Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ Міноборони № 322 від 10.06.2011 Про затвердження Інструкції про організацію та планування перевезень вантажів і пасажирів автомобільним транспортом у Збройних Силах України

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
Міністра оборони України

10.06.2011  № 322

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2011 р.
за № 788/19526


Про затвердження Інструкції про організацію та планування перевезень вантажів і пасажирів автомобільним транспортом у Збройних Силах України

Відповідно до  Указу  Президента України від 06.04.2011 № 406 "Про Положення про Міністерство  оборони  України  та Положення  про  Генеральний штаб Збройних Сил України",  постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.92 № 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із  змінами) та  з  метою  вдосконалення  організації  та планування перевезень вантажів і пасажирів автомобільним транспортом  у  Збройних  Силах України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про організацію та планування перевезень вантажів і пасажирів автомобільним транспортом у Збройних Силах України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністра оборони України від 25.11.96 № 354 "Про затвердження Інструкції про організацію та планування перевезень вантажів і пасажирів автомобільним транспортом у Збройних Силах України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.12.96 за № 751/1776 (із змінами).

3. Наказ розіслати до окремої військової частини.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України

М.Б. Єжель


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра оборони України
10.06.2011  № 322

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2011 р.
за № 788/19526


ІНСТРУКЦІЯ
про організацію та планування перевезень вантажів і пасажирів автомобільним транспортом у Збройних Силах України

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок організації та планування перевезень вантажів і пасажирів автомобільним транспортом у Збройних Силах України і спрямована на покращення організації, планування та обліку роботи автомобільного транспорту, скорочення кількості автомобілів і автопоїздів (далі - автомобілі), які експлуатуються щодня, підвищення ефективності їх використання, зміцнення дисципліни перевезень вантажів і пасажирів автомобільним транспортом.

1.2. Ця Інструкція стосується:

об'єднаних центрів забезпечення, центрів забезпечення, арсеналів, баз (складів) (далі - частини забезпечення) та центральних служб забезпечення в питаннях організації та планування постачальницьких централізованих перевезень матеріальних засобів із частин забезпечення до органів військового управління, військових частин (установ), закладів та організацій Збройних Сил України (далі - військові частини), які знаходяться на забезпеченні за територіальним принципом;

військових частин і частин забезпечення в питаннях: організації та планування перевезень автомобільним транспортом матеріальних засобів і пасажирів з метою забезпечення бойової готовності, бойового чергування, виконання планів бойової підготовки, здійснення заходів вибухопожежобезпеки та господарської діяльності; виконання перевезень матеріальних засобів і пасажирів.

1.3. У цій Інструкції терміни та визначення мають такі значення:

автомобільна колона - організована група з трьох і більше автомобілів, що разом рухаються в одному напрямку безпосередньо один за одним під єдиним керівництвом начальника колони та виконують одне завдання;

вантаж - матеріальні засоби, які перевозяться автомобільним транспортом;

матеріальні засоби - продукція виробництва (усі види озброєння і військової техніки, ракет і боєприпасів, військово-технічного майна, засоби вимірювання військового призначення, паливо, пальне, продовольство, речове, інженерне, медичне та інше майно, матеріали, спеціальні рідини тощо), яка використовується для забезпечення військ (сил) у мирний час та особливий період відповідними центральними службами забезпечення;

планування перевезень автомобільним транспортом - визначення кількості автомобільного транспорту, необхідного для перевезення матеріальних засобів і пасажирів, та його ефективний розподіл для здійснення перевезень згідно з прийнятим рішенням командира (начальника) військової частини (частини забезпечення);

централізовані постачальницькі перевезення матеріальних засобів - це такі перевезення (з транспортно-експедиційним обслуговуванням), які здійснюються автомобільним транспортом за наказом командира (начальника) частини забезпечення згідно з планами забезпечення матеріальними засобами центральної служби забезпечення (відповідно до затвердженої номенклатури) від одного вантажовідправника всім вантажоодержувачам, або одному вантажоодержувачу від усіх вантажовідправників, або від усіх вантажовідправників усім вантажоодержувачам.

1.4. Планування та контроль за перевезеннями, що проводяться для Збройних Сил України у мирний час, та військовими перевезеннями всіх видів у державі в особливий період здійснює Генеральний штаб Збройних Сил України.

1.5. Ефективність використання автомобільного транспорту досягається:

правильною розстановкою автомобільної техніки за її призначенням під час розроблення штатів військових частин (частин забезпечення);

укомплектуванням автомобільним транспортом військових частин (частин забезпечення) відповідно до їх штатів і табелів;

раціональним плануванням заходів бойової підготовки, забезпечення польотів, господарської діяльності та інших заходів із залученням мінімальної кількості автомобільної техніки;

організацією централізованих перевезень матеріальних засобів, впровадженням раціональних маршрутів та схем вантажопотоків, виключенням зустрічних перевезень;

широким застосуванням причепів, об'єднанням перевезень дрібних партій матеріальних засобів;

завантаженням порожнього автомобільного транспорту попутними матеріальними засобами військових частин (частин забезпечення);

найбільш повним використанням вантажопідйомності і вантажомісткості автомобільного транспорту (з урахуванням технічних характеристик);

скороченням часу простою автомобільної техніки під час здійснення вантажно-розвантажувальних робіт за рахунок засобів механізації, завчасної підготовки матеріальних засобів, пакетування і використання контейнерів та своєчасним оформленням супроводжувальних документів на матеріальні засоби;

виконанням технічних заходів, що підвищують надійність і економічність роботи автомобільної техніки, особливо в складних умовах експлуатації;

економією пального;

здійсненням контролю за законністю використання автомобільної техніки, списанням моторесурсів та пального, системним підбиттям підсумків використання автомобільної техніки;

проведенням профілактичних заходів щодо попередження дорожньо-транспортних пригод, поломок і аварій автомобільної техніки.

II. Організація та планування централізованих постачальницьких перевезень матеріальних засобів

2.1. Основою постачальницьких перевезень вантажів автомобільним транспортом у Збройних Силах України є централізовані постачальницькі перевезення матеріальних засобів (далі - централізовані перевезення), що забезпечують:

раціональне використання автомобільного транспорту;

високий рівень експлуатаційних та виробничих показників роботи автомобільного транспорту;

економію моторесурсу автомобільної техніки та пально-мастильних матеріалів;

мінімальну кількість особового складу та автомобільного транспорту, відряджених для виконання автомобільних перевезень.

2.2. Централізовані перевезення здійснюються з метою своєчасної і повної доставки матеріальних засобів автомобільним транспортом частин забезпечення до військових частин, які знаходяться на забезпеченні за територіальним принципом, згідно з планами забезпечення матеріальними засобами центральних служб забезпечення (відповідно до затвердженої номенклатури).

2.3. Для організації централізованих перевезень у частинах забезпечення в підготовчий період не пізніше ніж за місяць до початку навчального року командиром (начальником) частини забезпечення видається наказ, у якому визначаються:

порядок централізованого постачання матеріальних засобів із частини забезпечення до військових частин, які знаходяться на забезпеченні;

сили та засоби, які виділяються на організацію централізованих перевезень;

витрата моторесурсів та пального на одиницю техніки;

склад групи керівництва централізованими перевезеннями;

військові частини, які включені в систему централізованих перевезень;

номенклатура матеріальних засобів, які перевозяться централізовано;

маршрути руху автомобільних колон та організація руху на них;

порядок матеріального, технічного, медичного забезпечення та охорони автомобільних колон;

організація контролю за виконанням перевезень та використанням автомобільного транспорту;

терміни та порядок подання звітів про виконання планів.

2.4. На підставі річних і місячних планів забезпечення матеріальними засобами центральних служб забезпечення (відповідно до затвердженої номенклатури) та наказу командира (начальника) частини забезпечення про організацію централізованих перевезень у частинах забезпечення розробляється Річний (Місячний) план централізованих постачальницьких перевезень матеріальних засобів (додаток 1 до цієї Інструкції) (далі - Річний і Місячний плани).

Під час розробки Річного і Місячного планів враховуються:

відомості про наявність і технічний стан автомобільного транспорту;

ліміт пального;

нормативи для розрахунків і планування перевезень;

стан дорожньої мережі.

2.5. У разі якщо автомобільний транспорт частини забезпечення не в змозі виконати сплановані обсяги централізованих перевезень, за рішенням начальника Тилу Збройних Сил України до централізованих перевезень залучається автомобільний транспорт автомобільних (матеріального забезпечення) частин, які безпосередньо йому підпорядковані.

З цією метою за клопотанням командира (начальника) частини забезпечення начальником центральної служби забезпечення на ім'я начальника Тилу Збройних Сил України подається Заявка на виконання централізованих перевезень матеріальних засобів (додаток 2 до цієї Інструкції).

Наказ начальника Тилу Збройних Сил України автомобільним (матеріального забезпечення) частинам на здійснення централізованих перевезень доводиться до відома через автотранспортне управління Тилу Збройних Сил України не пізніше ніж за добу до початку перевезень.

Автомобільний транспорт автомобільних (матеріального забезпечення) частин, який залучається до централізованих перевезень, враховується в Річному і Місячному планах.

2.6. Річний і Місячний плани підписуються заступником (помічником) командира (начальника) частини забезпечення з тилу (матеріально-технічного забезпечення), а в разі якщо штатом частини забезпечення передбачено відділ територіального забезпечення військ, - і начальником відділу територіального забезпечення військ.

Річний і Місячний плани затверджуються командиром (начальником) частини забезпечення.

2.7. Витяги з Річних і Місячних планів доводяться до відома військових частин, які знаходяться на забезпеченні, за 20 і 7 днів відповідно до початку запланованого періоду.

III. Організація та планування перевезень автомобільним транспортом матеріальних засобів і пасажирів у військових частинах та частинах забезпечення

3.1. Планування перевезень автомобільним транспортом у військових частинах та частинах забезпечення здійснюється на місяць та добу.

3.2. Вихідними відомостями для планування перевезень матеріальних засобів автомобільним транспортом у військовій частині та частині забезпечення є:

заходи плану бойової підготовки військової частини (частини забезпечення);

накази командира військової частини (частини забезпечення) та вищого органу військового управління;

заходи річного господарчого плану військової частини (частини забезпечення);

заявки посадових осіб військової частини (частини забезпечення) на перевезення матеріальних засобів;

зведені відомості про наявність, технічний стан, вантажопідйомність та зайнятість автотранспорту перевезення;

встановлені норми витрат моторесурсів та пального;

стан шляхів та відомості про найбільш раціональні маршрути руху;

наявність та стан засобів механізації для виконання вантажно-розвантажувальних робіт;

відомості про залучення автомобільного транспорту військової частини (частини забезпечення) для виконання перевезень згідно з планом старшого начальника;

пора року та стан погоди (у разі якщо планування проводиться на добу);

нормативи для розрахунків та планування перевезень автомобільним транспортом.

3.3. На підставі вихідних відомостей розробляються Місячний план перевезень матеріальних засобів автомобільним транспортом (додаток 3 до цієї Інструкції) і Добовий план перевезень матеріальних засобів автомобільним транспортом (додаток 4 до цієї Інструкції).

Місячний і Добовий плани перевезення матеріальних засобів автомобільним транспортом розробляються та підписуються заступником командира з тилу (в автомобільних та матеріального забезпечення частинах - начальником штабу, у частинах забезпечення - заступником (помічником) командира (начальника) з тилу (матеріально-технічного забезпечення)) і затверджуються командиром (начальником) військової частини (частини забезпечення).

3.4. Після затвердження Місячного та Добового планів перевезення матеріальних засобів автомобільним транспортом їх копії передаються командиру автомобільного (матеріального, тилового забезпечення) підрозділу для виконання.

Заступник (помічник) командира (начальника) військової частини (частини забезпечення) з тилу (матеріально-технічного забезпечення) доводить до відома посадових осіб, в інтересах яких виділяється автомобільний транспорт, порядок та строки виконання перевезень.

IV. Виконання перевезень автомобільним транспортом матеріальних засобів і пасажирів у військових частинах та частинах забезпечення

4.1. Перевезення матеріальних засобів здійснюється як одиночними автомобілями, так і автомобільними колонами.

4.2. Керівництво автомобільною колоною здійснює начальник колони, який призначається командиром (начальником) військової частини (частини забезпечення) з офіцерів, старшин та сержантів, які знають Правила дорожнього руху, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306 (із змінами). Він відповідає за виконання поставленого завдання та правильне використання автомобілів, дисципліну особового складу (пасажирів), що перебуває в автомобілях, та за додержання ним вимог безпеки.

4.3. На кожну автомобільну колону заступником командира з тилу (в автомобільних та матеріального забезпечення частинах - начальником штабу, у частинах забезпечення - заступником (помічником) командира (начальника) з тилу (матеріально-технічного забезпечення)) виписується Маршрутний лист на автомобільну колону (додаток 5 до цієї Інструкції) (далі - Маршрутний лист), який він вручає начальнику колони під підпис на його корінці. У Маршрутному листі визначаються склад колони та завдання на перевезення. Для начальника колони Маршрутний лист є керівним документом для здійснення перевезень матеріальних засобів та пасажирів.

Маршрутний лист виписується в тій військовій частині (частині забезпечення), від якої виділяється автомобільний транспорт, підписується командиром (начальником) військової частини (частини забезпечення) і засвідчується гербовою печаткою.

Автомобільна служба (технічна частина, штаб) військової частини (частини забезпечення) оформлені та обліковані за книгою обліку наявності та руху матеріальних засобів Маршрутні листи надає до фінансового органу військової частини (частини забезпечення) для зберігання протягом терміну, встановленого для первинних документів.

4.4. Перевезення матеріальних засобів та пасажирів на відстань більше 200 км, у тому числі і при централізованих перевезеннях за кільцевим принципом як окремими автомобілями, так і автомобільною колоною, здійснюється за разовою перепусткою.

Для виконання завдань з перевезення матеріальних засобів та пасажирів на відстань понад 200 км залучаються найбільш досвідченні водії зі стажем роботи не менше 10 місяців та старші машин, які призначаються наказом по військовій частині (частині забезпечення).

Старший машини призначається з офіцерів, старшин та сержантів, які знають Правила дорожнього руху, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306 (із змінами). Йому підпорядковується особовий склад (пасажири), який перебуває в автомобілі, у тому числі і водій. За правильне використання автомобіля, збереження матеріальних засобів, дисципліну особового складу (пасажирів), що перебуває в автомобілях, та за додержання ним вимог безпеки відповідає старший машини.

У разі здійснення перевезень матеріальних засобів автомобільною колоною старший машини на кожний автомобіль може не призначатися.

4.5. Якщо перевезення матеріальних засобів неможливо здійснити в дозволені години експлуатації автомобільної техніки за добу, наказом командира (начальника) військової частини (частини забезпечення) для здійснення перевезень матеріальних засобів визначається місце нічного відпочинку, в якому старший машини (начальник колони) повинен забезпечити збереження матеріальних засобів, проведення контрольного огляду автомобільної техніки та відпочинок (сон) водіям не менше 8 годин.

4.6. Рішення на використання автомобільної техніки для здійснення перевезень матеріальних засобів та пасажирів приймається командиром (начальником) військової частини (частини забезпечення), яке оформлюється як наряд на використання машин, що ним затверджується.

Наряд на використання машин готується та оформлюється начальником автомобільної служби (у військовій частині (частині забезпечення), де ця посада штатом не передбачена, - посадовою особою, що відповідає за експлуатацію техніки).

4.7. Рух автомобілів (автомобільних колон) під час виконання перевезень матеріальних засобів та пасажирів повинен здійснюватися лише за маршрутом, указаним у дорожньому листі (Маршрутному листі).

4.8. Організація, планування роботи щодо супроводження колон спеціальними автомобілями військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України здійснюються на підставі заявок командирів (начальників) військових частин (частин забезпечення) відповідно до порядку обліку і надання інформації про планування та пересування колон військових транспортних засобів у Збройних Силах України, визначеного начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України.

4.9. Під час здійснення централізованих перевезень автомобільним транспортом автомобільних (матеріального забезпечення) частин (підрозділів) вантажовідправник повинен до прибуття автомобіля (автомобільної колони) під завантаження підготувати матеріальні засоби для перевезення (здійснити пакування, згрупувати за вантажоодержувачами, підготувати первинні документи для здійснення приймання-передачі та супроводу матеріальних засобів, виписати перепустки на право проїзду до місць завантаження та розвантаження матеріальних засобів) з метою зменшення часу простою автомобілів і збереження матеріальних засобів.

Завантаження автомобілів повинне проводитись у межах установленої для них вантажопідйомності. Завантаження матеріальних засобів, їх закріплення та накриття на автомобілі здійснюються вантажовідправником, а розвантаження матеріальних засобів з автомобіля, зняття кріплень та допоміжних пристроїв - вантажоодержувачем.

Вантажоодержувач зобов'язаний повністю вивантажити з автомобілів матеріальні засоби, оформити первинні документи на отримані матеріальні засоби, після чого автомобілі (автомобільні колони) продовжують виконувати завдання, указані в дорожньому листі (Маршрутному листі).

4.10. Водій автомобіля повинен, дотримуючись заходів безпеки, перебувати біля автомобіля під час завантаження матеріальних засобів та за необхідності вказувати вантажовідправнику (вантажоприймальнику) на недоліки, виявлені під час укладання та закріплення матеріальних засобів.

4.11. Забороняється використовувати водіїв автомобілів як вантажників.

4.12. Для зберігання матеріальних засобів під час їх перевезення командиром (начальником) військової частини (частини забезпечення) призначається матеріально відповідальна особа, яка здійснює приймання, зберігання та передачу матеріальних засобів. Нею може бути здавальник вантажовідправника, приймальник, водій, експедитор, водій-експедитор, старший машини, начальник колони.

Матеріально відповідальна особа здійснює приймання (передачу) матеріальних засобів за такими документами:

наряд (роздавальна відомість) на отримання матеріальних засобів, який виписується центральною службою забезпечення;

накладна на приймання (передачу) матеріальних засобів;

повідомлення;

довіреність на отримання матеріальних засобів;

інші первинні документи для оприбуткування (чекові вимоги, акти, рахунки-фактури, сертифікати тощо) залежно від специфіки матеріальних засобів.

Матеріально відповідальна особа зобов'язана особисто перевірити правильність закріплення та накриття матеріальних засобів на автомобілі.

Матеріально відповідальна особа відповідає за втрату, нестачу, псування та пошкодження прийнятих для перевезення матеріальних засобів, що виникли з її вини в результаті недбалого та неналежного виконання покладених на неї обов'язків.

Збитки, які виникли в результаті втрат, нестач, псування та пошкодження матеріальних засобів у дорожньо-транспортній пригоді, відшкодовуються в порядку, передбаченому чинним законодавством, за рахунок винних осіб.

4.13. Під час здійснення перевезень матеріальних засобів за одним нарядом (роздавальною відомістю, актом приймання) автомобільною колоною на кожний автомобіль вантажовідправник оформлює Супровідний лист на перевезення (додаток 6 до цієї Інструкції) у двох примірниках, у яких водій ставить підпис. Перший примірник видається водію, а другий залишається у вантажовідправника.

Супровідний лист на перевезення призначений для здійснення контролю матеріально відповідальною особою наявності та стану матеріальних засобів під час їх перевезення та встановлення відповідальності водія за збереження матеріальних засобів, які перевозяться.

4.14. Організація та виконання перевезень небезпечних вантажів у Збройних Силах України автомобільним транспортом здійснюються відповідно до вимог Закону України "Про перевезення небезпечних вантажів", Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2002 № 733, Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26.07.2004 № 822, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20.08.2004 за № 1040/9639 (із змінами).

4.15. Донесення про використання автомобільного транспорту надається згідно з вимогами табеля термінових донесень з питань оперативного та матеріально-технічного забезпечення військ (сил) на мирний час, який затверджується начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України.

Тимчасово
виконуючий обов'язки
директора
Адміністративного
департаменту
Міністерства оборони України


В.О.Говор


Додаток 1
до Інструкції про організацію
та планування перевезень вантажів
і пасажирів автомобільним транспортом
у Збройних Силах України

ЗАТВЕРДЖУЮ
Командир (начальник) частини забезпечення
______________________________________
(військове звання, підпис, прізвище, ініціали)
"___" ____________ 20__ року


РІЧНИЙ (МІСЯЧНИЙ) ПЛАН
централізованих постачальницьких перевезень матеріальних засобів

_______________________________________________ на 20__ рік
(найменування частини забезпечення)


з/п

Кому перевозяться матеріальні засоби

Найменування матеріальних засобів, які перевозяться

Кількість (маса) матеріальних засобів, які перевозяться (одиниць, комплектів, тонн)

Необхідна кількість транспортних засобів за видами (одиниць)

Від кого виділяється автотранспорт

Місце завантаження (військова частина, звідки здійснюються перевезення)

Дата та час заванта-
ження

Маршрут здійснення централізо-
ваних перевезень

Загальна відстань перевезень (км)

Кількість рейсів

Строк виконання перевезення

Відповідаль-
ний за перевезення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Заступник (помічник) командира (начальника) частини
забезпечення з тилу (матеріально-технічного забезпечення) ______________________________________
(військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

Начальник відділу територіального забезпечення військ
______________________________________
(військове звання, підпис, прізвище, ініціали)Додаток 2
до Інструкції про організацію
та планування перевезень вантажів
і пасажирів автомобільним транспортом
у Збройних Силах України


ЗАЯВКА
на виконання централізованих перевезень матеріальних засобів
Додаток 3
до Інструкції про організацію
та планування перевезень вантажів
і пасажирів автомобільним транспортом
у Збройних Силах України


МІСЯЧНИЙ ПЛАН
перевезень матеріальних засобів автомобільним транспортом


Додаток 4
до Інструкції про організацію
та планування перевезень вантажів
і пасажирів автомобільним транспортом
у Збройних Силах України


ДОБОВИЙ ПЛАН
перевезень матеріальних засобів автомобільним транспортом
Додаток 5
до Інструкції про організацію
та планування перевезень вантажів
і пасажирів автомобільним транспортом
у Збройних Силах України


МАРШРУТНИЙ ЛИСТ
на автомобільну колону
Додаток 6
до Інструкції про організацію
та планування перевезень вантажів
і пасажирів автомобільним транспортом
у Збройних Силах України


СУПРОВІДНИЙ ЛИСТ
на перевезення


Інші НПА

Постанова КМУ №401 від 13.08.2014 Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України Наказ МВС №499 від 31.12.2007 ро впорядкування структури та умов грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ Наказ Мін'юст №1015/5 від 06.07.2012 Про видачу центру сертифікації ключів Публічного акціонерного товариства \"УкрСиббанк\" свідоцтва про акредитацію центру сертифікації ключів Постанова ВРУ №24-VIII від 09.12.2014 Про календарний план проведення першої сесії Верховної Ради України восьмого скликання Постанова КМУ №695 від 09.12.2014 Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України Постанова КМУ №696 від 05.12.2014 Про утворення урядових комітетів та затвердження їх посадового складу Розпорядження КМУ №1188 від 05.12.2014 Про тимчасові заходи щодо збалансування ринку електричної енергії України Розпорядження КМУ №1196 від 19.11.2014 Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2014 р. № 954 Наказ МВС №1215 від 13.11.2014 Про внесення змін до деяких наказів Міністерства внутрішніх справ України з питань діяльності Державної міграційної служби України Наказ Міненерговугілля №786 від 06.11.2014 Про затвердження Правил охорони праці під час виробництва парфумерно-косметичної продукції