Укр Рус
Головна  >  Нормативні акти  >  Постанови КМУ  >  Постанова №349-2012-п від 11.04.2012
Закони
Кодекси
Юридичний словник
Нормативні акти
ПДР
План рахунків
П(С)БО
КВЕД-2010
КП
Форум

Постанова КМУ № 349-2012-п від 11.04.2012 Про внесення змін до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 квітня 2012 р. № 349
Київ

Про внесення змін до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах

Кабінет Міністрів України  постановляє:

Внести до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 р. № 1045 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 31, ст. 2215; 2009 р., № 61, ст. 2173, № 90, ст. 3048, № 92, ст. 3110; 2010 р., № 11, ст. 536; 2011 р., № 11, ст. 492, № 54, ст. 2147, № 61, ст. 2429, № 75, ст. 2810; 2012 р., № 13, ст. 482), зміни, що додаються.

Прем"єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 квітня 2012 р. № 349

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах

1. Пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

“У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про архітектурну діяльність”, “Про благоустрій населених пунктів” і “Про регулювання містобудівної діяльності”.”.

2. У пункті 2:

1) абзац другий виключити;

2) абзац третій викласти у такій редакції:

“будівництва об’єкта архітектури на підставі документів, визначених частиною першою статті  34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”;”.

3. Пункт 3 викласти у такій редакції:

“3. Видалення зелених насаджень на території населеного пункту здійснюється:

за рішенням виконавчого органу сільської, селищної, міської ради (далі - компетентний орган) на підставі ордера (крім випадків, передбачених пунктами 7-10 цього Порядку);

на підставі одного з документів, визначених частиною першою статті 34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, до прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

Видалення зелених насаджень на підставі одного з документів, визначених частиною першою статті 34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, до прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів не потребує прийняття рішення компетентним органом.”.

4. У пункті 4:

1) абзац третій після слів “компетентного органу” доповнити словами “, територіального органу Держекоінспекції”;

2) в абзаці четвертому слова “що підлягають видаленню, за зразком, затвердженим Мінбудом” замінити словами “що підлягають видаленню (далі - акт), за зразком, затвердженим Мінрегіоном”;

3) абзац п’ятий викласти у такій редакції:

“У разі знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев комісія протягом п’яти робочих днів з’ясовує причину набуття деревами такого стану, про яку зазначається в складеному комісією акті. Кількість примірників акта повинна відповідати кількості членів комісії. Кожному з членів комісії передається по одному примірнику акта.”.

5. Доповнити Порядок пунктом 4-1 такого змісту:

“4-1. Відновна вартість зелених насаджень, які видаляються на підставі одного з документів, визначених частиною першою статті 34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, встановлюється комісією, яка утворюється виконавчим органом сільської, селищної, міської ради. До складу такої комісії входять представники виконавчого органу відповідної ради, фізичної або юридичної особи, яка має намір щодо забудови території, та територіального органу Держеконінспекції.

Відновна вартість зазначених зелених насаджень визначається згідно з методикою, затвердженою Мінрегіоном.”.

6. У пункті 5:

1) в абзаці другому слово “Мінбуд” замінити словом “Мінрегіон”;

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Відновна вартість зелених насаджень, що належать до комунальної власності, сплачується до відповідного місцевого бюджету.”.

7. У пункті 7 слова “обстеження зелених насаджень” виключити.

8. У пункті 8 слово “обстеження” виключити.

9. Пункт 11 після слів “юридичній особі” доповнити словами “(крім відновної вартості зелених насаджень, посаджених (створених) цією особою)”.Інші НПА
Лист МОНмолодьспорт №839 від 16.07.2014 Про затвердження Змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році
Наказ МВС №400/666 від 09.09.2009 Про затвердження Інструкції про виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції
Наказ МВС №33 від 01.03.2010 Про затвердження Переліку технічних засобів, що використовуються в підрозділах Державтоінспекції МВС для виявлення та фіксування порушень правил дорожнього руху
Наказ Держжитлокомунгосп №76 від 17.05.2005 Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій
Наказ МВС №625 від 07.07.2014 Про затвердження Положення про військові частини і підрозділи з охорони важливих державних об’єктів та спеціальних вантажів Національної гвардії України
Наказ МВС №567 від 16.06.2014 Про затвердження Положення про військові частини і підрозділи з охорони громадського порядку Національної гвардії України
Наказ МВС №566 від 16.06.2014 Про затвердження Положення про військові частини оперативного призначення Національної гвардії України
Наказ Мін'юст №1570/5 від 23.09.2014 Про заходи щодо реалізації пілотного проекту у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у містах Вінниці, Дніпропетровську, Львові, Харкові, Черкасах, Чернігові та Києві
Наказ МВС №808 від 11.08.2014 Про внесення змін до наказу МВС України від 04 жовтня 2013 року № 950
Наказ Міненерговугілля №581 від 20.08.2014 Про затвердження Правил охорони праці при нанесенні металопокриттів


Додати коментар до Постанови КМУ №349-2012-п від 11.04.2012 редакція від 11.04.2012


Kodeksy.com.ua 2011-2014 рік Україна