Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ Міноборони № 518/1063 від 14.10.2009 Про затвердження Інструкції зі складання заявок на використання повітряного простору під час планування проведення відповідного виду діяльності

 
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
14.10.2009 N 518/1063
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2009 р.
за N 1086/17102

 
Про затвердження Інструкції зі складання заявок
на використання повітряного простору
під час планування проведення
відповідного виду діяльності
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 324/259 від 09.07.2015 }

 
На виконання пункту 59 Положення про використання повітряного простору України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року N 401 (зі змінами), та з метою впровадження єдиних форматів і порядку подання заявок та автоматизації процесу планування використання повітряного простору Н А К А З У Є М О:
 
1. Затвердити Інструкцію зі складання заявок на використання повітряного простору під час планування проведення відповідного виду діяльності, що додається.
 
2. Вважати такими, що не застосовуються на території України з 1 січня 2010 року, "Инструкцию по составлению формализованных заявок на аэродромные, маршрутные и трассовые полеты воздушных судов", введену в дію наказом головнокомандувача Військово-Повітряними Силами від 16 березня 1981 року N 54, "Инструкцию по составлению формализованных заявок на использование воздушного пространства СССР при запусках аэростатов (шаров-зондов), проведении стрельб, пусков ракет, взрывных работ", введену в дію наказом головнокомандувача Військово-повітряними силами від 4 грудня 1984 року N 288, та наказ Міністра цивільної авіації СРСР від 28 квітня 1978 року N 72 "Об утверждении Инструкции по составлению Плана полета и Предварительного плана полета (формализованной заявки) на полеты воздушных судов всех ведомств по внутрисоюзным и международным воздушным трассам и местным воздушным линиям".
 
3. Міністерству оборони України забезпечити подання у встановленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
4. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
 
5. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2010 року.
 
Тимчасово виконуючий
обов'язки Міністра
оборони України В.В.Іващенко
Перший заступник
Міністра транспорту
та зв'язку України В.В.Шевченко

ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Антимонопольного
комітету України О.Мельниченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони
України,
Міністерства транспорту
та зв'язку України
14.10.2009 N 518/1063
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2009 р.
за N 1086/17102

 
ІНСТРУКЦІЯ
зі складання заявок
на використання повітряного простору
під час планування проведення
відповідного виду діяльності

 
1. Загальні положення
 
1.1. Інструкція зі складання заявок на використання повітряного простору під час планування проведення відповідного виду діяльності (далі - Інструкція) визначає правила формування і терміни подання заявок на використання повітряного простору України, а також міжнародного повітряного простору, що перебуває під відповідальністю України (далі - повітряний простір), під час планування проведення відповідного виду діяльності.
 
1.2. Вимоги цієї Інструкції є обов'язковими для виконання органами, що входять до складу підрозділів об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України (далі - ОЦВС), юридичними і фізичними особами, які використовують повітряний простір під час проведення відповідного виду діяльності.
 
1.3. Цією Інструкцією передбачена формалізація заявок, що забезпечує їх автоматичну обробку автоматизованою системою.
 
1.4. Ця Інструкція визначає форму та порядок складання таких видів заявок на використання повітряного простору (далі - ВПП):
заявка на ВПП під час проведення стрільб, пусків ракет, вибухових робіт за розкладом та під час проведення запусків (підйомів) непілотованих повітряних куль (куль-зондів), аеростатів;
заявка на ВПП під час разового проведення стрільб, пусків ракет, вибухових робіт у встановлених зонах поза розкладом, під час проведення стрільб і пусків ракет з метою здійснення активного впливу на метеорологічні процеси та під час планування використання тимчасово зарезервованого повітряного простору, у тому числі під час виконання навчально-тренувальних та випробувальних польотів у визначених районах, опублікованих у документах аеронавігаційної інформації України та/або в інструкціях з виконання польотів (використання повітряного простору) у районах аеродромів, посадкових майданчиків (далі - визначений район);
заявка на ВПП під час виконання навчально-тренувальних та випробувальних польотів, у тому числі за спеціально встановленими маршрутами, опублікованими в документах аеронавігаційної інформації України та/або в інструкціях з виконання польотів (використання повітряного простору) у районах аеродромів, посадкових майданчиків (далі - визначений маршрут);
заявка на ВПП під час виконання польотів повітряних суден поза маршрутами ОПР;
заявка на ВПП під час виконання авіаційних робіт.
 
1.5. Визначення термінів та скорочення
1.5.1. Визначення термінів:
дозвіл на ВПП - офіційне повідомлення про надання користувачеві повітряного простору дозволу для провадження діяльності у порядку, що визначається відповідним підрозділом органу ОЦВС;
експлуатант - юридична або фізична особа, що експлуатує повітряні судна чи надає послуги в цій галузі;
загальний повітряний рух (GAT) - польоти повітряних суден та інших літальних апаратів, що виконуються згідно з цивільними правилами та/або стандартами та рекомендованою практикою ІKAO;
заявка на ВПП - повідомлення встановленої форми, що надається користувачем повітряного простору до відповідного підрозділу ОЦВС для отримання відповідних прав на ВПП;
зона обмеження польотів (R-зона) - частина повітряного простору над сухопутною територією або територіальними водами, де обмежуються польоти повітряних суден;
користувач повітряного простору - юридична або фізична особа, яка має право провадити діяльність, пов'язану з ВПП;
небезпечна зона (D-зона) - частина повітряного простору, в межах якої у визначені періоди часу може провадитися діяльність, що є небезпечною для польоту повітряних суден;
операційний повітряний рух (OAT) - польоти, на які не поширюються положення, установлені для загального повітряного руху, і які виконуються відповідно до правил і процедур, визначених відповідними уповноваженими органами;
орган ОЦВС - відповідний підрозділ, повноваження і діяльність якого пов'язані з організацією повітряного руху у повітряному просторі України та у міжнародному повітряному просторі, який перебуває під відповідальністю України;
план польоту (FPL) - установлені відомості про намічений політ або частини польоту повітряного судна, що надаються органам ОПР;
районний диспетчерський центр (РДЦ) - орган, призначений для забезпечення диспетчерського обслуговування контрольованих польотів у диспетчерських районах, що перебувають під його контролем;
спеціально встановлений маршрут - маршрут, призначений для виконання польотів повітряних суден з метою вирішення спеціальних завдань (перельоту бойової авіації, перевірки чергових сил з протиповітряної оборони Збройних Сил України, проведення навчань військової авіації, виконання експериментальних польотів, польотів згідно з міжнародними договорами тощо), а також виконання навчально-тренувальних польотів, польотів з проведення авіаційних робіт тощо;
тимчасово зарезервований повітряний простір (TSA, TRA) - частина повітряного простору, в межах якого у визначений час може провадитися діяльність, що становить загрозу для виконання польотів авіації або для ВПП в інших цілях.
1.5.2. Скорочення:
АНІ - аеронавігаційна інформація;
ВПП - використання повітряного простору;
ІKAO - Міжнародна організація цивільної авіації;
ОПР - обслуговування повітряного руху;
ОЦВС - Об'єднана цивільно-військова система організації повітряного руху України;
ПС - повітряне судно;
РДЦ - районний диспетчерський центр;
РПІ - район польотної інформації;
Украероцентр - Український центр планування використання повітряного простору України та регулювання повітряного руху;
ЦДС ЦА - Центральна диспетчерська служба цивільної авіації (оперативний орган державної авіаційної влади України);
AFTN - авіаційна фіксована мережа електрозв'язку (наземна телеграфна мережа);
АІР - збірник аеронавігаційної інформації;
D-зона - небезпечна зона;
GAT - загальний повітряний рух;
FPL - план польоту;
ОАТ - операційний повітряний рух;
R-зона - зона обмеження польотів;
TSA - тимчасово відокремлений район;
TRA - тимчасово зарезервований район;
UTC - всесвітньо координований час.
 
2. Загальний порядок складання та подання заявок на ВПП
 
2.1. Користувачі повітряного простору, зацікавлені у ВПП під час планування проведення відповідного виду діяльності, повинні подати заявку на ВПП відповідно до вимог Положення про використання повітряного простору України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року N 401 (зі змінами) (далі - Положення про використання повітряного простору України), та цієї Інструкції.
Відповідальність за складання та своєчасне подання заявок на ВПП покладається на користувачів повітряного простору.
 
2.2. Заявки на ВПП анулюються, якщо вони оформлені з грубими помилками або надані пізніше встановленого строку, про що повідомляються відповідні користувачі повітряного простору.
До грубих помилок належать невідповідність параметрів діяльності параметрам, опублікованим у документах АНІ, та незрозумілість тексту.
 
2.3. Заявка складається латинськими літерами та подається за допомогою AFTN, поштового зв'язку, електронної пошти, телефону, телефаксу тощо. Повідомлення, що передаються мережею AFTN, повинні складатися з дотриманням формату телеграфних повідомлень.
 
2.4. Кожний вид заявки складається з дотриманням чітко встановленої форми. Заявка складається з полів. Кожне поле складається з двох частин:
службове слово, яке є ознакою цього поля;
інформаційна частина поля.
 
2.5. Кожне поле заявки розпочинається з обов'язкового службового слова, якому передує одне тире ("-") (за винятком видів заявок, вказаних у пунктах 3 та 6 цієї Інструкції). Символ тире ("-") є показником початку поля, тому в інших випадках його застосовувати забороняється.
Залежно від типу поля дані інформаційної частини поля мають один з трьох типів:
цифровий (цифри 0-9);
буквений (латинські літери A-Z);
буквено-цифровий (комбінація перших двох типів).
Інші спеціальні символи не застосовуються.
Винятком є поле COMMENT (додаткова інформація), де також можуть застосовуватися спеціальні символи: пробіл ( ) ? : . , " = + /.
 
2.6. Нижня та верхня межі зони та/або маршруту повинні знаходитися в межах, опублікованих у документах АНІ або визначених інструкцією з виконання польотів (використання повітряного простору) у районі аеродрому, посадкового майданчика.
 
2.7. Для надання даних про нижню та верхню межі запланованого для використання об'єму повітряного простору встановленої зони та/або маршруту використовуються такі правила групування даних:
"F" із наступними трьома десятковими цифрами - для позначення номера ешелону польоту, наприклад ешелон польоту 330 зазначається як "F330";
"A" із наступними трьома десятковими цифрами - для позначення абсолютної висоти в сотнях футів, наприклад висота 10000 футів зазначається як "A100";
"М" із наступними чотирма десятковими цифрами - для позначення абсолютної висоти в десятках метрів, наприклад абсолютна висота 1400 м зазначається як "М0140";
"GND" використовується для позначення нижньої межі, якщо діяльність виконується від рівня земної поверхні;
"UNL" використовується для позначення верхньої межі, якщо діяльність не обмежена за висотою.
 
2.8. Форма та порядок складання заявок на проведення демонстраційних польотів викладені в Положенні про організацію та виконання демонстраційних польотів, затвердженому наказом Міністерства транспорту України від 8 квітня 2003 року N 269 , зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 12 червня 2003 року за N 479/7800.
 
2.9. У заявках на ВПП для експлуатантів цивільних ПС у полях додаткової інформації COMENT або RMK обов'язково вказуються такі дані: експлуатант або власник (для приватних ПС) ПС, тип ПС, реєстраційний номер ПС, командир ПС, мінімум КПС, мета польоту, номер дозволу Генерального штабу Збройних Сил України у разі виконання польотів у зоні з особливим режимом ВПП України.
 
3. Порядок складання та подання заявки на ВПП під час проведення стрільб, пусків ракет, вибухових робіт за розкладом та під час проведення запусків (підйомів) непілотованих повітряних куль (куль-зондів), аеростатів
 
3.1. Заявку на ВПП під час проведення стрільб, пусків ракет, вибухових робіт за розкладом у зонах, що опубліковані в АІР, користувач повітряного простору подає до Українського центру планування використання повітряного простору України та регулювання повітряного руху (далі - Украероцентр) та відповідних районних диспетчерських центрів (далі - РДЦ) двічі на рік до 15 березня та до 15 жовтня поточного року.
 
3.2. Заявку на ВПП під час проведення запусків (підйомів) непілотованих повітряних куль (куль-зондів), аеростатів з визначених постійних пунктів зондування за розкладом користувач повітряного простору подає до Украероцентру та відповідних РДЦ двічі на рік до 15 березня та до 15 жовтня поточного року.
 
3.3. Зміни в розкладі подаються до Украероцентру та відповідних РДЦ не пізніше ніж за 10 робочих днів до введення їх у дію.
У разі якщо на наступну добу плануються скорочення часу використання або скасування використання R та D-зон, заплановані за розкладом, користувач повітряного простору інформує відповідний РДЦ напередодні до 12.00 UTC.
 
3.4. Заявку на ВПП під час разового проведення запусків (підйомів) непілотованих повітряних куль (куль-зондів), аеростатів з визначених постійних пунктів зондування поза розкладом та з тимчасових пунктів зондування користувач повітряного простору подає до Украероцентру, відповідних РДЦ та органів військового управління Повітряних Сил Збройних Сил України напередодні до 12.00 UTC.
 
3.5. Зміст полів заявки на ВПП під час проведення стрільб, пусків ракет, вибухових робіт за розкладом та під час проведення запусків (підйомів) непілотованих повітряних куль (куль-зондів), аеростатів наведено в додатку 1 до цієї Інструкції.
 
3.6. Зразок заявки на ВПП зони обмеження польотів під час проведення артилерійських стрільб за розкладом наведено в додатку 2 до цієї Інструкції.
 
3.7. Зразок заявки на ВПП під час проведення запусків (підйомів) непілотованих повітряних куль (куль-зондів), аеростатів з визначених постійних пунктів зондування за розкладом наведено в додатку 3 до цієї Інструкції.
 
3.8. Зразок заявки на ВПП під час разового проведення запусків (підйомів) непілотованих повітряних куль (куль-зондів), аеростатів поза розкладом та з тимчасових пунктів зондування наведено в додатку 4 до цієї Інструкції.
 
Примітка. У разі коли заявки на ВПП під час проведення стрільб, пусків ракет, вибухових робіт за розкладом та під час проведення запусків (підйомів) непілотованих повітряних куль (куль-зондів), аеростатів з визначених постійних пунктів зондування за розкладом неможливо викласти згідно з пунктом 3.5 цієї Інструкції у зв'язку зі складним графіком роботи, користувач повітряного простору подає до Украероцентру та відповідних РДЦ заявку на ВПП у вигляді розкладу (графіка, витягу з річного плану).
 
4. Порядок складання та подання заявки на ВПП під час разового проведення стрільб, пусків ракет, вибухових робіт у встановлених зонах поза розкладом, під час проведення стрільб і пусків ракет з метою здійснення активного впливу на метеорологічні процеси та під час планування використання тимчасово зарезервованого повітряного простору, у тому числі під час виконання навчально-тренувальних та випробувальних польотів у визначених районах
 
4.1. Заявка на ВПП під час разового проведення стрільб, пусків ракет, вибухових робіт у встановлених зонах поза розкладом подається користувачем повітряного простору до Украероцентру, відповідних РДЦ, органів військового управління Повітряних Сил Збройних Сил України напередодні до 12.00 UTC.
 
4.2. Заявка на ВПП під час проведення стрільб і пусків ракет з метою здійснення активного впливу на метеорологічні процеси подається користувачем повітряного простору до Украероцентру, відповідних РДЦ, органів військового управління Повітряних Сил Збройних Сил України не пізніше ніж за дві години до передбачуваного початку стрільб або пусків ракет.
 
4.3. Заявка на ВПП під час планування використання тимчасово зарезервованого повітряного простору подається користувачем повітряного простору до Украероцентру, відповідних РДЦ, органів військового управління Повітряних Сил Збройних Сил України напередодні до 12.00 UTC.
4.3.1. Заявка подається користувачем повітряного простору лише у разі, якщо на наступну добу планується використання відповідного тимчасово зарезервованого повітряного простору. У разі ненадання користувачем заявки на використання тимчасово зарезервованого повітряного простору діяльність у вищезазначеному повітряному просторі не виконується.
 
4.4. Зміст полів заявки на ВПП під час разового проведення стрільб, пусків ракет, вибухових робіт у встановлених зонах поза розкладом, під час проведення стрільб і пусків ракет з метою здійснення активного впливу на метеорологічні процеси та під час планування використання тимчасово зарезервованого повітряного простору, у тому числі під час виконання навчально-тренувальних та випробувальних польотів у визначених районах, наведено в додатку 5 до цієї Інструкції.
 
4.5. Зразок заявки на ВПП зони обмеження польотів під час разового проведення стрільб поза розкладом наведено в додатку 6 до цієї Інструкції.
 
4.6. Зразки заявок на ВПП під час виконання навчально-тренувальних та випробувальних польотів у визначених районах наведено в додатку 7 до цієї Інструкції.
 
5. Порядок складання та подання заявки на ВПП під час виконання навчально-тренувальних та випробувальних польотів, у тому числі за визначеними маршрутами
 
5.1. Заявка на ВПП під час виконання навчально-тренувальних та випробувальних польотів державних ПС, у тому числі за визначеними маршрутами, подається користувачем повітряного простору до Украероцентру, відповідних РДЦ та органів військового управління Повітряних Сил Збройних Сил України до 12.00 UTC напередодні доби виконання польотів.
 
5.2. Заявка на ВПП під час виконання навчально-тренувальних та випробувальних польотів цивільних ПС, у тому числі за визначеними маршрутами у разі їх виконання в контрольованому повітряному просторі ОПР, в повітряному просторі, де управління повітряним рухом здійснюється органами управління Повітряних Сил Збройних Сил України та інших державних органів, а також у межах зони з особливим режимом ВПП подається користувачем повітряного простору до Украероцентру, ЦДС ЦА, відповідних РДЦ та органів військового управління Повітряних Сил Збройних Сил України до 12.00 UTC напередодні доби виконання польотів.
 
5.3. Зміст полів заявки на ВПП під час виконання навчально-тренувальних та випробувальних польотів, у тому числі за визначеними маршрутами, наведено в додатку 8 до цієї Інструкції.
 
5.4. Зразки заявок на ВПП під час виконання навчально-тренувальних та випробувальних польотів, у тому числі за визначеними маршрутами, наведено в додатку 9 до цієї Інструкції.
 
6. Порядок складання та подання заявки на ВПП під час виконання польотів ПС поза маршрутами ОПР
 
6.1. Заявка на ВПП під час виконання польотів ПС поза маршрутами ОПР подається за формою плану польоту (FPL).
 
6.2. Заявки на ВПП під час виконання польотів ПС поза маршрутами ОПР (під час проведення аерофотозйомки, обльоту радіотехнічних засобів тощо) у разі їх виконання в контрольованому повітряному просторі ОПР, у повітряному просторі, де управління повітряним рухом здійснюється органами управління Повітряних Сил Збройних Сил України та інших державних органів, а також у межах зони з особливим режимом ВПП подаються користувачами повітряного простору до Украероцентру, ЦДС ЦА (для цивільних ПС), відповідних РДЦ та органів військового управління Повітряних Сил Збройних Сил України до 12.00 UTC напередодні доби виконання польотів.
Заявки на ВПП під час проведення аерофотозйомки подаються користувачами повітряного простору тільки після отримання ними спеціального дозволу на користування фотографічною апаратурою.
 
6.3. Заявки на ВПП під час виконання польотів державних ПС поза маршрутами ОПР за спеціально встановленими маршрутами, не опублікованими в документах аеронавігаційної інформації України та/або в інструкціях з виконання польотів (використання повітряного простору) у районах аеродромів, подаються користувачами повітряного простору до Украероцентру, відповідних відомчих органів УПР, відповідних РДЦ та органів військового управління Повітряних Сил Збройних Сил України не пізніше ніж до 12.00 UTC напередодні доби виконання польотів.
 
6.4. Заявка на ВПП під час виконання польотів на пілотованих повітряних кулях у контрольованому повітряному просторі ОПР, у повітряному просторі, де управління повітряним рухом здійснюється органами управління Повітряних Сил Збройних Сил України та інших державних органів, а також у межах зони з особливим режимом ВПП подається користувачем повітряного простору до ЦДС ЦА, Украероцентру, відповідних РДЦ та органів військового управління Повітряних Сил Збройних Сил України до 12.00 UTC напередодні доби виконання польотів.
 
6.5. Після прийняття відповідного рішення щодо включення заявки на ВПП під час виконання польотів повітряних суден поза маршрутами ОПР до плану ВПП або її анулювання Украероцентр та РДЦ інформують заявника.
Включення заявки до плану ВПП є оформленим дозволом на ВПП.
 
6.6. За наявності змін до плану польоту (FPL) (маршруту або перенесення вильоту на більш ранній час) експлуатант не пізніше ніж за одну годину до розрахункового часу прибирання колодок подає план польоту (FPL).
 
6.7. Запит умов на ВПП користувач (експлуатант) здійснює в порядку, визначеному Положенням про використання повітряного простору України .
 
6.8. Групування даних плану польоту здійснюється відповідно до Правил надання повідомлень щодо обслуговування повітряного руху, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 28 травня 2012 року N 277 , зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за N 958/21270 (далі - Повідомлення щодо ОПР). Особливості групування даних плану польоту викладено в пунктах 6.9 - 6.15 цієї Інструкції.
{ Пункт 6.8 в редакції Наказу Міністерства оборони N 324/259 від 09.07.2015 }
 
6.9. Під час групування даних поля 7 "Пізнавальний індекс ПС режим і код ВОРЛ" для ПС державної авіації замість номера рейсу допускається вказувати радіотелефонний позивний командира ПС (не більше як 7 знаків).
 
6.10. Під час групування даних поля 15 "Маршрут" при зазначенні місцезнаходження поза маршрутами ОПР обов'язково вказувати такі покажчики:
"DCT" - якщо політ до наступної точки буде проходити поза встановленим маршрутом, якщо обидві точки не позначені географічними координатами або за пеленгом і відстанню;
"OAT" - якщо одразу після прольоту цієї точки політ буде виконуватись як OAT;
"GAT" - якщо одразу після прольоту цієї точки політ буде виконуватись як GAT.
 
6.11. Під час групування даних поля 18 "Інша інформація" використовуються як стандартні покажчики, так і специфічні.
 
6.12. Застосування стандартних покажчиків поля 18 здійснюється відповідно до Повідомлень щодо ОПР .
 
6.13. Специфічні покажчики без розділової косої риски вказуються у полі 18 після стандартного покажчика RMK/ (remark) та мають такі значення:
DOF (date of flight) - дата виконання польотів. Приклад: DOF 070511 - дата виконання польотів 11 травня 2007 року;
MIN (weather minimum) - мінімум погоди (денний та нічний) командира екіпажу ПС (мінімум погоди, встановлений для групи ПС): висота нижньої межі хмарності в метрах (дві або три цифри) та горизонтальна видимість в кілометрах (десятковий дріб, ціла частина від дробової відокремлюється комою). Приклад: MIN 100 1,0 150 1,5 - мінімум погоди денний, нижня межа хмарності - 100 метрів, горизонтальна видимість - 1 кілометр; нічний мінімум, відповідно, 150 метрів та 1,5 кілометра;
PIC (pilot-in-command) - прізвище командира екіпажу ПС (командира групи ПС), а також за потреби прізвища, позивні (телефонні та радіотелеграфні) і метеорологічні мінімуми кожного командира екіпажу в групі ПС;
TCP (transfer control point) - інформація про відомчі пункти управління, що залучаються, та рубежі передавання управління за маршрутом польоту (вказується довільним текстом);
CCU (communication and control unit) - позивні вузлів зв'язку відомчих пунктів управління (які не входять до мережі авіаційного електрозв'язку AFTN), куди надсилається заявка.
 
6.14. Після стандартного покажчика RMK/ за потреби наводиться така інформація (обов'язково через інтервал):
ознака термінового польоту та прізвище посадової особи, яка дала дозвіл на виконання термінового польоту. Приклад: RMK/PLAN TERMINOVYJ PETRIV;
ознака продовження польоту на наступну добу. Приклад: RMK/PLAN PRODOVZHENNIA;
відмітка про попереднє узгодження питань забезпечення повітряного судна на основних аеродромах посадки. Приклад: RMK/ZABEZPECHENNIA UZGODZHENO;
інформація про відсутність на борту ПС радіолокаційного відповідача системи державного розпізнавання (СДР) - якщо ПС не обладнане таким засобом або воно вийшло з ладу. Приклад: RMK/BEZ SDR;
мінімум погоди командира екіпажу ПС для виконання зльоту. Приклад: RMK/ZLIOTNYJ MIN 80 1,0;
найменування та номер заборони (обмеження) ВПП, встановленої з метою забезпечення цього польоту (у разі встановлення заборон (обмежень) ВПП). Приклад: RMK/ZTO N 1245;
інформація про те, які пункти управління не оповіщати про цей політ, у разі якщо подається план польоту повітряного судна як контрольної цілі. Приклад: RMK/BEZ OPOVISHCHENNIA KP ARFA;
дозвіл на виконання польотів Державної авіаційної адміністрації (далі - Державіаадміністрація) або Генерального штабу Збройних Сил України - для державних ПС. Приклад: RMK/ DAS 001;
після покажчика RMK/ можуть бути записані інші дані про політ, екіпаж, ПС, потрібні екіпажеві або органам ОПР. Приклад: RMK/PLAN PRODOVZHENNIA ZLIOTNYJ MIN 100 1,0 ZABEZPECHENNIA UZGODZHENO.
 
6.15. Усі дані в заявці вказуються суворо у вищезазначеній послідовності. Заповнення поля 18 закінчується стандартним покажчиком RMK/.
 
6.16. Зміст та структура полів заявки (FPL) на ВПП під час виконання польотів повітряних суден поза маршрутами ОПР, що передається телеграфними каналами (AFTN), такі:
 
-------------------- ---------------------- ----------------- ( |3 |- |7 |- |8 |
|Тип, номер | |Пізнавальний індекс | |Правила | |повідомлення та | |ПС та режим і код | |польотів і тип | |вихідні дані | |ВОРЛ | |польоту | -------------------- ---------------------- -----------------
-------------------------------------------- --------------- - |9 |- |10 | |Тип ПС і категорія турбулентності сліду | |Устаткування | -------------------------------------------- ---------------
------------------------------ - |13 | |Аеродром вильоту та час | ------------------------------
------------------------------------------------------------- - |15 | |Маршрут (при потребі можна використовувати кілька рядків) | -------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------- - |16 | |Аеродром призначення й загальний розрахунковий закінчений | |час, запасний аеродром(и) | -------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------- - |18 | |Інша інформація (при потребі можна використовувати кілька | |рядків) | ------------------------------------------------------------- )
6.17. Зразки заявок на ВПП під час виконання польотів ПС поза маршрутами ОПР наведено в додатку 10 до цієї Інструкції.
 
7. Порядок складання та подання заявок на ВПП під час виконання авіаційних робіт
 
7.1. Заявки на ВПП під час виконання авіаційних робіт подаються користувачами у форматі заявки на ВПП під час виконання польотів ПС поза маршрутами ОПР, за винятком випадків, коли виконання авіаційних робіт, таких як, наприклад, повітряна зйомка, пошуково-рятувальні роботи, потребує виділення значних об'ємів повітряного простору.
 
7.2. Залежно від мети, правил виконання та технології авіаційні роботи поділяються на такі види:
авіаційно-хімічні роботи (код 01);
повітряні зйомки (код 02);
лісоавіаційні роботи (код 03);
будівельно-монтажні та навантажувально-розвантажувальні роботи (код 04);
транспортно-зв'язкові роботи (код 05);
з морських суден та морських бурових пристроїв (код 06);
для надання медичної допомоги населенню та здійснення санітарних заходів (код 07);
для здійснення експериментальних та науково-дослідних робіт (код 08);
для виконання пошуково-рятувальних робіт (код 09);
обліт сільгоспугідь, трубопроводів (код 10);
десантування парашутистів (код 11).
 
7.3. Заявки на ВПП під час виконання авіаційних робіт у разі їх виконання в контрольованому повітряному просторі ОПР, у повітряному просторі, де управління повітряним рухом здійснюється органами управління Повітряних Сил Збройних Сил України та інших державних органів, а також у межах зони з особливим режимом ВПП, подаються користувачами повітряного простору до Украероцентру, відповідних РДЦ та органів військового управління Повітряних Сил Збройних Сил України до 12.00 UTC напередодні доби виконання польотів.
 
7.4. Зміст полів заявки на ВПП під час виконання авіаційних робіт, що потребують виділення значних об'ємів повітряного простору (аерофотозйомка тощо), наведений у додатку 11 до цієї Інструкції.
 
7.5. Зразок Заявки на ВПП під час виконання авіаційних робіт, що потребують виділення значних об'ємів повітряного простору, наведений у додатку 12 до цієї Інструкції.
 
7.6. Зразок Заявки на ВПП під час виконання авіаційних робіт, що не потребують виділення значних об'ємів повітряного простору (авіаційно-хімічні роботи, огляд об'єктів, патрулювання тощо), наведений у додатку 13 до цієї Інструкції.
 
Начальник Генерального
штабу - Головнокомандувач
Збройних Сил України
генерал армії України С.О.Кириченко
Заступник Міністра
транспорту та зв'язку
України - голова Державної
авіаційної адміністрації О.М.Давидов

Додаток 1
до Інструкції зі складання
заявок на використання
повітряного простору
під час планування
проведення відповідного
виду діяльності

 
ЗМІСТ
полів заявки на ВПП
під час проведення стрільб, пусків ракет,
вибухових робіт за розкладом
та під час проведення запусків (підйомів)
непілотованих повітряних куль (куль-зондів),
аеростатів

 
------------------------------------------------------------------ | Службове | Зміст інформаційної |Формат інформаційної | |слово поля | частини поля | частини поля | |-----------+------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+------------------------------+---------------------| | A |Ідентифікатор користувача |Буквено-цифровий, до | | |повітряного простору |10 знаків. | | |(вказується позначення |Наприклад: STAFF7233 | | |відповідального органу, | | | |що подав заявку) | | |-----------+------------------------------+---------------------| | B |Ідентифікатор елементу |Буквено-цифровий, до | | |структури повітряного |12 знаків. | | |простору (зони, полігона) |Наприклад: UKR403 або| | |(вказується ідентифікатор |33345 | | |(позначення) зони (полігона), | | | |опублікований в АІР) | | | |або індекс станції запуску | | | |куль, аеростатів | | |-----------+------------------------------+---------------------| | C |Ідентифікатор району польотної|Буквений, 4 знаки. | | |інформації (вказується |Наприклад: UKBV | | |ідентифікатор району польотної| | | |інформації, в якому | | | |знаходиться елемент структури | | | |повітряного простору | | | |(зона, полігон)) або станція | | | |запуску куль, аеростатів | | |-----------+------------------------------+---------------------| | D |Нижня межа об'єму повітряного |Буквено-цифровий, до | | |простору під час провадження |5 знаків. | | |діяльності (у порядку, |Наприклад: GND | | |визначеному в пункті 2.7 | | | |цієї Інструкції) | | |-----------+------------------------------+---------------------| | E |Верхня межа об'єму повітряного|Буквено-цифровий, до | | |простору під час провадження |5 знаків. | | |діяльності (у порядку, |Наприклад: F145 | | |визначеному в пункті 2.7 | | | |цієї Інструкції) | | |-----------+------------------------------+---------------------| | F |Час початку діяльності |Цифровий, 4 знаки. | | |(виражається за UTC |Наприклад: 0900 | | |групами ГГХХ, що показують | | | |запланований час | | | |(у годинах (ГГ) і | | | |хвилинах (ХХ)) початку | | | |провадження діяльності в зоні)| | |-----------+------------------------------+---------------------| | G |Час закінчення діяльності |Цифровий, 4 знаки. | | |(виражається за UTC |Наприклад: 1800 | | |групами ГГХХ, що показують | | | |запланований час | | | |(у годинах (ГГ) і | | | |хвилинах (ХХ)) закінчення | | | |провадження діяльності в зоні)| | |-----------+------------------------------+---------------------| | H |Дата початку дії заявки |Цифровий, 6 знаків. | | |(рік, місяць, день) |Наприклад: 060127 | |-----------+------------------------------+---------------------| | I |Дата закінчення дії заявки |Цифровий, 6 знаків. | | |(рік, місяць, день) |Наприклад: 061231 | |-----------+------------------------------+---------------------| | J |Дні провадження діяльності |Цифровий, 7 знаків. | | |(вказується число, що |Наприклад: 1234500 | | |відповідає дню тижня у | | | |відповідному знакомісці: | | | |понеділок - 1, | | | |вівторок - 2, ... неділя - 7; | | | |вказується 0 (нуль) для | | | |кожного дня у необхідному | | | |знакомісці, якщо діяльність | | | |не запланована). | | | |Наприклад: | | | |1234500 - провадження | | | |діяльності заплановано з | | | |понеділка по п'ятницю; | | | |0034000 - провадження | | | |діяльності заплановано тільки | | | |на середу та четвер; | | | |0000000 - разове проведення | | | |запусків (підйомів) | | | |непілотованих повітряних | | | |куль (куль-зондів), | | | |аеростатів | | |-----------+------------------------------+---------------------| | К |Додаткова інформація |Буквено-цифровий, до | | |а) у заявках на проведення |500 знаків. | | |стрільб, пусків ракет, |Наприклад: | | |вибухових робіт наводиться |IVANOV (044)4616060 | | |така додаткова інформація: |RGISHEVSKY | | |прізвище заявника; |ARTSTRELBY | | |контактний телефон із |або | | |зазначенням міжміського коду; |VLASOV (044)4613030 | | |назва зони (полігона), |SIMFEROPIL 450300N | | |опублікована в AIP; |0335900E | | |вид діяльності; |10MPS METEOZOND | | |за необхідності інша | | | |додаткова інформація; | | | |б) у заявках на проведення | | | |запусків (підйомів) | | | |непілотованих повітряних куль | | | |(куль-зондів), аеростатів з | | | |визначених постійних | | | |та тимчасових пунктів | | | |зондування наводиться така | | | |додаткова інформація: | | | |прізвище заявника; | | | |контактний телефон із | | | |зазначенням міжміського коду; | | | |назва найближчого до місця | | | |підйому (запуску) населеного | | | |пункту; | | | |географічні координати точки | | | |підйому (запуску): | | | |широта точки запуску в | | | |градусах, хвилинах і секундах,| | | |із наступною літерою "N" | | | |(північна широта); | | | |довгота точки запуску в | | | |градусах, хвилинах і секундах,| | | |із наступною літерою "Е" | | | |(східна довгота); | | | |середня швидкість | | | |підйому (м/с); | | | |вид діяльності; | | | |за необхідності інша | | | |інформація | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Інструкції зі складання
заявок на використання
повітряного простору
під час планування
проведення відповідного
виду діяльності
 
Зразок

 
ЗАЯВКА
на ВПП зони обмеження польотів
під час проведення артилерійських стрільб
за розкладом

 
Форма для передачі заявки поштовим зв'язком, телефаксом:
 
------------------------------------------------------------------ | A | B | C | D | E | F | G | |-------------+----------+--------+------+-------+-------+-------| | STAFF7233 | UKR403 | UKBV | GND | F145 | 0900 | 1800 | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | H | I | J | K | |-------------+----------+-----------------+---------------------| | 060127 | 061231 | 1234500 |IVANOV (044)4616060 | | | | |RGISHEVSKY ARTSTRELBY| ------------------------------------------------------------------
Форма для передачі заявки AFTN, електронною поштою тощо:
A STAFF7233
B UKR403
C UKBV
D GND
E F145
F 0900
G 1800
H 060127
I 061231
J 1234500
K IVANOV (044)4616060 RGISHEVSKY ARTSTRELBY
 
Розкриття змісту заявки:
 
A STAFF7233 - відповідальний орган, що подав заявку, - штаб військової частини N 7233.
B UKR403 - ідентифікатор зони, опублікований в АІР.
C UKBV - ідентифікатор району польотної інформації, в якому знаходиться зона, - Київський РПІ.
E GND - нижня межа зони - від рівня земної поверхні.
D F145 - верхня межа зони - ешелон польоту 145 (включно).
F 0900 - час початку діяльності в зоні - 09 год. 00 хв.
G 1800 - час закінчення діяльності в зоні - 18 год. 00 хв.
H 060127 - дата, на яку заплановано початок дії заявки, - 27 січня 2006 року.
I 061231 - дата, на яку заплановано закінчення дії заявки, - 31 грудня 2006 року.
J 1234500 - провадження діяльності заплановано з понеділка по п'ятницю.
K IVANOV (044)4616060 RGISHEVSKY ARTSTRELBY - заявник - Іванов, контактний телефон (044)4616060, Ржищівський полігон, артилерійські стрільби.

 
Додаток 3
до Інструкції зі складання
заявок на використання
повітряного простору
під час планування
проведення відповідного
виду діяльності
 
Зразок

 
ЗАЯВКА
на ВПП під час проведення запусків (підйомів)
непілотованих повітряних куль (куль-зондів),
аеростатів з визначених постійних пунктів зондування
за розкладом

 
Форма для передачі заявки поштовим зв'язком, телефаксом:
 
------------------------------------------------------------------ | A | B | C | D | E | F | G | |-----------+---------+--------+-------+--------+--------+-------| | AEROLOG | 33946 | UKFV | GND | F310 | 0900 | 1100 | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | H | I | J | K | |---------------+----------------+--------------+----------------| | 080420 | 081030 | 1234567 |VLASOV | | | | |(0652)4613030 | | | | |SIMFEROPIL | | | | |450300N | | | | |0335900E | | | | |10MPS | | | | |METEOZOND | ------------------------------------------------------------------
Форма для передачі заявки AFTN, електронною поштою тощо:
A AEROLOG
B 33946
C UKFV
D GND
E F310
F 0900
G 1100
H 080420
I 081030
J 1234567
K VLASOV (0652)4613030 SIMFEROPIL 450300N 0335900E 10MPS METEOZOND
 
Розкриття змісту заявки:
 
A AEROLOG - відповідальний орган, що подав заявку, - Аерологічна станція.
В 33946 - індекс станції запуску.
C UKFV - ідентифікатор району польотної інформації, в якому знаходиться станція запуску, - Сімферопольський РПІ.
D GND - нижня межа зони - від рівня земної поверхні.
E F310 - верхня межа зони - ешелон польоту 310 (включно).
F 0900 - час початку діяльності - 09 год. 00 хв.
G 1100 - час закінчення діяльності - 11 год. 00 хв.
H 080420 - дата, на яку заплановано початок дії заявки, - 20 квітня 2008 року.
I 081030 - дата, на яку заплановано закінчення дії заявки, - 30 жовтня 2008 року.
J 1234567 - провадження діяльності з понеділка по неділю.
K VLASOV (0652)4613030 SIMFEROPIL 450300N 0335900E 10MPS METEOZOND - заявник Власов, контактний телефон (0652)4613030, назва найближчого до місця підйому населеного пункту (аеродрому) - Сімферополь, широта точки запуску: 45 градусів 03 хв. 00 сек. північної широти, довгота точки запуску: 33 градуси 59 хв. 00 сек. східної довготи, середня швидкість підйому кулі-метеозонда - 10 м/с, вид діяльності - метеозондування (METEOZOND).

 
Додаток 4
до Інструкції зі складання
заявок на використання
повітряного простору
під час планування
проведення відповідного
виду діяльності
 
Зразок

 
ЗАЯВКА
на ВПП під час разового проведення запусків
(підйомів) непілотованих повітряних куль
(куль-зондів), аеростатів поза розкладом
та з тимчасових пунктів зондування

 
A AEROLOG
B 33345
C UKBV
D GND
E F660
F 0600
G 0800
H 060611
I 060611
J 0000000
K SAMOYLOV (044)4613030 KYIV 502300N 0303200E 12MPS AEROSTAT
 
Розкриття змісту заявки:
 
A AEROLOG - відповідальний орган, що подав заявку, - Аерологічна станція.
В 33345 - індекс станції запуску.
C UKBV - ідентифікатор району польотної інформації, в якому знаходиться зона, - Київський РПІ.
D GND - нижня межа зони - від рівня земної поверхні.
E F660 - верхня межа зони - ешелон польоту 660 (включно).
F 0600 - час початку діяльності - 06 год. 00 хв. UTC.
G 0800 - час закінчення діяльності - 08 год. 00 хв. UTC.
H 060611 - дата, на яку заплановано початок дії заявки, - 11 червня 2006 року.
I 060611 - дата, на яку заплановано закінчення дії заявки, - 11 червня 2006 року.
J 0000000 - заплановано разове провадження діяльності.
K SAMOYLOV (044)4613030 KYIV 502300N 0303200E 12MPS AEROSTAT - заявник - Самойлов, контактний телефон (044)4613030, назва найближчого до місця підйому населеного пункту (аеродрому) - Київ, широта точки запуску: 50 градусів 23 хв. 00 сек. північної широти, довгота точки запуску: 30 градусів 32 хв. 00 сек. східної довготи, середня швидкість підйому аеростата - 12 м/с, вид діяльності - запуск аеростата (AEROSTAT).

 
Додаток 5
до Інструкції зі складання
заявок на використання
повітряного простору
під час планування
проведення відповідного
виду діяльності

 
ЗМІСТ
полів заявки на ВПП
під час разового проведення стрільб, пусків ракет,
вибухових робіт у встановлених зонах
поза розкладом, під час проведення стрільб
і пусків ракет з метою здійснення
активного впливу на метеорологічні процеси
та під час планування використання тимчасово
зарезервованого повітряного простору,
у тому числі під час виконання
навчально-тренувальних та випробувальних польотів
у визначених районах

 
------------------------------------------------------------------ |Службове | Зміст інформаційної |Формат інформаційної | |слово поля | частини поля | частини поля | |-----------+------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+------------------------------+---------------------| |-TITLE RAR |Найменування заявки |Буквений, до | | |(RAR - заявка на використання |10 знаків. | | |зони, опублікованої в АІР) |Наприклад: RAR | |-----------+------------------------------+---------------------| |-ORGNID |Ідентифікатор користувача |Буквено-цифровий, до | | |повітряного простору |10 знаків. | | |(вказується позначення |Наприклад: STAFF8765 | | |відповідального органу, | | | |що подав заявку; для | | | |цивільних ПС вказується | | | |експлуатант; для | | | |експлуатантів, що мають | | | |сертифікат | | | |експлуатанта, - назва | | | |експлуатанта або "SERTXXX", | | | |де XXX - номер сертифіката | | | |експлуатанта. | | | |Для приватних ПС - пілот | | | |або керівник польотів) | | |-----------+------------------------------+---------------------| |-AIRSPACE |Службове слово, після якого | | | |розпочинається опис | | | |відповідного об'єму | | | |повітряного простору | | | |(поля: AIRSPDES, FIR, FLBLOCK)| | |-----------+------------------------------+---------------------| |-AIRSPDES |Ідентифікатор елементу |Буквено-цифровий, | | |структури повітряного |до 12 знаків. | | |простору (зони) |Наприклад: UKR315 | | |(вказується ідентифікатор | | | |(позначення) зони, | | | |опублікованої в АІР) | | |-----------+------------------------------+---------------------| |-FIR |Ідентифікатор району польотної|Буквений, | | |інформації (вказується |4 знаки. | | |ідентифікатор району польотної|Наприклад: UKBV | | |інформації, в якому | | | |знаходиться елемент структури | | | |повітряного простору (зона)) | | |-----------+------------------------------+---------------------| |-FLBLOCK |Службове слово, після якого | | | |розпочинається опис | | | |відповідного об'єму | | | |повітряного простору по | | | |вертикалі (поля FL, які | | | |містять відповідно нижню та | | | |верхню межі об'єму повітряного| | | |простору під час провадження | | | |діяльності) | | |-----------+------------------------------+---------------------| |-FL |Нижня межа об'єму повітряного |Буквено-цифровий, | | |простору під час провадження |до 5 знаків. | | |діяльності (вказується нижня |Наприклад: M0150 | | |межа об'єму повітряного | | | |простору під час провадження | | | |діяльності в порядку, | | | |визначеному в пункті 2.7 | | | |цієї Інструкції) | | |-----------+------------------------------+---------------------| |-FL |Верхня межа об'єму повітряного|Буквено-цифровий, | | |простору під час провадження |до 5 знаків. | | |діяльності (вказується верхня |Наприклад: F145 | | |межа об'єму повітряного | | | |простору під час провадження | | | |діяльності в порядку, | | | |визначеному в пункті 2.7 | | | |цієї Інструкції) | | |-----------+------------------------------+---------------------| |-STARTTIME |Дата та час початку діяльності|Цифровий, | | |(виражається за UTC |6 знаків. | | |групами ДДГГХХ, що показують |Наприклад: 260600 | | |запланований час (у днях (ДД),| | | |годинах (ГГ) і хвилинах (ХХ)) | | | |початку провадження діяльності| | | |в зоні). | | | |Час початку діяльності повинен| | | |знаходитися в часових межах | | | |від 06.00 UTC дня виконання | | | |діяльності (D) до 06.00 UTC | | | |наступного дня (D+1) | | |-----------+------------------------------+---------------------| |-ENDTIME |Дата та час закінчення |Цифровий, | | |діяльності (виражається за UTC|6 знаків. | | |групами ДДГГХХ, що показують |Наприклад: 262200 | | |запланований час (у днях (ДД),| | | |годинах (ГГ) і хвилинах (ХХ)) | | | |закінчення провадження | | | |діяльності в зоні). | | | |Час закінчення діяльності | | | |повинен знаходитися в часових | | | |межах від 06.00 UTC дня | | | |виконання діяльності (D) до | | | |06.00 UTC наступного дня (D+1)| | |-----------+------------------------------+---------------------| |-COMMENT |Додаткова інформація |Буквено-цифровий, | | |(в заявках на проведення |без обмеження довжини| | |стрільб, пусків ракет, |поля. | | |вибухових робіт наводиться |Наприклад: | | |така додаткова інформація: |VASILENKO | | |прізвище заявника; |(0652)4616060 | | |контактний телефон із |CHAUDA BLASTING | | |зазначенням міжміського коду; | | | |назва зони (полігона), | | | |опублікованої в AIP; | | | |вид діяльності; | | | |за необхідності інша | | | |додаткова інформація) | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 6
до Інструкції зі складання
заявок на використання
повітряного простору
під час планування
проведення відповідного
виду діяльності
 
Зразок

 
ЗАЯВКА
на ВПП зони обмеження польотів
під час разового проведення стрільб поза розкладом

 
-TITLE RAR
-ORGNID STAFF8765
-AIRSPACE
-AIRSPDES UKR315
-FIR UKFV
-FLBLOCK
-FL GND
-FL F170
-STARTTIME 260600
-ENDTIME 262200
-COMMENT VASILENKO (044)4616060 CHAUDA FIRING
 
Розкриття змісту заявки:
 
RAR - найменування заявки - заявка на використання зони, опублікованої в АІР.
STAFF8765 - заявка подана штабом військової частини 8765.
UKR315 - ідентифікатор (позначення) зони, опублікованої в АІР.
UKFV - район польотної інформації, в якому знаходиться зона, - Сімферопольський РПІ.
GND - нижня межа об'єму повітряного простору під час провадження діяльності - від земної поверхні.
F170 - верхня межа об'єму повітряного простору під час провадження діяльності - ешелон польоту 170 (включно).
260600 - час початку діяльності в зоні - 26 числа о 06.00 UTC.
262200 - час закінчення діяльності в зоні - 26 числа о 22.00 UTC.
VASILENKO (0652)4616060 CHAUDA FIRING - заявник - Василенко, контактний телефон (044)4616060, назва зони - полігон Чауда, вид діяльності в зоні - стрільба.

 
Додаток 7
до Інструкції зі складання
заявок на використання
повітряного простору
під час планування
проведення відповідного
виду діяльності
 
Зразок

 
ЗАЯВКА
на ВПП під час виконання навчально-тренувальних
та випробувальних польотів у визначених районах
(для державних ПС)

 
-TITLE RAR
-ORGNID STAFF8765
-AIRSPACE
-AIRSPDES UKT72701
-FIR UKBV
-FLBLOCK
-FL GND
-FL F160
-STARTTIME 260600
-ENDTIME 262200
-COMMENT PETROV (044)4619090 MIRGOROD TEST FLIGHTS
 
Розкриття змісту заявки:
 
RAR - найменування заявки - заявка на використання зони, опублікованої в АІР, під час виконання навчально-тренувальних та випробувальних польотів у визначеному районі.
STAFF8765 - заявка подана штабом військової частини 8765.
UKT72701 - ідентифікатор (позначення) зони, опублікованої в АІР.
UKBV - район польотної інформації, в якому знаходиться зона, - Київський РПІ.
GND - нижня межа об'єму повітряного простору під час провадження діяльності - від земної поверхні.
F160 - верхня межа об'єму повітряного простору під час провадження діяльності - ешелон польоту 160 (включно).
260600 - час початку діяльності в зоні - 26 числа о 06.00 UTC.
262200 - час закінчення діяльності в зоні - 26 числа о 22.00 UTC.
PETROV (044)4619090 MIRGOROD TEST FLIGHTS - заявник - Петров, контактний телефон (044)4619090, назва зони - MIRGOROD, вид діяльності в зоні - випробувальні польоти.

 
ЗАЯВКА
на ВПП під час виконання навчально-тренувальних
та випробувальних польотів у визначених районах
(для цивільних ПС)

 
-TITLE RAR
-ORGNID TSOU
-AIRSPACE
-AIRSPDES UKT80201
-FIR UKHV
-FLBLOCK
-FL GND
-FL A080
-STARTTIME 260900
-ENDTIME 261600
-COMMENT BEZKARAVAJNYJ (0642)551096 TARASIVKA 2JK52 REG LA0689 LA0862 PIC KOTOV MIN 300 3,0 PIC PETROV MIN 450 5,0 TRAINING FLIGHTS
 
Розкриття змісту заявки:
 
RAR - найменування заявки - заявка на використання зони, опублікованої в АІР, під час виконання навчально-тренувальних та випробувальних польотів у визначеному районі.
TSOU - заявка подана цивільним експлуатантом - Товариством сприяння обороні України.
UKT80201- ідентифікатор (позначення) зони, опублікованої в АІР.
UKHV - район польотної інформації, в якому знаходиться зона, - Харківський РПІ.
GND - нижня межа об'єму повітряного простору під час провадження діяльності - від земної поверхні.
A080 - верхня межа об'єму повітряного простору під час провадження діяльності - абсолютна висота 8000 футів (включно).
260900 - час початку діяльності в зоні - 26 числа о 09.00 UTC.
261600 - час закінчення діяльності в зоні - 26 числа о 16.00 UTC.
BEZKARAVAJNYJ (0642)551096 TARASIVKA 2JK52 REG LA0689 LA0862 PIC KOTOV MIN 300 3,0 PIC PETROV MIN 450 5,0 TRAINING FLIGHTS - заявник - Безкаравайний, контактний телефон (0642)551096; назва зони - Тарасівка; кількість ПС, що виконують польоти в зоні, - 2, тип ПС - Як-52, реєстраційні номери ПС: LA0689 LA0862; командири ПС: Котов, мінімум 300 3,0; Петров, мінімум 450 5,0; мета польотів - тренування.

 
Додаток 8
до Інструкції зі складання
заявок на використання
повітряного простору
під час планування
проведення відповідного
виду діяльності

 
ЗМІСТ
полів заявки на ВПП під час виконання
навчально-тренувальних та випробувальних польотів,
у тому числі за визначеними маршрутами

 
------------------------------------------------------------------ | Службове | Зміст інформаційної частини |Формат інформаційної | |слово поля | поля | частини поля | |-----------+------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+------------------------------+---------------------| |-TITLE RAD |Найменування заявки |Буквений, | | |(RAD - заявка на ВПП під час |до 10 знаків. | | |виконання навчально- |Наприклад: RAD | | |тренувальних та випробувальних| | | |польотів) | | |-----------+------------------------------+---------------------| |-ORGNID |Ідентифікатор користувача |Буквено-цифровий, | | |повітряного простору |до 10 знаків. | | |(вказується позначення |Наприклад: STAFF9761 | | |відповідального органу, що | | | |подав заявку. Для цивільних ПС| | | |вказується експлуатант. Для | | | |експлуатантів, що мають | | | |сертифікат експлуатанта, - | | | |назва експлуатанта або | | | |"SERTXXX", де XXX - номер | | | |сертифіката експлуатанта. Для | | | |приватних ПС - пілот або | | | |керівник польотів) | | |-----------+------------------------------+---------------------| |-AIRSPACE |Службове слово, після якого | | | |розпочинається опис | | | |відповідного повітряного | | | |простору (поле ADID) | | |-----------+------------------------------+---------------------| |-ADID |Ідентифікатор аеродрому |Буквений, | | |(вказується чотирилітерний |4 знаки. | | |індекс IKAO місцезнаходження, |Наприклад: UKLI | | |присвоєний аеродрому, на | | | |якому планується виконання | | | |навчально-тренувальних та | | | |випробувальних польотів. | | | |Якщо індекс ІКАО | | | |місцезнаходженню не | | | |призначено, то | | | |використовуються літери ZZZZ) | | |-----------+------------------------------+---------------------| |-STARTTIME |Дата та час початку польотів |Цифровий, | | |(виражається за UTC групами |6 знаків. | | |ДДГГХХ, що показують |Наприклад: 140800 | | |запланований час (у днях (ДД),| | | |годинах (ГГ) і хвилинах (ХХ)) | | | |початку виконання навчально- | | | |тренувальних та випробувальних| | | |польотів) | | |-----------+------------------------------+---------------------| |-ENDTIME |Дата та час закінчення |Цифровий, | | |польотів |6 знаків. | | |(виражається за UTC групами |Наприклад: 141700 | | |ДДГГХХ, що показують | | | |запланований час (у днях (ДД),| | | |годинах (ГГ) і хвилинах (ХХ)) | | | |закінчення виконання | | | |навчально-тренувальних та | | | |випробувальних польотів) | | |-----------+------------------------------+---------------------| |-BEGIN |Службове слово, після якого | | |STAYLIST |розпочинається опис переліку | | | |елементів структури | | | |повітряного простору. | | | |У цьому переліку між | | | |службовими словами BEGIN | | | |STAYLIST та END STAYLIST | | | |послідовно перелічуються усі | | | |маршрути, які заплановані для | | | |виконання | | | |навчально-тренувальних та | | | |випробувальних польотів | | |-----------+------------------------------+---------------------| |-STAYINFO |Службове слово, після якого | | | |розпочинається опис маршрутів,| | | |за якими планується виконання | | | |польотів (поля STAYIDENT, | | | |PERIOD, REMARK) | | |-----------+------------------------------+---------------------| |-STAYIDENT |Ідентифікатор маршруту |Буквено-цифровий, до | | |(вказується ідентифікатор |10 знаків. | | |(позначення) маршруту, |Наприклад: MR3401 | | |опублікований в | | | |документах АНІ) | | |-----------+------------------------------+---------------------| |-PERIOD |Службове слово, після якого | | | |розпочинається опис періоду | | | |виконання навчально- | | | |тренувальних та випробувальних| | | |польотів за маршрутом (поля | | | |FROM, UNTIL) | | |-----------+------------------------------+---------------------| |-FROM |Дата та час початку виконання |Цифровий, | | |навчально-тренувальних |6 знаків. | | |та випробувальних польотів за |Наприклад: 141200 | | |маршрутом (виражається за UTC | | | |групами ДДГГХХ, що показують | | | |запланований час (у днях (ДД),| | | |годинах (ГГ) і хвилинах (ХХ)) | | | |початку виконання | | | |навчально-тренувальних та | | | |випробувальних польотів за | | | |маршрутом) | | | |Час початку виконання | | | |навчально-тренувальних та | | | |випробувальних польотів за | | | |маршрутом повинен знаходитися | | | |в часових межах від 06.00 UTC | | | |дня виконання польотів (D) до | | | |06.00 UTC наступного дня (D+1)| | |-----------+------------------------------+---------------------| |-UNTIL |Дата та час закінчення |Цифровий, | | |виконання навчально- |6 знаків. | | |тренувальних та випробувальних|Наприклад: 141400 | | |польотів за маршрутом | | | |(виражається за UTC групами | | | |ДДГГХХ, що показують | | | |запланований час (у днях (ДД),| | | |годинах (ГГ) і хвилинах (ХХ)) | | | |закінчення виконання | | | |навчально-тренувальних та | | | |випробувальних польотів за | | | |маршрутом) | | | |Час закінчення виконання | | | |навчально-тренувальних та | | | |випробувальних польотів за | | | |маршрутом повинен знаходитися | | | |в часових межах від 06.00 UTC | | | |дня виконання польотів (D) | | | |до 06.00 UTC наступного | | | |дня (D+1) | | |-----------+------------------------------+---------------------| |-REMARK |Примітки |Буквено-цифровий, | | | |без обмеження | | | |довжини поля. | | | |Наприклад: | | | |TEST | |-----------+------------------------------+---------------------| |-END |Службове слово, що визначає | | |STAYLIST |закінчення переліку | | | |запланованих видів польотів | | |-----------+------------------------------+---------------------| |-COMMENT |Додаткова інформація |Буквено-цифровий, | | |(вказується: |без обмеження | | |прізвище заявника, |довжини поля. | | |контактний телефон, |Наприклад: | | |назва аеродрому, |PETROV | | |кількість та тип повітряних |(044)4619090 | | |суден, що виконують польоти за|MIRGOROD | | |маршрутом, |2MIG29 | | |за необхідності інша додаткова| | | |інформація) | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 9
до Інструкції зі складання
заявок на використання
повітряного простору
під час планування
проведення відповідного
виду діяльності
 
Зразок

 
ЗАЯВКА
на ВПП під час виконання навчально-тренувальних
та випробувальних польотів,
у тому числі за визначеними маршрутами
(для державних ПС)

 
-TITLE RAD
-ORGNID STAFF9761
-AIRSPACE
-ADID UKBM
-STARTTIME 140800
-ENDTIME 141700
-BEGIN STAYLIST
-STAYINFO
-STAYIDENT MR2701
-PERIOD
-FROM 140800
-UNTIL 140900
-REMARK RP
-STAYINFO
-STAYIDENT MR2702
-PERIOD
-FROM 141200
-UNTIL 141400
-REMARK TRAINING FLIGHTS
-END STAYLIST
-COMMENT PETROV (044)4619090 2MІG29
 
Розкриття змісту заявки:
 
RAD - найменування заявки - заявка на ВПП під час виконання навчально-тренувальних та випробувальних польотів, у тому числі за визначеними маршрутами.
STAFF9761 - заявка подана штабом військової частини 9761.
UKBM - ідентифікатор аеродрому, на якому виконуються польоти, - Миргород.
140800 - час початку виконання навчально-тренувальних польотів на аеродромі - 14 числа о 08.00 UTC.
141700 - час закінчення виконання навчально-тренувальних польотів на аеродромі - 14 числа о 17.00 UTC.
MR2701 - ідентифікатор (позначення) маршруту.
140800 - час початку виконання навчально-тренувальних польотів за маршрутом MR2701 - 14 числа о 08.00 UTC.
140900 - час закінчення виконання навчально-тренувальних польотів за маршрутом MR2701 - 14 числа о 09.00 UTC.
RP - маршрут розвідки погоди.
MR2702 - ідентифікатор (позначення) маршруту.
141200 - час початку виконання навчально-тренувальних польотів за маршрутом MR2702 - 14 числа о 12.00 UTC.
141400 - час закінчення виконання навчально-тренувальних польотів за маршрутом MR2702 - 14 числа о 14.00 UTC.
TRAINING FLIGHTS - тренувальні польоти за маршрутом.
PETROV (044)4619090 2MG29 - заявник - Петров, контактний телефон (044)4619090, кількість ПС, що виконують польоти, - 2, тип ПС - МиГ-29.

 
ЗАЯВКА
на ВПП під час виконання навчально-тренувальних
та випробувальних польотів,
у тому числі за визначеними маршрутами
(для цивільних ПС)

 
-TITLE RAD
-ORGNID TSOU
-AIRSPACE
-ADID ZZZZ
-STARTTIME 240900
-ENDTIME 241800
-BEGIN STAYLIST
-STAYINFO
-STAYIDENT MR80201
-PERIOD
-FROM 241000
-UNTIL 241500
-REMARK TRAINING FLIGHTS
-END STAYLIST
-COMMENT BEZKARAVAJNYJ (0642)551096 ZPM TARASIVKA 2JK52 REG LA0689 LA0862 PIC KOTOV MIN 300 3,0 PIC PETROV MIN 450 5,0 TRAINING FLIGHTS
 
Розкриття змісту заявки:
 
RAD - найменування заявки - заявка на ВПП під час виконання навчально-тренувальних та випробувальних польотів, у тому числі за спеціально встановленими маршрутами.
TSOU - заявка подана цивільним експлуатантом - Товариством сприяння обороні України.
ZZZZ - ідентифікатор аеродрому, на якому виконуються польоти та якому чотирилітерний індекс IKAO місцезнаходження не присвоєно.
240900 - час початку виконання навчально-тренувальних польотів на аеродромі - 24 числа о 09.00 UTC.
241800 - час закінчення виконання навчально-тренувальних польотів на аеродромі - 24 числа о 18.00 UTC.
MR80201 - ідентифікатор (позначення) маршруту.
241000 - час початку виконання навчально-тренувальних польотів за маршрутом MR80201 - 24 числа о 10.00 UTC.
241500 - час закінчення виконання навчально-тренувальних польотів за маршрутом MR80201 - 24 числа о 15.00 UTC.
TRAINING FLIGHTS - тренувальні польоти за маршрутом.
BEZKARAVAJNYJ (0642)551096 ZPM TARASIVKA 2JK52 REG LA0689 LA0862 PIC KOTOV MIN 300 3,0 PIC PETROV MIN 450 5,0 TRAINING FLIGHTS - заявник - Безкаравайний, контактний телефон (0642)551096; назва аеродрому - ЗПМ Тарасівка; кількість ПС, що виконують польоти, - 2, тип ПС - Як-52, реєстраційні номери ПС: LA0689 LA0862; командири ПС: Котов, мінімум 300 3,0; Петров, мінімум 450 5,0; мета польотів - тренування.

 
Додаток 10
до Інструкції зі складання
заявок на використання
повітряного простору
під час планування
проведення відповідного
виду діяльності
 
Зразок

 
ЗАЯВКА
на ВПП під час виконання польотів ПС
поза маршрутами ОПР

 
Приклад 1. Виконання польоту поза маршрутами ОПР під час перельоту групи літаків МиГ-29 державної авіації з аеродрому Васильків до аеродрому Миргород.
 
(FPL-22532-IM
-2MG29/M-S/C
-ZZZZ1100
-K0900F210 OAT DCT 5014N03018E 5005N03150E 5005N03303E 4956N03339E DCT
-UKBM0025 ZZZZ
-REG/UR22532 UR22533 OPR/MIL UKR DEP/VASYLKIV ALTN/PRYLUKY RMK/DOF 050321 FORMATION PIC SOKOLOW MIN 200 2,0 PIC ORLOW MIN 200 2,0 TCP PLENOCHKA RUBEZH TRAWERZ GREBINKA CCU DIUSHES OPTIK TEPLOTA PEREGONKA AVIATEHNIKI UZGODZHENO)
 
Розкриття змісту заявки:
 
FPL - ознака заявки за формою FPL; 22532 - пізнавальний індекс ПС (радіотелефонний позивний командира екіпажу - ведучого групи); I - політ за ППП; M - політ державного ПС;
2MG29 - група з 2 літаків МиГ-29; M - категорія турбулентності сліду - "середнє"; S - на борту знаходяться стандартні засоби зв'язку, навігації та заходження на посадку і вони в робочому стані; C - прийомовідповідач режимів A і C;
ZZZZ1100 - аеродром вильоту, якому не присвоєно чотирилітерний індекс IKAO місцезнаходження, розрахунковий час прибирання колодок - 11.00 UTC;
K0900F210 - крейсерська швидкість - 900 км/год, ешелон польоту - 210; ОАТ - одразу після зльоту політ буде виконуватись як ОАТ; DCT - політ до наступної точки буде проходити поза встановленим маршрутом; 5014N03018E 5005N03150E 5005N03303E - географічні координати пунктів маршруту (для аеродромів вильоту та посадки, яким не присвоєно чотирилітерний індекс IKAO місцезнаходження, у маршруті польоту вказуються географічні координати КТА аеродромів як початкового та кінцевого пунктів маршруту);
 UKBM0025 - аеродром призначення, - Миргород, загальний розрахунковий закінчений час - 25 хв.; ZZZZ - запасний аеродром, якому не присвоєно чотирилітерний індекс IKAO місцезнаходження;
REG/UR22532 UR22533 - реєстраційні знаки повітряних суден; OPR/MIL UKR - експлуатант - Міністерство оборони; DEP/VASYLKIV - аеродром вильоту - Васильків (вказується, якщо аеродром вильоту позначено як ZZZZ); ALTN/PRYLUKY - запасний аеродром - Прилуки (вказується, якщо запасний аеродром позначено як ZZZZ); RMK/ - будь-які зауваження - відкритим текстом, якщо це вимога відповідного повноважного органу ОПР або командир ПС вважає це необхідним для виконання завдання та забезпечення ОПР: DOF 050321 - дата виконання польоту - 21 березня 2005 року; FORMATION - політ буде виконуватися в польотному порядку; PIC SOKOLOW MIN 200 2,0 - прізвище командира екіпажу - ведучого групи - Соколов, його мінімум погоди - 200 2,0; PIC ORLOW MIN 200 2,0 - прізвище командира екіпажу - Орлов, його мінімум погоди - 200 2,0; TCP PLENOCHKA RUBEZH TRAWERZ GREBINKA - відомчі пункти управління, що залучаються ("Пльоночка", "Рубіж"), та рубіж передавання управління (траверз Гребінка); CCU DIUSHES OPTIK TEPLOTA - позивні вузлів зв'язку, куди надсилається заявка та які не входять до мережі AFTN ("Дюшес", "Оптік", "Теплота"); PEREGONKA AVIATEHNIKI UZGODZHENO - мета польоту та ознака узгодження на аеродромах посадки.
 
Приклад 2. Виконання польоту поза маршрутами ОПР та із входом в межі маршруту ОПР під час перельоту літака Ил-76 державної авіації з аеродрому Мелітополь до аеродрому Львів.
 
(FPL-76732-IM
-IL76/H-S/C
-ZZZZ1100
-K0750F320 ОАТ DCT 4653N03518E 4735N03404E DCT REPLI GAT UM991 NM UL984 KOROP/K0750F280 B493 LAGUP
-UKLL0130 UKLI UKBB
-EET/UKHV0015 UKBV0025 UKLV0050 REG/UR76732 OPR/MIL UKR STS/NONRVSM DEP/MELITOPOL RMK/DOF 050321 PIC MYMRIKOV MIN 100 1,0 CCU PARCHA PEREVOZKA GRUZA SOGLASOWANO)
 
Розкриття змісту заявки:
 
FPL - ознака заявки за формою FPL; 76732 - пізнавальний індекс ПС;
I - політ за ППП; M - політ державного ПС;
IL76 - тип ПС - Ил-76; Н - категорія турбулентності сліду - "важке"; S - на борту знаходяться стандартні засоби зв'язку, навігації та заходження на посадку і вони в робочому стані; C - прийомовідповідач режимів A і C;
ZZZZ1100 - аеродром вильоту, якому не присвоєно чотирилітерний індекс IKAO місцезнаходження, розрахунковий час прибирання колодок - 11.00 UTC;
K0750F320 - крейсерська швидкість - 750 км/год, ешелон польоту - 320; ОАТ - одразу після зльоту політ буде виконуватись як ОАТ; DCT - політ до наступної точки буде проходити поза встановленим маршрутом; 4653N03518E 4735N03404E DCT REPLI GAT UM991 NM UL984 KOROP/K0750F280 B493 LAGUP - маршрут польоту, де:
пункти маршруту польоту поза маршрутами ОПР позначені географічними координатами;
4653N03518E - географічні координати КТА аеродрому вильоту, якому не присвоєно чотирилітерний індекс IKAO місцезнаходження;
KOROP/K0750F280 - пункт маршруту, швидкість польоту і ешелон польоту, що планується;
LAGUP - позначення пункту маршруту ОПР, з якого починається стандартний маршрут прибуття за приладами;
UKLL0130 - аеродром призначення - Львів та загальний розрахунковий закінчений час - 1 год. 30 хв.; UKLI - запасний аеродром - Івано-Франківськ; UKBB - запасний аеродром - Київ/Бориспіль;
EET/UKHV0015 UKBV0025 UKLV0050 - позначення РПІ та сумарний розрахунковий закінчений час до меж відповідного РПІ: Харківського РПІ - 15 хв., Київського РПІ - 25 хв., Львівського РПІ - 50 хв.; REG/UR76732 - реєстраційний знак повітряного судна; OPR/MIL UKR - експлуатант - Міністерство оборони; STS/NONRVSM - повітряне судно не затверджене до польотів з RVSM; DEP/MELITOPOL - аеродром вильоту - Мелітополь (вказується, якщо аеродром вильоту позначено як ZZZZ); RMK/ - будь-які зауваження - відкритим текстом, якщо це - вимога відповідного повноважного органу ОПР або командир ПС вважає це необхідним для виконання завдання та забезпечення ОПР: DOF 050321 - дата виконання польоту - 21 березня 2005 року; PIC MYMRIKOV - прізвище командира екіпажу - Мимріков; MIN 100 1,0 - мінімум погоди командира екіпажу; CCU PARCHA - позивні вузлів зв'язку, куди надсилається заявка, та які не входять до мережі AFTN ("ПАРЧА"); PEREVOZKA GRUZA SOGLASOWANO - мета польоту та ознака узгодження на аеродромах посадки.
 
Приклад 3. Виконання польоту поза маршрутами ОПР на повітряну зйомку за маршрутом польоту, з виходом та входом у межі маршруту ОПР, літака Ан-30 цивільної авіації з аеродрому Київ/Жуляни.
 
(FPL-30005-IN
-AN30/M-S/C
-UKKK0900
-K0390A070 GAT TR R225 PI OAT DCT 4950N03120E 4918N03225E 4912N03256E 4852N03359E DCT PEKIT/K0410F140 GAT A83 CY
-UKKK0145 UKBB UKDD
-EET/UKHV0045 UKBV0100 REG/UR30005 OPR/COLUMBUS RMK/DOF 080512 PIC MOGILKO MIN 100 1,0 POLIT NA AEROFOTOZJOMKU DAS 528)
 
Розкриття змісту заявки:
 
FPL - ознака заявки за формою FPL; 30005 - пізнавальний індекс ПС; I - політ за ППП; N - нерегулярний політ цивільного ПС;
АN30 - тип ПС Ан-30; M - категорія турбулентності сліду - "середнє"; S - на борту знаходяться стандартні засоби зв'язку, навігації та заходження на посадку і вони в робочому стані; C - прийомовідповідач режимів A і C;
UKKK0900 - аеродром вильоту - Київ/Жуляни, розрахунковий час прибирання колодок - 09.00 UTC;
K0390A070 - крейсерська швидкість - 390 км/год, абсолютна висота польоту - 7000 футів; GAT - одразу після зльоту політ буде виконуватись як GAT; TR R225 PI OAT DCT 4950N03120E 4918N03225E 4912N03256E 4852N03359E DCT PEKIT/K0410F140 GAT A83 CY - маршрут польоту, де:
OAT - одразу після прольоту точки PI політ буде виконуватись як OAT;
DCT - політ до наступної точки буде проходити поза встановленим маршрутом;
пункти маршруту польоту поза маршрутами ОПР позначені географічними координатами;
PEKIT/K0410F140 GAT - пункт маршруту, швидкість польоту і ешелон польоту, що планується, а також подальший політ буде виконуватись як GAT;
UKKK0145 - аеродром призначення - Київ/Жуляни та загальний розрахунковий закінчений час - 1 год. 45 хв.; UKBB - запасний аеродром - Київ/Бориспіль, UKDD - запасний аеродром - Дніпропетровськ;
EET/UKHV0045 UKBV0100 - позначення РПІ та сумарний розрахунковий закінчений час до меж відповідного РПІ: Харківського РПІ - 45 хв., Київського РПІ - 1 год.; REG/UR30005 - реєстраційний знак повітряного судна; OPR/COLUMBUS - експлуатант - авіакомпанія "Колумбус"; RMK/ - будь-які зауваження - відкритим текстом, якщо це вимога відповідного повноважного органу ОПР або командир ПС вважає це необхідним для виконання завдання та забезпечення ОПР: DOF 080512 - дата виконання польоту - 12 травня 2008 року; PIC MOGILKO - прізвище командира екіпажу - Могілко; MIN 100 1,0 - мінімум погоди командира екіпажу; POLIT NA AEROFOTOZJOMKU - мета польоту - "політ на аерофотозйомку"; DAS 528 - дозвіл Державіаадміністрації на використання фотографічної апаратури.

 
Додаток 11
до Інструкції зі складання
заявок на використання
повітряного простору
під час планування
проведення відповідного
виду діяльності

 
ЗМІСТ
полів заявки на ВПП
під час виконання авіаційних робіт,
що потребують виділення
значних об'ємів повітряного простору
(аерофотозйомка тощо)

 
------------------------------------------------------------------ | Службове | Зміст інформаційної |Формат інформаційної | |слово поля | частини поля | частини поля | |-----------+------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+------------------------------+---------------------| |-TITLE RUN |Найменування заявки |Буквений, | | |(RUN - тип заявки на |до 10 знаків. | | |використання об'єму |Наприклад: | | |повітряного простору, |RUN | | |не опублікованого в | | | |документах АНІ) | | |-----------+------------------------------+---------------------| |-ORGNID |Ідентифікатор користувача |Буквено-цифровий, | | |повітряного простору |до 10 знаків. | | |(вказується позначення |Наприклад: | | |відповідального органу, |UKR | | |що подав заявку. Для | | | |цивільних ПС вказується | | | |експлуатант. Для | | | |експлуатантів, що мають | | | |сертифікат | | | |експлуатанта, - назва | | | |експлуатанта або "SERTXXX", | | | |де XXX - номер сертифіката | | | |експлуатанта | | |-----------+------------------------------+---------------------| |-AIRSPACE |Службове слово, після якого | | | |розпочинається опис | | | |відповідного повітряного | | | |простору | | | |(поля: AIRSPDES, FIR, FLBLOCK)| | |-----------+------------------------------+---------------------| |-AIRSPDES |Ідентифікатор елементу |Буквено-цифровий, | | |структури повітряного |до 12 знаків. | | |простору (зони, яка не |Наприклад: | | |опублікована в АІР) |TSAN | |-----------+------------------------------+---------------------| |-FIR |Ідентифікатор району польотної|Буквений, | | |інформації, в якому |4 знаки. | | |знаходиться елемент структури |Наприклад: | | |повітряного простору (зона) |UKBV | |-----------+------------------------------+---------------------| |-FLBLOCK |Службове слово, після якого | | | |розпочинається опис | | | |відповідного об'єму | | | |повітряного простору по | | | |вертикалі (поля FL, які | | | |містять відповідно нижню та | | | |верхню межі об'єму | | | |повітряного простору під час | | | |провадження діяльності) | | |-----------+------------------------------+---------------------| |-FL |Нижня межа об'єму повітряного |Буквено-цифровий, | | |простору під час провадження |до 5 знаків. | | |діяльності в порядку, |Наприклад: GND | | |визначеному в пункті 2.7 | | | |цієї Інструкції | | |-----------+------------------------------+---------------------| |-FL |Верхня межа об'єму |Буквено-цифровий, | | |повітряного простору під час |до 5 знаків. | | |провадження діяльності в |Наприклад: FL120 | | |порядку, визначеному в | | | |пункті 2.7 цієї Інструкції | | |-----------+------------------------------+---------------------| |-BEGIN |Службове слово, після якого | | |LALGLIST |розпочинається перелік точок | | | |з географічними координатами | | | |(широти та довготи точок) | | |-----------+------------------------------+---------------------| |-LALG |Службове слово, після | | | |якого вказуються | | | |широта та довгота 1-ї | | | |точки (LATTD, LONGTD) | | |-----------+------------------------------+---------------------| |-LATTD |Широта |Буквено-цифровий, | | |(вказуються 6 цифр, |7 знаків. | | |які позначають |Наприклад: 501700N | | |широту в градусах, | | | |хвилинах і секундах, | | | |із наступною літерою | | | |"N" (північна широта)) | | |-----------+------------------------------+---------------------| |-LONGTD |Довгота |Буквено-цифровий, | | |(вказуються 7 цифр, які |8 знаків. | | |позначають довготу в градусах,|Наприклад: 0265610E | | |хвилинах і секундах, із | | | |наступною літерою "Е" | | | |(східна довгота)) | | |-----------+------------------------------+---------------------| |-LALG |Службове слово, після якого | | | |вказуються широта та довгота | | | |2-ї точки (LATTD, LONGTD) | | |-----------+------------------------------+---------------------| |-LATTD |Широта |Буквено-цифровий, | | |(вказуються 6 цифр, які |7 знаків. | | |позначають широту в градусах, |Наприклад: 501430N | | |хвилинах і секундах, із | | | |наступною літерою "N" | | | |(північна широта)) | | |-----------+------------------------------+---------------------| |-LONGTD |Довгота |Буквено-цифровий, | | |(вказуються 7 цифр, які |8 знаків. | | |позначають довготу в градусах,|Наприклад: 0265610E | | |хвилинах і секундах, із | | | |наступною літерою "Е" | | | |(східна довгота)) | | |-----------+------------------------------+---------------------| |-END |Службове слово, що визначає | | |LALGLIST |закінчення переліку точок з | | | |географічними координатами | | | |(широти та довготи точок) | | |-----------+------------------------------+---------------------| |-STARTTIME |Дата та час початку діяльності|Цифровий, | | |(виражається за UTC |6 знаків. | | |групами ДДГГХХ, що показують |Наприклад: 160600 | | |запланований час (у днях (ДД),| | | |годинах (ГГ) і хвилинах (ХХ)) | | | |початку провадження | | | |діяльності) | | |-----------+------------------------------+---------------------| |-ENDTIME |Дата та час закінчення |Цифровий, | | |діяльності (виражається за UTC|6 знаків. | | |групами ДДГГХХ, що показують |Наприклад: 160800 | | |запланований час (у днях (ДД),| | | |годинах (ГГ) і хвилинах (ХХ)) | | | |закінчення провадження | | | |діяльності) | | |-----------+------------------------------+---------------------| |-COMMENT |Додаткова інформація |Буквено-цифровий, без| | |(вказується прізвище заявника,|обмеження довжини | | |контактний телефон, вид |поля. | | |діяльності, кількість та |Наприклад: | | |тип ПС, реєстраційні |VLASOV | | |номери ПС, номер дозволу |(044)46130 | | |Державіаадміністрації |30 AERIAL | | |на виконання авіаційних |WORKS 01 DAS | | |робіт, за необхідності інша |001 2AN2 | | |додаткова інформація) |UKR1234 | | | |UKR5678 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 12
до Інструкції зі складання
заявок на використання
повітряного простору
під час планування
проведення відповідного
виду діяльності
 
Зразок

 
ЗАЯВКА
на ВПП під час виконання авіаційних робіт,
що потребують виділення значних об'ємів
повітряного простору

 
-TITLE RUN
-ORGNID SERT075
-AIRSPACE
-AIRSPDES TSUN
-FIR UKBV
-FLBLOCK
-FL A060
-FL A070
-BEGIN LALGLIST
-LALG
-LATTD 502800N
-LONGTD 0271300E
-LALG
-LATTD 505800N
-LONGTD 0271300E
-LALG
-LATTD 505800N
-LONGTD 0280000E
-LALG
-LATTD 502800N
-LONGTD 0280000E
-LALG
-LATTD 502800N
-LONGTD 0271300E
-END LALGLIST
-STARTTIME 160600
-ENDTIME 160800
-COMMENT VLASOV (044)4613030 AERIAL WORKS 02 DAS 001 AN30 UR30005 PIC KOTOV MIN 300 3,0
 
Розкриття змісту заявки:
 
RUN - найменування заявки - заявка на використання об'єму повітряного простору, не опублікованого в документах АНІ.
SERT075 - номер сертифіката експлуатанта, який подав заявку.
TSUN - ідентифікатор (позначення) зони, не опублікованої в АІР.
UKBV - район польотної інформації, в якому знаходиться зона, - Київський РПІ.
A060 - нижня межа об'єму повітряного простору під час провадження діяльності - 6000 футів (включно).
A070 - верхня межа об'єму повітряного простору під час провадження діяльності - абсолютна висота - 7000 футів (включно).
502800N 0271300E, 505800N 0271300E, 505800N 0280000E, 502800N 0280000E, 502800N 0271300E - географічні координати (широта і довгота) точок, якими вказуються горизонтальні межі району виконання авіаційних робіт.
160600 - дата та час початку діяльності - 16 числа о 06.00 UTC.
160800 - дата та час закінчення діяльності - 16 числа о 08.00 UTC.
VLASOV (044)4613030 AERIAL WORKS 02 DAS 001 AN30 UR30005 PIC KOTOV MIN 300 3,0 - заявник - Власов, контактний телефон (044)4613030, вид діяльності - авіаційні роботи, вид авіаційних робіт - 02 (повітряна зйомка), дозвіл Державіаадміністрації - ДАС 001, тип ПС - Ан-30, реєстраційний номер - UR30005, командир ПС - Котов, мінімум 300 3,0.

 
Додаток 13
до Інструкції зі складання
заявок на використання
повітряного простору
під час планування
проведення відповідного
виду діяльності
 
Зразок

 
ЗАЯВКА
на ВПП під час виконання авіаційних робіт,
що не потребують виділення
значних об'ємів повітряного простору

 
(FPL-UR40781-VX
-AN2/L-S/N
-ZZZZ0400
-K0180М0030 DCT 5124N02846E 5124N02832E DCT
-ZZZZ0310 UKWW
-REG/UR40781 OPR/PROSKUROW AWIA DEP/GARDISHEWKA DEST/GARDISHEWKA RMK/DOF 090321 PIC IVANOV MIN 200 2,0 ZPM GARDISHEWKA 5120N02845E ZPM MUKINO 5124N02846E 0030 0050 AHR 5124N02832E R10KM GND M0030 PGH5208C)
 
Розкриття змісту заявки:
 
FPL - ознака заявки за формою FPL; UR40781 - пізнавальний індекс ПС, V - політ за ПВП; X - політ на виконання авіаційних робіт;
AN2/L-S/N - тип ПС - Ан-2; L - категорія турбулентності сліду -"легке"; S - на борту знаходяться стандартні засоби зв'язку, навігації та заходження на посадку і вони в робочому стані; N - устаткування ВОРЛ відсутнє;
ZZZZ0400 - злітно-посадковий майданчик (аеродром) вильоту, якому не присвоєно чотирилітерний індекс IKAO місцезнаходження, розрахунковий час прибирання колодок (початку робіт) - 04.00 UTC;
K0180М0030 - крейсерська швидкість - 180 км/год, висота польоту - 300 м; DCT - політ до наступної точки буде проходити поза встановленим маршрутом;
5124N02846E 5124N02832E - маршрут польоту;
ZZZZ0310 - кінцевий злітно-посадковий майданчик (аеродром) посадки, якому не присвоєно чотирилітерний індекс IKAO місцезнаходження, загальний розрахунковий закінчений час прибуття (закінчення робіт) - 3 год. 10 хв.; UKWW - запасний аеродром;
REG/UR40781 - реєстраційний номер ПС; OPR/PROSKUROW AWIA - назва експлуатанта - авіакомпанія "Проскуров авіа"; DEP/GARDISHEWKA - назва майданчика вильоту (вказується, якщо майданчик (аеродром) вильоту позначено як "ZZZZ"); DEST/GARDISHEWKA - назва майданчика посадки (вказується, якщо майданчик (аеродром) вильоту позначено як "ZZZZ"); RMK/ - будь-які зауваження - відкритим текстом, якщо це вимога відповідного повноважного органу ОПР або командир ПС вважає це необхідним для виконання завдання та забезпечення ОПР: DOF 090321 - дата виконання польоту - 21 березня 2009 року;PIC IVANOV - прізвище командира екіпажу - Іванов; MIN 200 2,0 - мінімум погоди командира екіпажу; ZPM GARDISHEWKA 5120N02845E - координати посадкового майданчика Гардишевка; ZPM MUKINO 5124N02846E 0030 0050 - проміжний посадковий майданчик - Мукіно, його координати, розрахунковий минулий час посадки та вильоту; AHR 5124N02832E R10КМ GNDМ0030 - авіаційно-хімічні роботи, координати центру та радіус району виконання робіт, висоти польоту (вказуються під час виконання площадних робіт); PGH5208C - номер дозволу Генерального штабу Збройних Сил України (вказується під час входження до зони з особливим режимом використання повітряного простору).


Інші НПА

Наказ Міноборони №337 від 14.07.2015 Про затвердження Змін до Положення про облік та використання коштів спеціального фонду державного бюджету в Міністерстві оборони України Наказ Міноборони №689 від 10.10.2013 Про затвердження Положення про облік та використання коштів спеціального фонду державного бюджету в Міністерстві оборони України Наказ Міноборони №347 від 20.07.2015 Про затвердження Положення про розпізнавальні знаки, які наносяться на повітряні судна державної авіації України Наказ Мін'юст №1461/5 від 10.08.2015 Про внесення зміни до підпункту 2.1 пункту 2 додатка 1 до акта надання безоплатної вторинної правової допомоги Наказ МОН №746 від 10.07.2015 Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 травня 2006 року № 419 Наказ МОН №419 від 30.05.2006 Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах Рішення НКРЗІ №394 від 31.07.2015 Про затвердження Порядку надання послуг із перенесення абонентських номерів Рішення НКРЗІ №217 від 13.05.2010 Про затвердження Порядку проведення експертизи при досудовому врегулюванні спору Наказ Мінтрансзв'язку №1200 від 29.09.2008 Про затвердження Плану переходу на перспективну систему нумерації телефонної мережі загального користування України Рішення НКРЗІ №393 від 11.08.2011 Про затвердження Порядку реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі