Укр Рус

Про акціонерні товариства
Стаття 49. Особливості проведення загальних зборів товариством, що складається з однієї особиСт. 49 ЗУ Про акціонерні товариства вiд 17.09.2008 № 514-VI
1. До товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства.

{ Частина перша статті 49 в редакції Закону N 2994-VI від 03.02.2011 }

2. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно.

Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово та засвідчується печаткою товариства або нотаріально. Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

{ Частина друга статті 49 в редакції Закону N 2994-VI від 03.02.2011 }

3. Обрання персонального складу наглядової ради, ревізійної комісії здійснюється без застосування кумулятивного голосування.


Стаття 1 ...47 48 49 50 51 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про акціонерні товариства вiд 17.09.2008 № 514-VI