Укр Рус

Основи законодавства України про охорону здоров'я
Стаття 6. Право на охорону здоров'я Ст. 6 ЗУ Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19.11.1992 № 2801-XIIКожний громадянин України має право на охорону здоров'я, що передбачає: а) життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та соціальне обслуговування і забезпечення, який є необхідним для підтримання здоров'я людини; б) безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне середовище; в) санітарно-епідемічне благополуччя території і населеного пункту, де він проживає; г) безпечні і здорові умови праці, навчання, побуту та відпочинку; д) кваліфіковану медичну допомогу, включаючи вільний вибір лікаря, вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій і закладу охорони здоров'я; { Пункт "д" частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 997-V від 27.04.2007 } е) достовірну та своєчасну інформацію про стан свого здоров'я і здоров'я населення, включаючи існуючі і можливі фактори ризику та їх ступінь; є) участь в обговоренні проектів законодавчих актів і внесення пропозицій щодо формування державної політики в сфері охорони здоров'я; ж) участь в управлінні охороною здоров'я та проведенні громадської експертизи з цих питань у порядку, передбаченому законодавством; з) можливість об'єднання в громадські організації з метою сприяння охороні здоров'я; и) правовий захист від будь-яких незаконних форм дискримінації, пов'язаних із станом здоров'я; і) відшкодування заподіяної здоров'ю шкоди; ї) оскарження неправомірних рішень і дій працівників, закладів та органів охорони здоров'я; й) можливість проведення незалежної медичної експертизи у разі незгоди громадянина з висновками державної медичної експертизи, застосування до нього заходів примусового лікування та в інших випадках, коли діями працівників охорони здоров'я можуть бути ущемлені загальновизнані права людини і громадянина; к) право пацієнта, який перебуває на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров'я, на допуск до нього інших медичних працівників, членів сім'ї, опікуна, піклувальника, нотаріуса та адвоката, а також священнослужителя для відправлення богослужіння та релігійного обряду. { Частину першу статті 6 доповнено пунктом "к" згідно із Законом N 997-V від 27.04.2007 } Законами України можуть бути визначені й інші права громадян у сфері охорони здоров'я. { Частина друга статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI від 16.10.2012 } Громадянам України, які перебувають за кордоном, гарантується право на охорону здоров'я у формах і обсязі, передбачених міжнародними договорами, в яких бере участь Україна.

Стаття 1 ...4 5 6 7 8 ...80 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19.11.1992 № 2801-XII 

Рекомендовані сторінки

Основи законодавства України про охорону здоров'я Стаття 10. Обов'язки громадян у сфері охорони здоров'я  Основи законодавства України про охорону здоров'я Стаття 8. Державний захист права на охорону здоров'я  Основи законодавства України про охорону здоров'яДодати коментар до ст.6 ЗУ Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19.11.1992 № 2801-XII