Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ Мінкультури № 586 від 02.07.2013 Про затвердження Положення про Експертно-фондову раду з питань безоплатної передачі вилучених або конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід держави

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.07.2013 № 586

Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
18 липня 2013 р.
за № 1203/23735


Про затвердження Положення про Експертно-фондову раду з питань безоплатної передачі вилучених або конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід держави

Відповідно до статті 28 Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей», Положення про Міністерство культури України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 388, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Експертно-фондову раду з питань безоплатної передачі вилучених або конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід держави, що додається.

2. Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей (А.М. Вінграновський) забезпечити:

2.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Оприлюднення цього наказу шляхом розміщення його на офіційній сторінці Міністерства культури України в мережі Інтернет.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В.С. Балюрка.

Міністр

Л.М. Новохатько


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури України
02.07.2013  № 586

Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
18 липня 2013 р.
за № 1203/23735


ПОЛОЖЕННЯ
про Експертно-фондову раду з питань безоплатної передачі вилучених або конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід держави

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає основні завдання, правовий статус та порядок роботи Експертно-фондової ради з питань безоплатної передачі вилучених або конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід держави (далі - Рада).

2. Рада утворюється Мінкультури України для вирішення питань щодо вилучених або конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід держави (далі - культурні цінності, обернені в дохід держави).

3. Рада є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Мінкультури України.

4. Рада у своїй діяльності керується законодавством України, в тому числі цим Положенням.

5. Члени Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

6. Персональний склад Ради затверджується наказом Мінкультури України.

II. Завдання Ради

Основними завданнями Ради є:

розподіл культурних цінностей, обернених в дохід держави, для постійного зберігання в державну частину музейного, бібліотечного та архівного фондів або релігійним організаціям;

підготовка рекомендацій для реалізації культурних цінностей, обернених в дохід держави, на прилюдних торгах, аукціонах або на комісійних умовах у випадках, коли вони не передаються в державну частину музейного, бібліотечного та архівного фондів або релігійним організаціям;

сприяння поповненню та оновленню музейного, бібліотечного та архівного фондів України;

розгляд пропозицій щодо передачі культурних цінностей, обернених в дохід держави, в державну частину музейного, бібліотечного, архівного фондів та релігійним організаціям;

розгляд пропозицій щодо поповнення та оновлення музейного, бібліотечного та архівного фондів України.

III. Функції Ради

1. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

розглядає матеріали митних та правоохоронних органів, які здійснили конфіскацію або вилучення культурних цінностей, що за рішенням суду передані в дохід держави (далі - суб’єкти вилучення);

розробляє пропозиції про безоплатну передачу культурних цінностей, обернених в дохід держави, на постійне зберігання в державну частину музейного, бібліотечного та архівного фондів або релігійним організаціям;

розглядає клопотання закладів культури, релігійних організацій про безоплатну передачу їм на постійне зберігання в державну частину музейного, бібліотечного, архівного фондів або для здійснення релігійної діяльності культурних цінностей, обернених в дохід держави;

готує рекомендації про безоплатну передачу культурних цінностей, обернених в дохід держави, на постійне зберігання в державну частину музейного, бібліотечного та архівного фондів або релігійним організаціям;

готує рекомендації для реалізації культурних цінностей, обернених в дохід держави, на прилюдних торгах, аукціонах або на комісійних умовах, коли вони не передаються в державну частину музейного, бібліотечного та архівного фондів або релігійним організаціям;

сприяє поповненню та оновленню музейного, бібліотечного та архівного фондів України.

2. Члени Ради відповідно до своїх завдань можуть брати участь в організації та проведенні наукових семінарів, конференцій, нарад, «круглих столів» з питань сприяння поповненню та оновленню музейного, бібліотечного та архівного фондів України.

IV. Права і обов’язки Ради

1. Рада має право в межах компетенції:

отримувати в установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та закладів культури, релігійних організацій інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

взаємодіяти з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами культури та релігійними організаціями;

запрошувати до участі у засіданнях Ради працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, установ, організацій та підприємств (за згодою);

залучати до підготовки та розгляду конкретних питань експертів та інших фахівців;

у разі необхідності готувати й передавати до засобів масової інформації матеріали з питань, що виносяться на засідання Ради.

2. Члени Ради зобов’язані:

брати участь у засіданнях Ради;

дотримуватись принципів наукової сумлінності та об’єктивності при розгляді поданих матеріалів;

узгоджувати з головою (заступником голови) Ради всі дії, які вони здійснюють за дорученням чи від імені Ради;

вживати заходів для реалізації рішень Ради.

3. Під час голосування члени Ради є рівними, вільними і незалежними у прийнятті ними рішень.

V. Організація роботи Ради

1. Рада складається з голови, заступника голови, членів Ради (без права заміни), які мають право голосу, та відповідального секретаря Ради.

2. Головою Ради є заступник директора Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей Мінкультури України (далі - Департамент).

3. Заступником голови Ради є начальник відділу контролю управління регіональних представників з питань охорони культурної спадщини та переміщення культурних цінностей Департаменту (далі - відділ Департаменту), який в разі відсутності голови Ради виконує його обов’язки.

4. Відповідальним секретарем Ради є працівник відділу Департаменту, який бере участь у її засіданнях без права голосу.

У разі відсутності відповідального секретаря протокол веде особа, уповноважена членами Ради.

5. Відповідальний секретар Ради:

контролює своєчасність надання та комплектність матеріалів, демонстративних матеріалів, що подаються на розгляд Ради;

здійснює організаційне забезпечення роботи Ради та підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради;

готує порядки денні засідань Ради;

веде протоколи засідань Ради та документацію Ради.

6. Рада проводить свою діяльність у формі засідань.

Засідання Ради веде голова Ради або його заступник. Головуючий визначає регламент засідання Ради.

Засідання Ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини її складу.

Засідання Ради проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на півроку.

7. Порядок денний, дату, час і місце проведення засідання Ради визначає голова Ради.

8. Рішення Ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів Ради на її засіданні відповідно до покладених на неї завдань.

У разі рівного розподілу голосів членів Ради, присутніх на засіданні, голос головуючого є вирішальним для прийняття рішення на засіданні Ради.

9. Рішення Ради мають рекомендаційний характер і оформлюються протоколом за підписами головуючого на засіданні Ради та відповідального секретаря Ради.

Член Ради, який не підтримує рішення Ради, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання Ради.

Рішення Ради впроваджуються наказами Мінкультури України, спільними рішеннями Мінкультури України з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

10. Копії протоколів засідання Ради або витяги з протоколів засідання Ради засвідчені печаткою служби діловодства Мінкультури України, надсилаються суб’єктам вилучення та у разі потреби заінтересованим закладам культури, їх посадовим особам та релігійним організаціям.

11. Забезпечення діяльності Ради здійснює Департамент.

12. Матеріали, подані до засідання Ради, документи Ради та протоколи засідань Ради зберігаються у відділі Департаменту згідно з вимогами чинного законодавства України.

Заступник директора
Департаменту культурної
спадщини та культурних
цінностей
В.В. Вечерський


Інші НПА

Постанова Центрвиборчком №1428 від 03.10.2014 Про реєстрацію уповноваженої особи ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ПОЛІТИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ "УКРАЇНА - ЄДИНА КРАЇНА" в одномандатному виборчому окрузі № 220 на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1415 від 01.10.2014 Про скасування реєстрації кандидата у народні депутати України Мошенського С.В., який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 114 у порядку самовисування на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1414 від 01.10.2014 Про скасування реєстрації кандидата у народні депутати України Шахова С.О., який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 106 у порядку самовисування на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1413 від 01.10.2014 Про скасування реєстрації кандидата у народні депутати України Ткача О.Г., включеного до виборчого списку Партії "ВІДРОДЖЕННЯ", у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1016 від 19.09.2014 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Партії "ВІДРОДЖЕННЯ", у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова КМУ №558 від 22.10.2014 Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 415 і від 8 серпня 2014 р. № 369 Постанова КМУ №369 від 08.08.2014 Деякі питання соціально-економічного розвитку окремих територій у 2014 році Постанова КМУ №415 від 29.03.2002 Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету Постанова КМУ №213 від 25.06.2014 Про забезпечення тимчасового проживання сімей, які переселилися з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя Постанова КМУ №556 від 22.10.2014 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2014 р. № 213