Укр Рус
< Про акціонерні товариства

Про акціонерні товариства
Стаття 49. Особливості проведення загальних зборів товариством, що складається з однієї особи



Ст. 49 ЗУ Про акціонерні товариства вiд 17.09.2008 № 514-VI




1. До товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства.

2. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно.

Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

3. Обрання персонального складу наглядової ради, ревізійної комісії (в разі їх створення) здійснюється без застосування кумулятивного голосування.


Стаття 1 ...47 48 49 50 51 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті