Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Основи законодавства України про охорону здоров'я


Скачать бесплатно Закон України Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19.11.1992 № 2801-XII

Закон України Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19.11.1992 № 2801-XII ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 19.01.2018
Стаття 1. Законодавство України про охорону здоров'я  Стаття 2. Міжнародні договори України в сфері охорони здоров'я  Стаття 3. Поняття і терміни, що вживаються в законодавстві про охорону здоров'я  Стаття 4. Основні принципи охорони здоров'я  Стаття 5. Охорона здоров'я - загальний обов'язок суспільства та держави  Стаття 6. Право на охорону здоров'я  Стаття 7. Гарантії права на охорону здоров'я  Стаття 8. Державний захист права на охорону здоров'я  Стаття 9. Обмеження прав громадян, пов'язані із станом їх здоров'я  Стаття 10. Обов'язки громадян у сфері охорони здоров'я  Стаття 11. Права і обов'язки іноземців та осіб без громадянства Стаття 12. Охорона здоров'я - пріоритетний напрям державної діяльності  Стаття 13. Формування державної політики охорони здоров'я  Стаття 14. Реалізація державної політики охорони здоров'я  Стаття 14-1. Система стандартів у сфері охорони здоров'я  Стаття 15. Органи охорони здоров'я  Стаття 16. Заклади охорони здоров'я  Стаття 17. Господарська діяльність у сфері охорони здоров'я  Стаття 18. Фінансове забезпечення охорони здоров’я Стаття 19. Матеріально-технічне забезпечення охорони здоров'я  Стаття 20. Наукове забезпечення охорони здоров'я  Стаття 21. Податкові та інші пільги в сфері охорони здоров'я  Стаття 22. Державний контроль і нагляд в сфері охорони здоров'я 

Статтю 23 виключено на підставі Закону № 1697-VII від 14.10.2014

Стаття 24. Участь громадськості в охороні здоров'я  Стаття 24-1. Захист прав пацієнтів  Стаття 25. Підтримання необхідного для здоров'я життєвого рівня населення  Стаття 26. Охорона навколишнього природного середовища  Стаття 27. Забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя територій і населених пунктів  Стаття 28. Створення сприятливих для здоров'я умов праці, навчання, побуту та відпочинку  Стаття 29. Збереження генофонду народу України  Стаття 30. Запобігання інфекційним захворюванням, небезпечним для населення  Стаття 31. Обов'язкові медичні огляди  Стаття 32. Сприяння здоровому способу життя населення  Стаття 33. Забезпечення надання медичної допомоги  Стаття 34. Лікуючий лікар Стаття 35. Екстрена медична допомога  Стаття 35-1. Первинна медична допомога Стаття 35-2. Вторинна (спеціалізована) медична допомога Стаття 35-3. Третинна (високоспеціалізована) медична допомога Стаття 35-4. Паліативна допомога Стаття 35-5. Медична реабілітація Стаття 36. Направлення хворих на лікування за кордон  Стаття 37. Надання медичної допомоги в невідкладних та екстремальних ситуаціях  Стаття 38. Вибір лікаря і закладу охорони здоров'я  Стаття 39. Обов'язок надання медичної інформації  Стаття 39-1. Право на таємницю про стан здоров'я  Стаття 40. Лікарська таємниця  Стаття 41. Звільнення від роботи на період хвороби  Стаття 42. Загальні умови медичного втручання  Стаття 43. Згода на медичне втручання  Стаття 44. Застосування методів профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та лікарських засобів  Стаття 45. Медико-біологічні експерименти на людях  Стаття 46. Донорство крові та її компонентів  Стаття 47. Трансплантація органів та інших анатомічних матеріалів  Стаття 48. Штучне запліднення та імплантація ембріона  Стаття 49. Застосування методів стерилізації  Стаття 50. Добровільне штучне переривання вагітності  Стаття 51. Зміна (корекція) статевої належності  Стаття 52. Надання медичної допомоги хворому в критичному для життя стані  Стаття 53. Спеціальні заходи профілактики та лікування соціально небезпечних захворювань  Стаття 53-1. Профілактика та лікування рідкісних (орфанних) захворювань Стаття 54. Порядок забезпечення лікарськими засобами та імунобіологічними препаратами  Стаття 55. Виробництво лікарських засобів та імунобіологічних препаратів Стаття 56. Забезпечення протезною допомогою  Стаття 57. Заохочення материнства. Гарантії охорони здоров'я матері та дитини  Стаття 58. Забезпечення медичною допомогою вагітних жінок і новонароджених  Стаття 59. Піклування про зміцнення та охорону здоров'я дітей і підлітків  Стаття 60. Забезпечення дітей і підлітків медичною допомогою  Стаття 61. Дитяче харчування  Стаття 62. Контроль за охороною здоров'я дітей у дитячих виховних і навчальних закладах  Стаття 63. Державна допомога громадянам у здійсненні догляду за дітьми з дефектами фізичного або психічного розвитку  Стаття 64. Пільги, що надаються матерям в разі хвороби дітей  Стаття 65. Контроль за трудовим і виробничим навчанням та умовами праці підлітків  Стаття 66. Обов'язкові медичні огляди працюючих підлітків  Стаття 67. Медико-санітарне забезпечення санаторно-курортної діяльності  Стаття 68. Медико-санітарне забезпечення відпочинку  Стаття 69. Медико-соціальна експертиза втрати працездатності та стійкого розладу функцій організму  Стаття 70. Військово-лікарська експертиза  Стаття 71. Судово-медична і судово-психіатрична експертизи  Стаття 72. Патологоанатомічні розтини  Стаття 73. Альтернативна медична експертиза  Стаття 74. Заняття медичною і фармацевтичною діяльністю  Стаття 74-1. Право на зайняття народною медициною (цілительством)  Стаття 75. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації медичних і фармацевтичних працівників  Стаття 76. Присяга лікаря України  Стаття 77. Професійні права та пільги медичних і фармацевтичних працівників  Стаття 78. Професійні обов'язки медичних і фармацевтичних працівників  Стаття 78-1. Обмеження, встановлені для медичних і фармацевтичних працівників під час здійснення ними професійної діяльності  Стаття 79. Міжнародне співробітництво в сфері охорони здоров'я  Стаття 80. Відповідальність за порушення законодавства про охорону здоров'я 

Інші нормативні акти

Про захист персональних даних Про засади функціонування ринку електричної енергії України Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації Про виконавче провадження