Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Наказ Мінпраці № 28/26 від 24.01.2007 Про затвердження нормативно-правових актів щодо надання соціально-медичних послуг бездомним громадянам та особам, звільненим з місць позбавлення волі

 
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
24.01.2007 N 28/26
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 лютого 2007 р.
за N 129/13396

 
Про затвердження нормативно-правових актів
щодо надання соціально-медичних послуг
бездомним громадянам та особам, звільненим
з місць позбавлення волі

 
З метою забезпечення належного рівня соціально-медичних послуг у закладах соціального захисту для бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, відповідно до Законів України "Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей" Н А К А З У Є М О:
 
1. Затвердити Інструкцію про організацію надання соціально-медичних послуг та проведення санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів у закладах соціального захисту для бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі (далі-Інструкція), що додається.
 
2. Затвердити Порядок взаємодії закладів соціального захисту для бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, із закладами охорони здоров'я щодо надання медичної допомоги бездомним громадянам та особам, звільненим з місць позбавлення волі (далі - Порядок), що додається.
 
3. Міністерству праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту населення обласних держадміністрацій, Головному управлінню соціального захисту населення Київської міської держадміністрації, Управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської міської держадміністрації забезпечити неухильне виконання затвердженої Інструкції та Порядку у підвідомчих закладах соціального захисту для бездомних громадян та осіб, звільнених із місць позбавлення волі.
 
4. Головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя прийняти затверджену Інструкцію до керівництва та застосування при здійсненні державного санітарно-епідемічного нагляду.
 
5. Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінням охорони здоров'я обласних, Севастопольської та Головному управлінню охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міських державних адміністрацій забезпечити виконання функцій відповідно до цього Порядку та щорічно, до 1 лютого, подавати інформацію про стан виконання цього наказу Міністерству охорони здоров'я України й Міністерству праці та соціальної політики України.
 
6. Управлінню у справах бездомних громадян та осіб, звільнених із місць позбавлення волі, Міністерства праці та соціальної політики (О.Суліма) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.
 
Міністр праці та соціальної
політики України М.Папієв
Міністр охорони
здоров'я України Ю.Поляченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики
України,
Міністерства охорони
здоров'я України
24.01.2007 N 28/26
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 лютого 2007 р.
за N 129/13396

 
ІНСТРУКЦІЯ
про організацію надання
соціально-медичних послуг та проведення
санітарно-гігієнічних і протиепідемічних
заходів у закладах соціального захисту
для бездомних громадян та осіб, звільнених
з місць позбавлення волі

 
1. Загальні положення
 
1.1. Ця Інструкція, затверджена відповідно до Законів України "Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей" , регулює порядок забезпечення соціально-медичним обслуговуванням бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі (далі - клієнти), та дотримання державних санітарно-гігієнічних норм і протиепідемічних правил у закладах соціального захисту для бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі (далі - заклади).
 
1.2. Закладами є:
- Будинок нічного перебування (далі - нічліжний будинок) - заклад соціального захисту для ночівлі (розміщення на ніч) бездомних громадян, які не мають житлового приміщення, яке б вони могли використовувати для проживання, приймання до якого не потребує попереднього медичного обстеження.
- Центр реінтеграції бездомних громадян (далі - Центр) - заклад соціального захисту для бездомних громадян, діяльність якого спрямована на поступове повернення особи до самостійного повноцінного життя шляхом надання їй комплексу соціальних послуг з урахуванням індивідуальних потреб.
- Центр соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі (далі - Центр), - соціальна установа для надання соціальних послуг особам, звільненим з місць позбавлення волі, та їх тимчасового перебування.
- Соціальний готель (далі - готель) - заклад соціального захисту для перебування бездомних громадян, який має у своєму складі окремі номери (кімнати).
 
1.3. Діяльність закладів регулюється наказами Міністерства праці та соціальної політики від 14.02.2006 N 31 "Про затвердження Типового положення про соціальний готель", зареєстрованим у Міністерстві юстиції 18.04.2006 за N 450/12324.
 
1.4. Соціально-медичне обслуговування клієнтів та дотримання державних санітарно-гігієнічних норм і протиепідемічних правил має забезпечуватися комплексом таких заходів:
- первинний медичний огляд;
- перша медична допомога;
- організація консультації лікаря;
- направлення у територіальні заклади охорони здоров'я;
- санітарно-гігієнічний та протиепідемічний контроль;
- профілактично-оздоровчі заходи;
- забезпечення при потребі виробами медичного чи реабілітаційного призначення (окулярами, слуховими апаратами, вело- та крісло-колясками, протезно-ортопедичними виробами тощо).
 
1.5. У разі різкого погіршення стану здоров'я клієнта або виникнення гострого стану в клієнта працівники закладу обов'язково викликають швидку медичну допомогу. Екстрена та планова медична допомога надається лікарями територіального закладу охорони здоров'я.
 
2. Порядок і організація соціально-медичного
обслуговування в закладах соціального захисту
для бездомних громадян та осіб, звільнених
з місць позбавлення волі

 
Соціально-медичне обслуговування клієнтів закладів повинно бути організоване з урахуванням профілю закладу, контингенту клієнтів, а також наявності ліжко-місць. Організація роботи з клієнтами має залежати від їх індивідуальних потреб.
 
Для організації соціально-медичного обслуговування у закладах утворюються такі структурні підрозділи:
- приймально-карантинне відділення;
- ізолятор;
- медичний блок (кімната фельдшера/медсестри);
- медичний пост (при необхідності).
 
2.1. Приймально-карантинне відділення
Приймально-карантинне відділення повинно мати не менше двох кімнат, з розподілом на чоловічу та жіночу половини, зі штучним освітленням, що має бути як загальним, так і місцевим, умивальник, ванну кімнату, санвузол, окремий вхід.
У приймально-карантинному відділенні під час влаштування до закладу обов'язково здійснюються реєстрація, медичний огляд, санітарна обробка клієнта.
2.1.1. Реєстрація клієнта
На кожного клієнта закладу заводиться особова справа, куди підклеюються або підшиваються всі медичні документи, необхідні для зарахування до закладу, окремо довідка про стан здоров'я, окремо щодо захворювання на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію, що надається клієнтові після проходження медичного огляду в територіальному медичному закладі, або виписка з медичної карти амбулаторного хворого за обліковою формою N 025/о, затвердженою наказом МОЗ України від 27.12.99 N 302 .
У разі проведення обстеження або лікування клієнта до особової справи додаються дані лабораторних досліджень, профілактичних оглядів, процедурні листи, консультаційні записи лікарів, виписки з історій хвороб клієнта з лікувального закладу, у якому проводилося лікування.
Особові справи клієнтів зберігаються в алфавітному порядку в картотеці закладу протягом 5 років. Дані, що зберігаються у особовій справі, є конфіденційними.
2.1.2. Медичний огляд
Медичний огляд клієнта проводиться медичним працівником закладу. Оглядається шкірний, волосяний покрови клієнта, вимірюються температура тіла, артеріальний тиск, пульс. При виявленні педикульозу або корости безпосередньо медичним працівником закладу (в обов'язковому порядку) за допомогою спеціалізованого набору засобів проводяться відповідні протиепідемічні заходи згідно з діючим законодавством.
2.1.3. Санітарна обробка
Після медичного огляду проводиться санітарна обробка клієнта. Санітарна обробка передбачає купання клієнтів, стрижку волосся, нігтів, обробку уражень та ушкоджень шкіри з урахуванням пункту 3.2 цієї Інструкції. Ушкодження шкіри обробляються антисептичними засобами (йод, зеленка тощо).
2.1.4. Термін перебування клієнта в приймально-карантинному відділенні залежить від тривалості медичного обстеження, яке клієнт повинен пройти в територіальному медичному закладі, або від тривалості інкубаційного періоду інфекційного захворювання, але не менше 21 дня. Після перебування у приймально-карантинному відділенні на період відповідного обстеження або спостереження клієнти переводяться до житлових приміщень закладу або закладів охорони здоров'я в залежності від медичних показань.
2.1.5. Приймально-карантинне відділення повинно бути забезпечено:
- стандартним набором медикаментів для надання первинної медичної допомоги;
- відповідним медичним інструментарієм;
- відповідним посудом та інвентарем для прибирання;
- дезінфекційними засобами, дозволеними для застосування в Україні;
- господарським милом;
- обмінним фондом білизни.
 
2.2. Ізолятор
2.2.1. До ізолятора направляються клієнти з підозрою на інфекційне захворювання до встановлення діагнозу, а в разі їх нетранспортабельності - для лікування на місці (за узгодженням із санітарно-епідеміологічною станцією).
2.2.2. Приміщення ізолятора має забезпечувати якісну дезінфекцію. Перебуваючи в ізоляторі, необхідно суворо дотримуватися санітарних та протиепідемічних вимог відповідно до основних засад Законів України "Про захист населення від інфекційних хвороб" .
2.2.3. Ізолятор має бути забезпечений:
- стандартним набором медикаментів для надання первинної медичної допомоги;
- відповідним медичним інструментарієм;
- відповідним посудом та інвентарем;
- дезінфекційними засобами, дозволеними для застосування в Україні;
- господарським милом;
- обмінним фондом білизни, що зберігається, обробляється та переться окремо від загальної маси білизни. Білизна, забруднена мокротинням, сечею тощо, негайно заливається дезінфекційними засобами, дозволеними для застосування в Україні. Для збирання та зберігання брудної білизни виділяються спеціальні клейончасті мішки, поліетиленові баки або спеціальні візки.
2.2.4. У разі підтвердження діагнозу інфекційного захворювання хворий в обов'язковому порядку госпіталізується до закладу охорони здоров'я.
2.2.5. Медичний працівник закладу надсилає "Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, надзвичайну реакцію на щеплення" про кожен виявлений випадок інфекційного захворювання у відповідний заклад чи установу Державної епідеміологічної служби за обліковою формою N 058/о , зареєстрованою у Міністерстві юстиції 08.06.2006 за N 686/12560.
2.2.6. Кожний випадок інфекційного захворювання та відповідне екстрене повідомлення в обов'язковому порядку реєструються в журналі обліку інфекційних захворювань за обліковою формою N 060/о , зареєстрованою у Міністерстві юстиції 08.06.2006 за N 686/12560.
 
2.3. Медичний блок
2.3.1. Медичний блок складається з двох кімнат:
- кімната фельдшера/медсестри;
- процедурна.
2.3.2. Медична частина повинна мати обладнання, передбачене табелем медичного обладнання, а також набір медикаментів та медичних засобів для надання первинної медичної допомоги.
2.3.3. Приміщення має бути забезпечене водопроводом, каналізацією, опаленням, вентиляцією та гарячим водопостачанням.
2.3.4. Внутрішнє оздоблення приміщень повинно відповідати їх функціональному призначенню. Поверхня стін, стель, перегородок та підлоги має бути гладкою, легкодоступною для вологого прибирання та дезінфекції.
2.3.5. Підлога, стіни, столи, шафи, стільці та інше обладнання систематично ретельно миються гарячою водою з милом або іншим синтетичним мийним засобом/сумішшю.
2.3.6. Світильники повинні бути закритого типу і доступні для вологої обробки.
2.3.7. Медичний інструментарій багаторазового використання після кожного використання підлягає обов'язковим дезінфекції та стерилізації. Для проведення парентеральних ін'єкцій використовуються лише одноразові шприци.
2.3.8. Опромінення медичних приміщень обов'язкове (кварцування).
 
2.4. Медичний пост утворюється за потреби безпосередньо в приймально-карантинному відділенні (ізоляторі) для спостереження за станом здоров'я хворого клієнта та надання медичної допомоги.
 
2.5. Організація харчування клієнтів у закладах соціального захисту повинна забезпечувати виконання усіх санітарно-гігієнічних вимог, визначених санітарними правилами для закладів громадського харчування відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" .
2.5.1. Відповідні приміщення у закладах повинні відповідати всім санітарно-гігієнічним вимогам (світлі, сухі, чисті) з урахуванням профілю закладу, контингенту клієнтів, з обов'язковим дотриманням санітарно-гігієнічних правил та протиепідемічних вимог відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" .
2.5.2. Їдальня повинна бути забезпечена холодною і гарячою водою, каналізацією, центральним опаленням і припливно-витяжною вентиляцією.
2.5.3. Вологе прибирання приміщень, сховищ проводиться не рідше одного разу на добу в кінці робочого дня. Після кожного відпуску продовольства прибираються продукти, які розсипалися, сміття.
2.5.4. Загальне прибирання приміщень, сховищ з видалення пилу зі стін, стелі, тари з продовольством, стелажів проводиться за потреби, але не рідше одного разу на тиждень.
2.5.5. Перед прийняттям продовольства на зберігання проводиться профілактична дезінфекція (дезінсекція, дератизація). У разі виявлення комах або гризунів негайно здійснюється хімічна обробка приміщень (дезінсекція або дератизація).
2.5.6. Усі працівники кухні, продовольчих складів, їдальні, обслуговувальний персонал, який бере участь у роздаванні їжі, повинні обов'язково проходити медичні огляди.
 
2.6. Для зберігання одягу клієнтів та персоналу в приміщенні закладу облаштовуються:
- вішалка або гардеробна кімната для верхнього одягу клієнтів, який попередньо (при потребі) переться та обробляється в дезкамері;
- сушильня для одягу та взуття;
- окремі кімнати-гардеробні для збереження спецодягу персоналу.
 
3. Санітарно-гігієнічні та протиепідемічні
заходи із запобігання і профілактики
інфекційних хвороб у закладах соціального
захисту для бездомних громадян та осіб,
звільнених з місць позбавлення волі
 
3.1. Організація протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів у закладах повинна бути організована з урахуванням профілю закладу, контингенту клієнтів, з обов'язковим дотриманням санітарно-гігієнічних правил та протиепідемічних вимог відповідно до Законів України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" .
3.1.1. Організація і відповідальність за додержання та виконання протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів покладається на керівника закладу. Контроль за проведенням і виконанням протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів здійснює медичний працівник закладу (фельдшер/медсестра).
3.1.2. Протиепідемічні та санітарно-гігієнічні заходи розробляються медичним працівником разом з адміністрацією закладу й узгоджуються з територіальною санітарно-епідеміологічною станцією, що здійснює контроль за їх виконанням.
3.1.3. Протиепідемічні та санітарно-гігієнічні заходи із запобігання і профілактики інфекційних захворювань уключають:
- своєчасне активне виявлення, облік та ізоляцію всіх інфекційних хворих та хворих на гарячку з невстановленим діагнозом з наступною госпіталізацією їх до спеціалізованих лікувальних закладів;
- спостереження за особами, які контактували з інфекційними хворими, при необхідності їх лабораторне обстеження на базі бактеріологічних, вірусологічних лабораторій;
- проведення заходів із запобігання розповсюдженню інфекційних захворювань (обробка інфекційного осередку, санація носіїв), збудників інфекційних хвороб;
- проведення заходів щодо попередження парентеральних вірусних гепатитів, ВІЛ-інфекції, зокрема використання разового інструментарію, наявність аптечки для медпрацівників на випадок одержання травм під час маніпуляцій тощо;
- поточну дезінфекцію;
- санітарну обробку клієнтів під час їх приймання до закладу, дезінфекцію всіх речей та предметів особистого користування;
- здійснення додаткових санітарно-протиепідемічних заходів, запропонованих санітарно-епідеміологічною станцією, після госпіталізації інфекційного хворого;
- проведення профілактичних щеплень згідно з рішеннями відповідного головного санітарного лікаря санітарно-епідеміологічної станції відповідно до частини 4 статті 12 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" ;
- проведення інформаційно-освітньої роботи серед клієнтів та працівників закладу (лекції, бесіди, кінофільми, буклети, брошури, санітарні листки тощо).
 
3.1.4. Особи, які працюють у закладах, повинні обов'язково мати особисту медичну книжку та регулярно проходити медичні огляди відповідно до статті 21 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" .
Видає особисту медичну книжку організація (заклад/установа), зазначена у пункті 9 Порядку проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 N 559 (із змінами).
Особиста медична книжка зберігається в адміністрації установи/закладу і видається власникові для проходження чергового медичного обстеження. Після медичного обстеження особиста медична книжка повертається до адміністрації закладу. В особисту медичну книжку вносяться результати медичних обстежень, лабораторних та рентгенологічних досліджень, відмітки про перенесені інфекційні хвороби, заліки із санітарного мінімуму, дані про профілактичні щеплення. За відсутності особистої медичної книжки або без чергового медобстеження адміністрація закладу має право не допускати працівника до роботи.
 
3.2. Вимоги щодо належної обробки засобів та приладів, що використовуються для санітарної обробки клієнтів
3.2.1. У приймально-карантинному відділенні санітарна обробка передбачає купання клієнтів, стрижку волосся, нігтів, обробку уражень та ушкоджень шкіри тощо. Санітарна обробка здійснюється за вказівкою медичного працівника закладу (фельдшера/медсестри).
3.2.2. Купання
Мочалки та мило для купання повинні бути суворо індивідуальними. Після використання мочалки збираються в окремий посуд з написом "брудні" і зберігаються там до обробки. Після санітарної обробки мочалки миються, замочуються на 30 хвилин в 1% освітленому розчині хлорного вапна в спеціально виділеному посуді (можливе використання іншого дезінфекційного засобу) або кип'ятяться (15 хвилин), потім просушуються та вкладаються в окремий посуд. Посуд для зберігання чистих мочалок повинен мати напис "чисті мочалки". Для миття ванни повинна бути окрема щітка, що зберігається чистою у спеціальному посуді з відповідним написом "щітка для ванни". Під час купання клієнта використовується господарське мило.
3.2.3. Стрижка
Після стрижки клієнта волосся необхідно зібрати в спеціально виділений посуд з кришкою з відповідним написом для подальшого спалення. Посуд з волоссям треба тримати закритим. Спалювання волосся відбувається в окремо відведених з цією метою місцях.
 
3.3. Вимоги щодо обробки медичного інструментарію:
3.3.1. Медичний інструментарій багаторазового використання після кожного використання підлягає обов'язковій дезінфекції та стерилізації. Для проведення парентеральних ін'єкцій використовуються лише одноразові шприци.
3.3.2. Для дезінфекції та стерилізації інструментів, термометрів, наконечників, ємності Есмарха тощо в приймально-карантинному відділенні, ізоляторі повинні бути дезінфекційні засоби, дозволені для застосування в Україні. Стерилізація проводиться в парових і повітряних стерилізаторах.
 
3.4. Вимоги щодо проведення належної дезінфекції матеріалів та інструментів для прибирання:
3.4.1. Матеріали та інструменти для прибирання повинні бути чітко промаркіровані і зберігатися у спеціально відведених приміщеннях або закритих шафах:
- для прибирання санвузлів виділяється окремий промаркірований інвентар (відра, тази, ганчірки тощо), що після кожного прибирання ретельно дезінфікується, промивається та просушується;
- для миття унітазу використовуються дезінфекційні засоби, дозволені для застосування в Україні.
3.4.2. Біля входу до туалетів на підлозі повинні бути гумові килимки, змочені дезінфекційним розчином.
3.4.3. Перед входом у приміщення закладу (у разі, якщо вхід безпосередньо з вулиці) повинні бути обладнані пристосування для очищення взуття від бруду (решітки, скребачки тощо). Очищення самих пристосувань повинно проводитися в міру потреби, але не рідше 1 разу на день.
 
3.5. Заміна натільної та постільної білизни робиться регулярно, не рідше одного разу на сім днів. В окремих випадках (у разі посиленого потовиділення, нетримання сечі та ін.) білизна замінюється в міру потреби.
Для збирання та зберігання брудної білизни виділяються спеціальні клейончасті мішки, поліетиленові баки або спеціальні візки.
 
3.6. Вимоги до мийних та дезінфекційних засобів:
3.6.1. Для обробки приміщень та догляду за устаткуванням використовують дезінфекційні засоби, що зареєстровані МОЗ України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 N 908 "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів". Дезінфекційні та мийні засоби мають відповідати вимогам технологічних регламентів.
3.6.2. Приміщення закладів підлягають вологому прибиранню із застосуванням мийних та дезінфекційних засобів. Сухе прибирання категорично забороняється.
3.6.3. Підлогу миють не рідше 1 разу за зміну, а стіни і двері - не рідше 1 разу на тиждень із застосуванням дезінфекційних засобів. Стелю 1 раз на місяць очищають від пилу вологим способом.
3.6.4. Віконне скло, рами і простір між ними миють не рідше 1 разу на місяць. При цьому зовні вікна миють у теплу пору року.
3.6.5. Для проведення вологого прибирання або дезінфекції необхідно мати дві ємності, які маркують "1" і "2". Ємність "1" заповнюють мийним або дезінфекційним розчином, ємність "2" - чистою водопровідною водою.
3.6.6. Ганчірки та серветки змочують розчином, що міститься в ємності "1", і ретельно протирають ними ділянку поверхні, попередньо вимиту мийним засобом. Потім їх полощуть в ємності "2", віджимають, знову насичують розчином з ємності "1" і миють нові ділянки.
3.6.7. Для миття рук в туалетах повинні бути обладнані раковини (рукомийники). Безпосередньо біля раковин установлюють пристрої, де постійно повинні бути засоби для дезінфекції рук та мийні засоби. Висушування рук провадиться електрорушниками або рушниками разового користування.
3.6.8. При ручному митті посуду дозволяється використовувати теплий водний розчин гірчиці (1:20), розчин з мильною стружкою (мило господарське) або сучасні мийні засоби, дозволені для використання в Україні.
3.6.9. Санітарний день проводиться 1 раз на місяць. Окрім ретельного прибирання, в санітарні дні може проводитися дрібний поточний ремонт, дезінсекційні та дератизаційні заходи.
 
4. Обов'язки медичного персоналу
 
Медичний персонал діє на принципах поваги до особистості та заборони приниження гідності клієнтів.
 
4.1. Медичний персонал закладу організовує та забезпечує:
- первинний огляд, санітарну обробку клієнтів, які влаштовуються до закладу, та дезінфекцію усіх їхніх речей, у тому числі предметів особистого користування;
- повідомлення територіальних санітарно-епідемічних закладів про випадки педикульозу та інфекційних хвороб;
- надання первинної медичної допомоги;
- роботу приймально-карантинного відділення;
- проведення відповідних заходів із забезпечення санітарно-гігієнічного та протиепідемічного благополуччя закладу, зокрема щеплення персоналу проти грипу тощо;
- екстрену та планову лікарську консультативну допомогу;
- своєчасне та правильне ведення медичної документації;
- проведення санітарно-просвітньої роботи серед клієнтів та працівників закладу.
 
4.2. Медичний персонал закладу здійснює постійний контроль за:
- розміщенням клієнтів у закладі;
- організацією раціонального харчування клієнтів;
- санітарно-гігієнічним станом та протиепідемічними заходами у відділеннях і приміщеннях закладу;
- забезпеченістю мийними та дезінфекційними засобами та їх правильним використанням;
- своєчасністю проходження працівниками закладу попередніх та періодичних медичних оглядів та обстежень (співробітники, у яких виявлені інфекційні захворювання, направляються на лікування або санацію, допуск цих осіб до роботи проводиться тільки за наявності довідки лікувально-профілактичного закладу про одужання);
- належним використанням та зберіганням медикаментів та засобів/приладів медичного призначення.
 
4.3. Медичний персонал є відповідальним за:
- якість соціально-медичного обслуговування клієнтів закладу;
- проведення профілактично-оздоровчих заходів;
- додержання вимог санітарних норм та протиепідемічних правил у даному закладі (у тому числі використання персоналом закладу захисних масок на період поширення гострих респіраторних захворювань, епідемії грипу тощо);
- правильне ведення та збереження медичної документації.
 
4.4. Медичний персонал закладу повинен терміново ставити до відома керівництво закладу про виникнення надзвичайних обставин, а саме: раптове масове захворювання серед клієнтів або співробітників закладу, підозра на виявлення серед клієнтів хворого з підозрою на надзвичайно небезпечну хворобу або носія збудників надзвичайно небезпечної хвороби тощо.
 
5. Медична документація
 
5.1. Персоналом ведеться медична документація за формою, наведеною у додатках, зокрема:
- журнал роботи приймально-карантинного відділення (додаток 1);
- журнал обліку звернень за медичною допомогою (додаток 2);
- журнал обліку проходження клієнтами закладу медичного огляду (додаток 3);
- журнал обліку медикаментів та спирту (додаток 4);
- журнал обліку засобів/приладів медичного призначення (додаток 5);
- журнал реєстрації померлих (додаток 6);
- журнал передачі чергувань медичним персоналом (додаток 7);
- журнал використання мийних та дезінфекційних засобів (додаток 8);
- бракеражний журнал (за наявності їдальні) (додаток 9).
 
Начальник Управління
у справах бездомних громадян
та осіб, звільнених із місць
позбавлення волі О.Суліма

Додаток 1
до пункту 5.1 Інструкції
про організацію надання
соціально-медичних послуг
та проведення
санітарно-гігієнічних
і протиепідемічних заходів
у закладах соціального
захисту для бездомних
громадян та осіб, звільнених
з місць позбавлення волі

 
ЖУРНАЛ
роботи приймально-карантинного відділення

 
------------------------------------------------------------------ | N |Прізви- | Номер | Рік | Дата |З якої |Виявле-|Ужиті|При- | |з/п| ще, |особо- |народ-|зараху- |причини| ні |захо-|мітка| | |ім'я, по| вої |ження |вання до| |хвороби| ди | | | |батькові|справи | |відділе-| | | | | | | | | | ння | | | | | |------------+-------+------+--------+-------+-------+-----+-----| |усього | | | | | | | | |------------+-------+------+--------+-------+-------+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
у справах бездомних громадян
та осіб, звільнених із місць
позбавлення волі О.Суліма

Додаток 2
до пункту 5.1 Інструкції
про організацію надання
соціально-медичних послуг
та проведення
санітарно-гігієнічних
і протиепідемічних заходів
у закладах соціального
захисту для бездомних
громадян та осіб, звільнених
з місць позбавлення волі

 
ЖУРНАЛ ОБЛІКУ
звернень за медичною допомогою

 
------------------------------------------------------------------ | N |Прізви- | Номер |Скарги|Резуль- |Висновки |Призна- |Наслідки| |з/п| ще, |особо- | | тати | | чення | | | |ім'я, по| вої | | огляду | | | | | |батькові|справи | | | | | | |------------+-------+------+--------+---------+--------+--------| |усього | | | | | | | |------------+-------+------+--------+---------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
у справах бездомних громадян
та осіб, звільнених із місць
позбавлення волі О.Суліма

Додаток 3
до пункту 5.1 Інструкції
про організацію надання
соціально-медичних послуг
та проведення
санітарно-гігієнічних
і протиепідемічних заходів
у закладах соціального
захисту для бездомних
громадян та осіб, звільнених
з місць позбавлення волі

 
ЖУРНАЛ ОБЛІКУ
проходження клієнтами закладу медичного огляду

 
Реєструються кількість клієнтів закладу, які підлягають медичним оглядам або які вже пройшли медогляд, наслідки проведеного медогляду, ужиті заходи.
 
------------------------------------------------------------------ | N |Прізви- | Номер | Дата |Наслідки| Призначення |Примітка| |з/п| ще, |особо- |проходження| | | | | |ім'я, по| вої | медогляду | | | | | |батькові|справи | | | | | |------------+-------+-----------+--------+-------------+--------| |усього | | | | | | |------------+-------+-----------+--------+-------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
у справах бездомних громадян
та осіб, звільнених із місць
позбавлення волі О.Суліма

Додаток 4
до пункту 5.1 Інструкції
про організацію надання
соціально-медичних послуг
та проведення
санітарно-гігієнічних
і протиепідемічних заходів
у закладах соціального
захисту для бездомних
громадян та осіб, звільнених
з місць позбавлення волі

 
ЖУРНАЛ ОБЛІКУ
медикаментів та спирту

 
Реєструється облік надходження та витрат медикаментів і спирту з обов'язковим зазначенням осіб, яким вони призначалися.
 
------------------------------------------------------------------ | N | Назва | Дата | Дата | Прізви-| Номер | Залишок |Примітка| |з/п| медика-|надхо-| вико-| ще, |особо- | | | | | менту |дження| рис- |ім'я, по| вої | | | | | | |тання |батькові|справи | | | |------------+------+------+--------+-------+-----------+--------| |усього | | | | | | | |------------+------+------+--------+-------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
у справах бездомних громадян
та осіб, звільнених із місць
позбавлення волі О.Суліма

Додаток 5
до пункту 5.1 Інструкції
про організацію надання
соціально-медичних послуг
та проведення
санітарно-гігієнічних
і протиепідемічних заходів
у закладах соціального
захисту для бездомних
громадян та осіб, звільнених
з місць позбавлення волі

 
ЖУРНАЛ ОБЛІКУ
засобів/приладів медичного призначення

 
Реєструється облік надходження та витрат засобів/приладів медичного призначення із обов'язковим зазначенням осіб, яким вони видавалися.
 
------------------------------------------------------------------ | N |Прізви- |Номер | Вид | Дата | Дата |Залишок|Примітка | |з/п| ще, |особо-| засобу | замов- |одержан-| | | | |ім'я, по| вої |/приладу| лення | ня | | | | |батькові|справи| | | | | | |------------+------+--------+--------+--------+-------+---------| |усього | | | | | | | |------------+------+--------+--------+--------+-------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
у справах бездомних громадян
та осіб, звільнених із місць
позбавлення волі О.Суліма

Додаток 6
до пункту 5.1 Інструкції
про організацію надання
соціально-медичних послуг
та проведення
санітарно-гігієнічних
і протиепідемічних заходів
у закладах соціального
захисту для бездомних
громадян та осіб, звільнених
з місць позбавлення волі

 
ЖУРНАЛ
реєстрації померлих

 
Реєструються смертні випадки серед клієнтів.
 
------------------------------------------------------------------ |N |Прізвище,| Номер | Рік | Дата | Дата |Причина|Ужиті |При-| |з/п|ім'я, по |особо- |народ-|надход- |смерті|смерті,|заходи|міт-| | |батькові | вої |ження |ження до| | діаг- | | ка | | | |справи | |закладу | | ноз* | | | |-------------+-------+------+--------+------+-------+------+----| |усього | | | | | | | | |-------------+-------+------+--------+------+-------+------+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ------------------------------------------------------------------
--------------- * Згідно зі свідоцтвом про смерть.
 
Начальник Управління
у справах бездомних громадян
та осіб, звільнених із місць
позбавлення волі О.Суліма

Додаток 7
до пункту 5.1 Інструкції
про організацію надання
соціально-медичних послуг
та проведення
санітарно-гігієнічних
і протиепідемічних заходів
у закладах соціального
захисту для бездомних
громадян та осіб, звільнених
з місць позбавлення волі

 
ЖУРНАЛ
передання чергувань медичним персоналом

 
Реєструються рух клієнтів по закладу, кількість звернень за медичною допомогою, призначення, проведення оздоровчих, санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.
 
------------------------------------------------------------------ | N | Рух клієнтів |Кількість | З якої |Призначення| Примітка | |з/п |----------------| звернень |причини | | | | |надійшло|вибуло | | | | | |-------------+-------+----------+--------+-----------+----------| |усього | | | | | | |-------------+-------+----------+--------+-----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
у справах бездомних громадян
та осіб, звільнених із місць
позбавлення волі О.Суліма

Додаток 8
до пункту 5.1 Інструкції
про організацію надання
соціально-медичних послуг
та проведення
санітарно-гігієнічних
і протиепідемічних заходів
у закладах соціального
захисту для бездомних
громадян та осіб, звільнених
з місць позбавлення волі

 
ЖУРНАЛ
використання мийних та дезінфекційних засобів

 
Реєструється надходження та використання дезінфекційних засобів.
 
------------------------------------------------------------------ | N | Назва | Дата |Кількі-| Дата |З якою| У якій | Залишок | |з/п|засобу |надход-| сть |викорис-|метою |кількості| | | | | ження | | тання | | | | |-----------+-------+-------+--------+------+---------+----------| |усього | | | | | | | |-----------+-------+-------+--------+------+---------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
у справах бездомних громадян
та осіб, звільнених із місць
позбавлення волі О.Суліма

Додаток 9
до пункту 5.1 Інструкції
про організацію надання
соціально-медичних послуг
та проведення
санітарно-гігієнічних
і протиепідемічних заходів
у закладах соціального
захисту для бездомних
громадян та осіб, звільнених
з місць позбавлення волі

 
БРАКЕРАЖНИЙ ЖУРНАЛ

 
У цьому журналі щодня реєструються висновки з якості приготування їжі для клієнтів закладу відповідно до існуючих технологій.
 
------------------------------------------------------------------ | N | Дата | Найменування страви | Оцінка | Підпис | |з/п | зняття | | якості | перевірника | | | проби | |приготування| | |----+---------+----------------------+------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
у справах бездомних громадян
та осіб, звільнених із місць
позбавлення волі О.Суліма

Інші НПА

Наказ Мінсоцполітики №282 від 16.05.2012 Про затвердження Порядку розроблення державного стандарту соціальної послуги Наказ Мінсоцполітики №360 від 01.04.2015 Про внесення змін до Типового положення про центр обліку бездомних осіб Наказ Мінсоцполітики №361 від 01.04.2015 Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства праці та соціальної політики України Наказ Мінпраці №98 від 03.04.2006 Про затвердження Типового положення про соціальний готель Наказ Мінпраці №264 від 17.07.2006 Про затвердження форм звітності N 1-БГ \"Звіт про діяльність закладів соціального захисту для бездомних громадян\" та N 1-ЗО \"Звіт про діяльність установ для осіб, звільнених з місць позбавлення волі\" та інструкцій щодо їх заповнення Наказ Мінпраці №31 від 14.02.2006 Про затвердження Типових положень про заклади соціального захисту для бездомних осіб та звільнених осіб Наказ Мінсоцполітики №312 від 12.08.2011 Про затвердження Порядку влаштування бездомних осіб похилого віку та інвалідів до стаціонарних соціально-медичних установ та інших закладів соціальної підтримки (догляду) Наказ МОН №408 від 08.04.2015 Про затвердження Положення про наукові профільні школи учнівської молоді Наказ МОН №259 від 24.03.2014 Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України Наказ Мін'юст №614/5 від 28.04.2015 Про затвердження Тимчасового порядку автоматичного розподілу виконавчих документів між державними виконавцями і контролю строків виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)