Укр Рус
< Про адміністративні послуги

Про адміністративні послуги
Стаття 2. Сфера дії ЗаконуСт. 2 ЗУ Про адміністративні послуги від 06.09.2012 № 5203-VI
1. Дія цього Закону поширюється на суспільні відносини, пов’язані з наданням адміністративних послуг.

2. Дія цього Закону не поширюється на відносини щодо:

1) здійснення державного нагляду (контролю);

2) метрологічного контролю і нагляду;

3) акредитації органів з оцінки відповідності;

4) дізнання, досудового слідства;

5) оперативно-розшукової діяльності;

6) судочинства, виконавчого провадження;

7) нотаріальних дій;

8) виконання покарань;

9) доступу до публічної інформації;

10) застосування законодавства про захист економічної конкуренції;

11) провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею;

12) набуття прав на конкурсних засадах;

13) набуття прав стосовно об’єктів, обмежених у цивільному обігу;

14) здійснення державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

15) сертифікації оператора системи передачі відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії".


Стаття 1 2 3 4 ...20 

Перейти до статті