва енергоефективного обладнання - відповідно до таких критеріїв:
зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів порівняно з відповідними показниками аналогічного обладнання встановленої якості становить (0-5 балів):
5 - 20% і більше;
4 - від 15 до 20%;
3 - від 10 до 15%;
2 - від 5 до 10%;
1 - до 5%;
0 - використання обладнання не забезпечує зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів;
зменшення обсягу викидів забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище становить (0-3 бали):
3 - 20% і більше;
2 - від 15 до 20%;
1 - від 10 до 15%;
0 - 10% і менше;
дотримання початкового строку реалізації проекту (0 або 3 бали):
3 - терміни дотримуються;
0 - терміни не дотримуються, у зв'язку з чим пролонгуються кредитні угоди;
б) проекти із зниження енергоємності виробництва продукції - відповідно до таких критеріїв:
зниження енергоємності виробництва одиниці продукції (надання послуг) установленої якості становить (0-5 балів):
5 - 20% і більше;
4 - від 15 до 20%;
3 - від 10 до 15%;
2 - від 5 до 10%;
1 - до 5%;
0 - проект не передбачає зниження енергоємності виробництва (надання послуг) установленої якості;
зменшення обсягу викидів забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище становить (0-3 бали):
3 - 20% і більше;
2 - від 15 до 20%;
1 - від 10 до 15%;
0 - 10% і менше;
дотримання початкового строку реалізації проекту (0 або 3 бали):
3 - терміни дотримуються;
0 - терміни не дотримуються, у зв'язку з чим пролонгуються кредитні угоди;
в) проекти, за якими використовуються альтернативні (відновлювані) види палива та відновлювані джерела енергії:
частка заміщення горючих корисних копалин загальнодержавного призначення, крім торфу та газу (метану) вугільних родовищ (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.94 N 827 "Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення"), які використовуються для виробництва одиниці продукції (надання послуг) установленої якості, альтернативними видами палива та альтернативними (відновлюваними) джерелами енергії (0-3 бали):
3 - 80% або більше;
2 - від 50 до 80%;
1 - до 50%;
0 - проектом не передбачено використання альтернативних видів палива та відновлюваних джерел енергії;
зменшення обсягу викидів забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище становить (0 - 3 бали):
3 - 20% і більше;
2 - від 15 до 20%;
1 - від 10 до 15%;
0 - 10% і менше;
дотримання початкового строку реалізації проекту (0 або 3 бали):
3 - терміни дотримуються;
0 - терміни не дотримуються, у зв'язку з чим пролонгуються кредитні угоди.
У разі набрання енергоефективними проектами однакової кількості балів перевага надається проекту, який набрав більшу кількість балів за першим критерієм.
У разі участі в конкурсі в межах однієї категорії одного енергоефективного проекту державна підтримка для реалізації останнього буде надана за умови набрання ним кількості балів більше нуля за першим критерієм.
 
15. Комісія шляхом голосування оцінює проекти й ухвалює попередні висновки щодо доцільності надання позичальникам компенсації за проектами, які отримали найбільшу кількість балів та перемогли в конкурсі, із зазначенням її обсягу.
 
16. Попередні висновки комісії Держенергоефективності України подає Комісії з координації здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів, утвореній відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.2010 N 415 "Про Комісію з координації здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів".
Комісія з координації здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів, у десятиденний строк після надходження попередніх висновків комісії подає Держенергоефективності України пропозиції та рекомендації щодо доцільності надання позичальникам компенсації.
Держенергоефективності України з урахуванням зазначених пропозицій та рекомендацій приймає остаточне рішення щодо надання компенсації.
 
17. Рішення комісії приймається на її засіданні за умови присутності не менше двох третин її загального складу.
Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні, але не менше половини загального складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови комісії при прийнятті рішення є вирішальним.
 
18. Держенергоефективності України в тижневий строк після прийняття рішення комісії щодо надання компенсації інформує учасників конкурсу про його результати та укладає з позичальниками - переможцями конкурсу договір за формою, затвердженою наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.09.2011 N 64 "Про затвердження Порядку конкурсного відбору енергоефективних проектів для їх державної підтримки за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Державна підтримка заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів".
 
Заступник директора департаменту -
начальник відділу експертизи
надання кредитів
та державних гарантій А.П.Корнієць

Додаток
до Порядку конкурсного
відбору енергоефективних
проектів для їх державної
підтримки за рахунок коштів,
передбачених у державному
бюджеті за програмою
"Державна підтримка заходів
з енергозбереження через
механізм здешевлення
кредитів"

 
ЗАЯВКА
на участь у конкурсному відборі
енергоефективних проектів
для їх державної підтримки за рахунок коштів,
передбачених у державному бюджеті
за програмою "Державна підтримка заходів
з енергозбереження через механізм
здешевлення кредитів"

 
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(повне найменування суб'єкта господарювання)
з метою отримання компенсації сплачених у ________ році відсотків
за кредитом, залученим для реалізації енергоефективного проекту _________________________________________________________________
(назва проекту)
________________________________________________________________,
просить допустити до участі в конкурсі та розглянути на
конкурсній основі комплект документів (додається) для отримання
компенсації в сумі ______________________________________________ ________________________________________________________________.
(сума цифрами та словами)
Розмір відсоткової ставки за залученим кредитом становить ____ %.
 
Додаток: ____________________________________________________
_________________ ____________ ________________________
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
_____________ 20___ рокуІнші НПА

Рішення НКЦПФР №1403 від 09.10.2012 Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Наказ СБУ №718 від 08.10.2007 Про затвердження Інструкції про порядок медичного забезпечення в Службі безпеки України Наказ МОН №1310 від 13.11.2014 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти України від 02 червня 1993 року № 161 Закон України ВРУ №1634-VII від 12.08.2014 Про внесення змін до законів України "Про військовий обов’язок і військову службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції" Наказ Міноборони №170 від 10.04.2009 Про затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України Наказ Мін'юст №1269/5 від 24.07.2008 Про затвердження Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян Указ Президент №945 від 20.12.2014 Про формування комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Національного антикорупційного бюро України Постанова КМУ №704 від 19.12.2014 Про внесення змін до Регламенту Кабінету Міністрів України Розпорядження КМУ №1236 від 17.12.2014 Про присвоєння рангів державним службовцям Розпорядження КМУ №1231 від 17.12.2014 Про призначення Светеліка О.Д. заступником Міністра енергетики та вугільної промисловості України