Укр Рус

Про акціонерні товариства
Стаття 44. Лічильна комісіяСт. 44 ЗУ Про акціонерні товариства вiд 17.09.2008 № 514-VI1. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів . Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються загальними зборами акціонерів.

{ Частина перша статті 44 в редакції Закону N 2994-VI від 03.02.2011 }

2. В акціонерному товаристві з кількістю акціонерів - власників простих акцій понад 100 осіб кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів товариства.

Стаття 1 ...42 43 44 45 46 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про акціонерні товариства вiд 17.09.2008 № 514-VI 

Рекомендовані сторінки

Про акціонерні товариства Стаття 45. Протокол про підсумки голосування Про акціонерні товариства Стаття 46. Протокол загальних зборів