Укр Рус

Постанова КМУ № 349-2012-п від 11.04.2012 Про внесення змін до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 квітня 2012 р. № 349
Київ

Про внесення змін до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах

Кабінет Міністрів України  постановляє:

Внести до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 р. № 1045 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 31, ст. 2215; 2009 р., № 61, ст. 2173, № 90, ст. 3048, № 92, ст. 3110; 2010 р., № 11, ст. 536; 2011 р., № 11, ст. 492, № 54, ст. 2147, № 61, ст. 2429, № 75, ст. 2810; 2012 р., № 13, ст. 482), зміни, що додаються.

Прем"єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 квітня 2012 р. № 349

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах

1. Пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

“У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про архітектурну діяльність”, “Про благоустрій населених пунктів” і “Про регулювання містобудівної діяльності”.”.

2. У пункті 2:

1) абзац другий виключити;

2) абзац третій викласти у такій редакції:

“будівництва об’єкта архітектури на підставі документів, визначених частиною першою статті  34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”;”.

3. Пункт 3 викласти у такій редакції:

“3. Видалення зелених насаджень на території населеного пункту здійснюється:

за рішенням виконавчого органу сільської, селищної, міської ради (далі - компетентний орган) на підставі ордера (крім випадків, передбачених пунктами 7-10 цього Порядку);

на підставі одного з документів, визначених частиною першою статті 34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, до прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

Видалення зелених насаджень на підставі одного з документів, визначених частиною першою статті 34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, до прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів не потребує прийняття рішення компетентним органом.”.

4. У пункті 4:

1) абзац третій після слів “компетентного органу” доповнити словами “, територіального органу Держекоінспекції”;

2) в абзаці четвертому слова “що підлягають видаленню, за зразком, затвердженим Мінбудом” замінити словами “що підлягають видаленню (далі - акт), за зразком, затвердженим Мінрегіоном”;

3) абзац п’ятий викласти у такій редакції:

“У разі знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев комісія протягом п’яти робочих днів з’ясовує причину набуття деревами такого стану, про яку зазначається в складеному комісією акті. Кількість примірників акта повинна відповідати кількості членів комісії. Кожному з членів комісії передається по одному примірнику акта.”.

5. Доповнити Порядок пунктом 4-1 такого змісту:

“4-1. Відновна вартість зелених насаджень, які видаляються на підставі одного з документів, визначених частиною першою статті 34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, встановлюється комісією, яка утворюється виконавчим органом сільської, селищної, міської ради. До складу такої комісії входять представники виконавчого органу відповідної ради, фізичної або юридичної особи, яка має намір щодо забудови території, та територіального органу Держеконінспекції.

Відновна вартість зазначених зелених насаджень визначається згідно з методикою, затвердженою Мінрегіоном.”.

6. У пункті 5:

1) в абзаці другому слово “Мінбуд” замінити словом “Мінрегіон”;

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Відновна вартість зелених насаджень, що належать до комунальної власності, сплачується до відповідного місцевого бюджету.”.

7. У пункті 7 слова “обстеження зелених насаджень” виключити.

8. У пункті 8 слово “обстеження” виключити.

9. Пункт 11 після слів “юридичній особі” доповнити словами “(крім відновної вартості зелених насаджень, посаджених (створених) цією особою)”. Інші НПА
Лист МОНмолодьспорт №839 від 16.07.2014 Про затвердження Змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році Лист Вищий господарський суд України №01-06/1666/14 від 27.10.2014 Про доповнення Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 № 01-06/249 "Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів" Лист Вищий господарський суд України №01-06/249 від 15.03.2011 Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів Лист Вищий господарський суд України №01-06/1686/14 від 04.11.2014 Про внесення змін до пунктів 10, 33 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 28.03.2013 № 01-06/606/2013 "Про Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-VI)" Лист Вищий господарський суд України №01-06/606/2013 від 28.03.2013 Про Закон України \"Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом\" (у редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-VI) Лист Мін'юст №6820-0-4-14/8.1 від 14.08.2014 Щодо відмови від обов'язковості та переходу до добровільності використання печаток суб'єктами господарюва Лист Мін'юст №Ч-13744/8.2 від 13.08.2014 Щодо встановлення ціни договору між суб'єктами господарювання у вигляді грошового еквівалента Лист НБУ №18-112/64483 від 05.11.2014 Про скасування пені та штрафів за договорами кредиту під час АТО Лист ВАСУ №1493/2/2/14-14 від 03.11.2014 Щодо розгляду адміністративних справ з урахуванням Закону України "Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв'язку з проведенням антитерористичної операції" Лист НБУ №12-311/67934 від 17.11.2014 Щодо сплати збору на обов\'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі іноземної валюти під час нарахування (утримання) податку на доходи фізичних осіб з процентів на валютні вклади
Додати коментар до Постанови КМУ №349-2012-п від 11.04.2012 редакція від 11.04.2012