Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ Міноборони № 355 від 09.07.2009 Про затвердження Інструкції з організації та проведення професійного психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів

 
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
 
Н А К А З
Міністра оборони України
 
09.07.2009 N 355
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 вересня 2009 р.
за N 893/16909

 
Про затвердження Інструкції з організації
та проведення професійного психологічного
відбору кандидатів на навчання у вищих
військових навчальних закладах
та військових навчальних підрозділах
вищих навчальних закладів

 
Відповідно до вимог Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та з метою впорядкування процесу організації та проведення професійного психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів Н А К А З У Ю:
 
1. Затвердити Інструкцію з організації та проведення професійного психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, що додається.
 
2. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
 
3. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 
Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра оборони України В.В.Іващенко

ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
освіти і науки України Т.В.Фініков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра оборони
України
09.07.2009 N 355
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 вересня 2009 р.
за N 893/16909

 
ІНСТРУКЦІЯ
з організації та проведення професійного
психологічного відбору кандидатів
на навчання у вищих військових навчальних
закладах та військових навчальних
підрозділах вищих навчальних закладів

 
I. Загальні положення
 
1. Метою видання Інструкції з організації та проведення професійного психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів (далі - Інструкція) є упорядкування цього процесу та впровадження єдиних підходів до його здійснення під час проведення вступних випробувань.
 
2. Професійний психологічний відбір (далі - ППВ) кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів (далі - ВВНЗ та ВНП ВНЗ), а також студентів для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу - це складова системи військово-професійного відбору та заходів з психологічного обстеження, направлена на виявлення осіб, індивідуальні психічні якості та особистісні здібності яких відповідають або не відповідають вимогам військово-професійної діяльності та особливостям проходження військової служби на посадах офіцерського (сержантського, старшинського) складу.
 
3. Під час проведення ППВ здійснюється вивчення соціально-психологічних особливостей та мотиваційної спрямованості особистості, уточнення уявлень, які має кандидат на навчання у ВВНЗ та ВНП ВНЗ про військову службу та обрану військову спеціальність, оцінюється ступінь відповідності індивідуальних психічних якостей вступника до вимог, що висуває військова служба до людини, зокрема до його нервово-психічної стійкості, визначається придатність кандидата до успішного навчання у ВВНЗ та ВНП ВНЗ.
 
4. Ця Інструкція визначає організацію і порядок проведення ППВ кандидатів на навчання у ВВНЗ та ВНП ВНЗ, а також студентів цивільних вищих навчальних закладів на навчання за програмою офіцерів запасу. ППВ здійснюється відповідно до вимог наказу Міністра оборони України від 14 квітня 1998 року N 152 "Про затвердження Інструкції про проведення військово-професійної орієнтації молоді та вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 червня 1998 року за N 398/2838 (зі змінами).
 
5. Проведення ППВ покладається на комісію з проведення психологічного (психофізіологічного) обстеження, яка входить до складу приймальної комісії ВВНЗ або відбіркової комісії ВНП ВНЗ.
 
6. Під час проведення ППВ оцінюються індивідуальні психічні якості кандидатів на навчання з метою виявлення відповідності психічних властивостей та психофізіологічних характеристик вступника до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики з відповідної військової спеціальності, прогнозування професійної придатності до успішного навчання у ВВНЗ або ВНП ВНЗ, а в подальшому - до проходження військової служби у військах (силах).
 
7. Оцінка індивідуальних психологічних якостей вступників включає:
оцінку військово-мотиваційної спрямованості особистості;
оцінку рівня нервово-психічної стійкості;
оцінку професійної придатності до успішного навчання у ВВНЗ та ВНП ВНЗ і оволодіння відповідною військовою спеціальністю.
 
8. Оцінка військово-мотиваційної спрямованості особистості включає такі показники: соціально-психологічні особливості вступника, моральні якості, громадська активність, мотиви поведінки, умови виховання і розвитку, особливості спілкування і поведінки в колективі. Оцінка військово-мотиваційної спрямованості вступника безпосередньо на результат конкурсного відбору не впливає, але є вагомою інформацією під час подальшого психолого-педагогічного супроводження навчально-виховного процесу.
 
9. Оцінка рівня нервово-психічної стійкості особистості визначає ступінь стійкості психіки вступника до стресів, що виникають як наслідок високого навчального, морально-психологічного і фізичного навантаження у ВВНЗ та ВНП ВНЗ, надійності дій у складних умовах його військово-професійної діяльності. Це дозволяє в процесі ППВ виявити тих кандидатів на навчання, у яких фіксуються найменші прояви негативних властивостей психіки у структурі особистості, як-от: слабка, інертна нервова система; висока тривожність та емоційна нестійкість; значна залежність від неформальних лідерів та обставин; схильність до асоціальних вчинків, недисциплінованості, до вживання алкоголю та наркотичних засобів. Оцінка рівня нервово-психічної стійкості особистості узагальнює комплекс кількісних та якісних оцінок нервово-психічної діяльності, емоційно-вольових особливостей, психофізіологічних властивостей та індивідуальних якостей кандидата на навчання у ВВНЗ та ВНП ВНЗ.
 
10. Нервово-психічна стійкість особистості з урахуванням компенсаторних властивостей трактується як рівень загальних адаптивних можливостей особистості - уміння досягати адаптації в широкому діапазоні зовнішніх умов і обставин, які постійно змінюються. У разі виявлення за результатами тестування акцентуацій і підвищеної нервово-психічної нестійкості приймається рішення про відмову в зарахуванні вступника до ВВНЗ або ВНП ВНЗ.
 
11. Оцінка професійної придатності до успішного навчання у ВВНЗ та ВНП ВНЗ і оволодіння відповідною військовою спеціальністю узагальнює методики дослідження таких психічних пізнавальних процесів: відчуття, сприймання, пам'ять, мислення, уява, увага. Оцінка професійної придатності вступників до успішного навчання визначається на основі оцінок рівня розвитку пізнавальних процесів, які мають найбільше значення для успішної професійної діяльності військових спеціалістів, а саме - пам'яті, уваги, мислення.
 
12. Для більш повної характеристики індивідуально-психічних якостей особистості вступника, прогнозування успішності його подальшого навчання у ВВНЗ або ВНП ВНЗ, ефективної організації психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу для психологічного обстеження застосовується комплекс (батарея) методик, які дозволяють охарактеризувати відповідну сукупність властивостей особистості.
 
13. Відповідно до вимог пункту 6.8 наказу Міністра оборони України від 14 квітня 1998 року N 152 "Про затвердження Інструкції про проведення військово-професійної орієнтації молоді та вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 червня 1998 року за N 398/2838 (зі змінами), максимальна оцінка індивідуальних психічних якостей кандидата на навчання у ВВНЗ та ВНП ВНЗ становить 70 балів. Індивідуальні психологічні якості кандидата на навчання оцінюються так: "пройшов професійний психологічний відбір" або "не пройшов професійний психологічний відбір". Вступники, у яких під час тестування індивідуальних психологічних якостей виявлена нервово-психічна нестійкість, а також ті, які набрали менше 50% максимальної кількості балів (менше 35 балів), вважаються такими, що не пройшли професійний психологічний відбір, і з числа кандидатів для вступу до ВВНЗ та ВНП ВНЗ відраховуються.
 
14. Рішення приймальної (відбіркової) комісії щодо таких кандидатів на навчання оформляється окремим протоколом. Кандидатам, які не зараховані за результатом оцінки індивідуальних психологічних якостей, у документах, що видаються на руки чи надсилаються до військкоматів за місцем проживання, записується таке формулювання відмови в зарахуванні: "Не пройшов вступного випробування".
 
15. Голова приймальної (відбіркової) комісії відповідає за проведення ППВ, а за достовірність та обґрунтованість висновків про придатність кандидатів на навчання у ВВНЗ та ВНП ВНЗ - голова комісії з проведення психологічного обстеження.
 
II. Організація та проведення ППВ
 
16. Науково-методичне забезпечення ППВ характеризується наявністю обґрунтованих методик та критеріїв, розроблених на підставі методологічних принципів, що використовуються у процесі психологічного обстеження та прогнозування професійної придатності кандидатів на навчання у ВВНЗ та ВНП ВНЗ.
 
17. Визначення методичного арсеналу (батареї тестів), призначеного для психологічного обстеження кандидатів на навчання, здійснюється на таких принципах: обґрунтованість, комплексність, динамічність, практична спрямованість, відповідність вимогам щодо надійності та валідності методик.
 
18. Для підбору комплекту методик психологічного обстеження використовуються оригінали тестів. Основна перевага надається тим методикам, які дозволяють у короткі строки об'єктивно оцінити індивідуально значущі психічні властивості та здібності кандидата на навчання у ВВНЗ та ВНП ВНЗ, забезпечують цифрову і графічну індикацію та фіксацію результатів тестування, дають можливість здійснювати групове обстеження.
 
19. Для ідентифікації навантажень під час психологічного обстеження, швидкості та точності оброблення результатів, можливості накопичення даних застосовуються автоматизовані технічні системи та засоби (проекційні, світлотехнічні пристрої, звукозаписувальна техніка, комп'ютери).
 
20. Набір методик психологічного обстеження, їх стандартизація та критерії оцінок професійної придатності вступників можуть коригуватися шляхом статистичного аналізу на вибірці із попереднього набору в процесі вивчення двох репрезентативних груп: осіб, які зараховані до ВВНЗ та ВНП ВНЗ, і осіб, які не пройшли професійно-психологічний відбір.
 
21. Підбір, обговорення та визначання кількості рекомендованих методик тестування з ППВ проводяться на щорічному методичному семінарі під керівництвом Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України.
 
22. Методики ППВ повинні відповідати вимогам щодо надійності, валідності та практичної сприйнятливості.
 
23. Надійність методики ППВ визначається однаковими результатами, отриманими під час повторних обстежень у різний час одних і тих самих осіб за конкретною методикою. Для оцінки надійності методики ППВ найбільш широко застосовується метод дворазового обстеження однієї і тієї самої групи обстежуваних з використанням однієї і тієї самої методики з інтервалом 4-6 місяців із збереженням однакових умов психологічного обстеження. За результатами оброблення даних вираховується коефіцієнт кореляції внутрітестової надійності. Мінімально допустимим значенням коефіцієнта є величина 0,7.
 
24. Валідність методики ППВ вказує на те, що саме вона заміряє і наскільки правильним є цей вимір. Розрізняють прогностичну та діагностичну валідність. Основне значення для ППВ має прогностична валідність, яка оцінюється коефіцієнтом кореляції результатів обстеження із зовнішнім критерієм (оцінками успішності навчання або військово-професійної діяльності), значення якого встановлюється через деякий час після проведення психологічного обстеження.
 
25. Практична сприйнятливість методики ППВ полягає в тому, щоб її застосування не вимагало надзвичайно довгої спеціальної підготовки тих, хто залучається для обстеження, щоб вона була економічною з точки зору вартості апаратури та матеріалів, необхідних для проведення психологічного обстеження, заходів щодо проведення обстеження та оброблення його результатів.
 
26. Комплект методик ППВ кандидатів на навчання у ВВНЗ та ВНП ВНЗ, а також студентів для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу включає:
методики з оцінки військово-мотиваційної спрямованості особистості;
методики з оцінки рівня нервово-психічної стійкості;
методики з оцінки професійної придатності до успішного навчання у ВВНЗ та ВНП ВНЗ і оволодіння відповідною військовою спеціальністю.
 
27. Для проведення ППВ рекомендуються такі методики відповідно до напрямів психологічного обстеження:
щодо оцінки військово-мотиваційної спрямованості особистості - анкетування з використанням "Картки вивчення кандидата на навчання" або "Картки вивчення студента, який вступає на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу";
щодо оцінки рівня нервово-психічної стійкості - для обстеження кандидатів на навчання у ВВНЗ та ВНП ВНЗ:
стандартизований багатофакторний метод дослідження особистості (СБМДО);
шістнадцятифакторний особистісний опитувальник (16-ФОО);
для обстеження студентів, які вступають на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу:
методика "Характерологічні акцентуації особистості - нервово-психічна нестабільність" (ХАО-НПН);
методика "Психодіагностичний тест" (ПДТ);
щодо оцінки професійної придатності до успішного навчання у ВВНЗ та ВНП ВНЗ і оволодіння відповідною військовою спеціальністю - для обстеження кандидатів на навчання у ВВНЗ та ВНП ВНЗ:
методика "Матриці прогресивні Равена" або батарея методик для оцінки мислення, пам'яті та уваги, зокрема:
щодо оцінки мислення:
методика "Прості доручення";
методика "Кількісні відношення";
методика "Компаси";
методика "Складні аналогії";
щодо оцінки пам'яті:
методика "Оперативна пам'ять";
методика "Пам'ять на образи";
методика "Пам'ять на числа (зорова)";
методика "Пам'ять на числа (слухова)";
щодо оцінки уваги:
методика "Відшукування чисел з переключенням" (чорно-червоні таблиці);
методика "Складання і віднімання з переключенням";
методика "Коректурна проба" (кільця Ландольта);
для студентів, які вступають на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу, - методика "Матриці прогресивні Равена".
 
28. Для оцінки професійно важливих психофізіологічних якостей кандидатів на навчання за льотним профілем підготовки (за спеціальністю підготовки "Управління діями підрозділів авіації") рекомендується використовувати спеціальний блок методик:
а) спеціалізація "Льотна експлуатація та бойове застосування літаків":
для групового обстеження:
методика "Годинники";
методика "Встановлення закономірностей";
методика "Числово-літерні сполучення";
методика "Шкали";
методика "Компаси";
для індивідуального обстеження:
методика "Відшукування чисел з переключенням", ускладнений варіант (чорно-червоні таблиці);
методика з використанням апарата "Рухова координація та напруженість" (РКН-3);
методика з використанням приладу психологічного відбору (ППВ-2);
б) спеціалізація "Льотна експлуатація та бойове застосування вертольотів":
для групового обстеження:
методика "Встановлення закономірностей";
методика "Складання і віднімання";
методика "Шкали";
методика "Числові ряди";
методика "Годинники";
методика "Числово-літерні сполучення";
для індивідуального обстеження:
методика "Відшукування чисел з переключенням", ускладнений варіант (чорно-червоні таблиці);
методика з використанням апарата "Рухова координація та напруженість" (РКН-3);
методика з використанням приладу психологічного відбору (ППВ-2);
в) спеціалізація "Навігація та бойове застосування літальних апаратів":
для групового обстеження:
"Лічильно-оперативна методика";
методика "Числові ряди";
методика "Числово-літерні сполучення";
методика "Шкали";
методика "Куби";
методика "Зорова тимчасова пам'ять";
для індивідуального обстеження:
методика з використанням приладу "Оператор - 1";
г) спеціалізація "Бойове управління польотами авіації":
для групового обстеження:
методика "Числові ряди";
методика "Зорова тимчасова пам'ять";
"Лічильно-оперативна методика";
методика "Числово-літерні сполучення";
методика "Шкали";
для індивідуального обстеження:
методика з використанням приладу "Оператор - 1".
 
29. Результати проходження ППВ тими, хто залучається до цього заходу, заносяться в картку ППВ, яка долучається до особової справи.
 
30. Перед початком вступних випробувань (за 1-2 дні) з кандидатами на навчання у ВВНЗ та ВНП ВНЗ, які залучаються до проведення ППВ, проводяться інструкторсько-методичні заняття з питань порядку і правил проведення психологічного обстеження, а також здійснюється перевірка готовності матеріально-технічного забезпечення цього заходу.
 
31. Члени комісії з проведення психологічного обстеження ознайомлюються з інструкціями, тестовими завданнями та підготовляють "ключі" для їх перевірки. Кожний член комісії ознайомлюється і вивчає лише ту частину програми ППВ, з якою безпосередньо буде працювати. Особлива увага на цьому етапі звертається на фахівців, які будуть займатися обробкою тестів та визначенням оцінок для подальшого їх аналізу.
 
32. Члени комісії повинні дотримуватися таких правил:
не допускати кандидатів на навчання до ознайомлення з конкретним психодіагностичним інструментарієм, який використовується в системі ППВ;
не розголошувати інформацію, якою вони володіють (насамперед стосується тих спеціалістів, які займатимуться обробкою первинних даних психологічного обстеження).
 
33. Після закінчення вивчення особових справ кандидатів на навчання у ВВНЗ та ВНП ВНЗ на підставі результатів їх попередньої професійної діагностики спеціалісти-психологи готують рекомендації та пропозиції з питань вдосконалення системи попередньої професійної діагностики вступників у районних (міських) військкоматах, територіальних центрах комплектування військовослужбовцями військової служби за контрактом.
 
34. Для підготовки приміщень, в яких проводяться психодіагностичне обстеження та обробка отриманої інформації, головою комісії з психологічного обстеження для проведення заходів визначаються:
аудиторія для групового обстеження;
аудиторія для групової роботи над опитувальниками;
кабінет для роботи комісії з психологічного обстеження, обладнаний персональними комп'ютерами.
 
35. Аудиторії мають бути ізольованими. Під час тестування доступ сторонніх осіб до аудиторії заборонений. Приміщення повинні бути просторими, добре провітреними, з достатнім природним і штучним освітленням, звукоізольованими. Розміщення абітурієнтів у приміщенні повинно виключати можливість їх сумісної роботи над виконанням тестів. Підлога, стеля та стіни в аудиторії, де проводяться групові обстеження, повинні бути пофарбовані фарбами спокійних та м'яких тонів, не виділяти в повітря ароматичних і токсичних запахів. На стінах аудиторії не повинно бути нічого зайвого, такого, що відвертає увагу вступників.
 
36. Для керівника заходів з психологічного обстеження в аудиторії необхідний окремий стіл, на якому повинні бути:
документи, що визначають порядок проведення психологічного обстеження (накази, інструкції тощо);
контрольний пакет тестів та опитувальників;
аркуш чистого паперу та журнал запису особливостей поведінки абітурієнтів під час тестування;
секундоміри, відео- та аудіоприлади.
 
37. Кабінет для роботи комісії з проведення психологічного обстеження має бути обладнаний обчислювальною технікою, мати достатню кількість столів, за якими члени комісії будуть опрацьовувати первинну інформацію.
 
38. Програмні засоби для обробки тестових матеріалів, які використовуються експертами, повинні забезпечувати можливість доступу до їх перевірки на правильність функціонування і відповідність сертифікаційним допускам. Використання програмних засобів невідомого (сумнівного) походження в процесі обробки матеріалів тестування забороняється.
 
39. Для проведення психологічного обстеження необхідно використовувати тільки стандартні бланки тестів, методик, анкет, виготовлені в друкарні (високим друком) з гарним чітким відтиском на основі затверджених зразків.
 
40. ППВ кандидатів на навчання у ВВНЗ та ВНП ВНЗ, студентів для навчання за програмою офіцерів запасу проводиться з кожним потоком вступників у два етапи і включає:
консультацію;
заходи з психологічного обстеження.
 
41. Напередодні психологічного обстеження для кожного потоку кандидатів на навчання призначається консультація, яка планується в розкладі проведення вступних випробувань. Під час консультації вступники отримують інформацію про мету і завдання ППВ, сутність дослідження індивідуальних психологічних якостей. Кандидатам на навчання у ВВНЗ та ВНП ВНЗ, студентам, які вступають на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу, доводяться до відома їх права і обов'язки.
 
42. Успішність психологічного обстеження кандидатів на навчання забезпечується формуванням правильного ставлення та розуміння з боку тих, хто залучається до обстеження, всіх завдань та інструкцій. Для цього консультант (з числа членів комісії) повинен коротко і зрозуміло пояснити вступникам значення результатів психологічного обстеження, переконати у важливості й необхідності роботи, що виконується.
 
43. Кожну групу (потік) вступників доцільно обстежувати в ранковий час. Напередодні психологічного обстеження вони не повинні залучатися до виконання обов'язків у добовому наряді або до робіт, а також повинні мати можливість для повноцінного відпочинку.
 
44. Тестування повинно проводитися в групах чисельністю до 60 осіб не раніше ніж через 30 хвилин після вживання їжі (сніданку). Тривалість тестування повинна бути не більше чотирьох годин з 15-хвилинними перервами після виконання кожного блоку психологічного обстеження. Анкетування вступників може проводитись у другій половині дня. Загальна тривалість психологічного обстеження визначається за рекомендаціями, що містяться в пояснювальних записках до тестів.
 
45. Дослідницька група, до складу якої входять фахівці комісії з психологічного обстеження, 2-3 спеціально підготовлені та проінструктовані помічники (асистенти), проводить психологічне обстеження у визначеній для цього заходу аудиторії. В аудиторію, де проводиться психологічне обстеження, допускаються виключно кандидати на навчання у ВВНЗ та ВНП ВНЗ і члени комісії з психологічного обстеження.
 
46. Кандидати на навчання, які не з'явилися без поважних причин хоча б на одну з перевірок, передбачених заходами психологічного обстеження, у визначений розкладом час, до подальших перевірок індивідуальних психічних якостей не допускаються.
 
47. Перед проведенням психологічного обстеження командир навчального підрозділу вступників доповідає голові комісії про прибуття особового складу на обстеження. Кожний кандидат отримує спеціальний бланк зі штампом ВВНЗ або ВНП ВНЗ для запису відповідей. У "Бланку запису відповідей" не допускаються будь-які умовні позначки, які б розкривали авторство роботи, що виконується. Автор роботи вказується тільки на титульному аркуші.
 
48. Перед початком тестування керівник заходу з психологічного обстеження запитує про самопочуття і стан здоров'я кандидатів на навчання, після чого проводить інструктаж, тобто знайомить тих, хто залучається до обстеження, з порядком і правилами виконання роботи.
 
49. Кандидат на навчання, який скаржиться на стан здоров'я, звільняється від обстеження у цей день і направляється до медпункту. Після надання кандидату на навчання медичної допомоги за рішенням голови комісії з проведення психологічного обстеження йому призначається інший день для проходження психологічного обстеження.
 
50. Перед початком роботи з кожної методики керівник заходу зачитує вступну інструкцію. У процесі тестування керівник подає відповідні команди, а один із помічників за допомогою секундоміра фіксує час виконання кожного завдання. Виконання завдань (тестів) здійснюється вступниками тільки в чистовому варіанті на "Бланку для відповідей". В аудиторії необхідно підтримувати дисципліну і порядок.
 
51. Під час роботи керівник разом з асистентами здійснює безперервне спостереження за тими, хто залучається до обстеження. Дані спостережень використовуються як додаткова інформація для підготовки висновків про професійну придатність вступників.
 
52. Голова комісії з проведення психологічного обстеження доповідає голові приймальної (відбіркової) комісії про результати обстеження кандидатів на навчання у ВВНЗ та ВНП ВНЗ, які заносяться у відомості. Відомості підписуються членами комісії, що проводили психологічне обстеження.
 
53. У повному обсязі результати психологічного обстеження (оцінка військово-мотиваційної спрямованості особистості, оцінка рівня нервово-психічної стійкості, оцінка професійної придатності до успішного навчання у ВВНЗ та ВНП ВНЗ і оволодіння відповідною військовою спеціальністю) доводяться до членів приймальної (відбіркової) комісії тільки з дозволу голови приймальної (відбіркової) комісії.
 
54. Критерії оцінки індивідуальних психологічних якостей та визначення індивідуального рейтинг-балу кандидатів на навчання у ВВНЗ та ВНП ВНЗ, студентів вищих навчальних закладів для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу та опис тестових завдань для проведення ППВ визначаються Методичними рекомендаціями з оцінки індивідуальних психологічних якостей кандидатів на навчання у ВВНЗ та ВНП ВНЗ, а також студентів вищих навчальних закладів для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу, які затверджуються наказом Міністра оборони України.
 
Директор Адміністративного
департаменту
Міністерства оборони України
генерал-майор В.О.Георгієш


Інші НПА

Наказ Міноборони №840 від 28.12.2011 Про затвердження Інструкції з організації участі національних контингентів (персоналу) Збройних Сил України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки Постанова НКРЕКП №12 від 13.01.2010 Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ Наказ МОЗ №4 від 14.01.2015 Про затвердження Порядку внутрішньолабораторного контролю якості досліджень при виявленні серологічних маркерів ВІЛ методами імуноферментного та імунохемолюмінесцентного аналізів Наказ МОЗ №4-a від 14.01.2015 ІНСТРУКЦІЯ щодо приготування та використання контрольних зразків для внутрішньолабораторного контролю якості досліджень Наказ МФУ №4 від 13.01.2015 Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку Наказ Мінмолодьспорт №67 від 17.01.2015 Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл Рішення НКЦПФР №1776 від 23.12.2014 Про внесення змін до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Постанова НКРЕКП №13 від 23.12.2014 Про затвердження Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) Рішення ГР при НБУ №5 від 07.10.2014 Щодо затвердження Перспективного (річного) плану роботи Громадської ради при Національному банку Наказ МОЗ №1141 від 21.12.2010 Про затвердження Порядку проведення тестування на ВІЛ-інфекцію та забезпечення якості досліджень, форм первинної облікової документації щодо тестування на ВІЛ-інфекцію, інструкцій щодо їх заповнення