Укр Рус

Про адвокатуру


Скачать бесплатно Закон України Про адвокатуру вiд 19.12.1992 № 2887-XII

Закон України Про адвокатуру вiд 19.12.1992 № 2887-XII ЗмістСтаття 1. Адвокатура України та її завдання Стаття 2. Адвокат Стаття 3. Правове регулювання діяльності адвокатури Стаття 4. Принципи та організаційні форми діяльності адвокатури Стаття 5. Види адвокатської діяльності Стаття 6. Професійні права адвоката Стаття 7. Обов'язки адвоката Стаття 8. Помічник адвоката Стаття 9. Адвокатська таємниця Стаття 10. Гарантії адвокатської діяльності Стаття 11. Соціальні права адвоката та його помічника Стаття 12. Оплата праці адвоката та його помічника Стаття 13. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури та їх повноваження Стаття 14. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури Стаття 15. Присяга адвоката України

П Р И С Я Г А адвоката України Я, ___________________________________________, беручи на себе обов'язки адвоката, урочисто клянусь: у своїй професійній діяльності суворо додержувати законодавства України, міжнародних актів про права і свободи людини, правил адвокатської етики, з високою громадянською відповідальністю виконувати покладені на мене обов'язки, бути завжди справедливим і принциповим, чесним і уважним до людей, суворо зберігати адвокатську таємницю, всюди і завжди берегти чистоту звання адвоката, бути вірним Присязі. Адвокат ___________________________ (прізвище та ініціали) "_"____________ 19__ року

Стаття 16. Дисциплінарна відповідальність адвоката Стаття 17. Припинення адвокатської діяльності Стаття 18. Відносини адвокатури з Міністерством юстиції України, місцевими органами державного управління Стаття 19. Спілки та асоціації адвокатів Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків Про благоустрій населених пунктів