Укр Рус

Про акціонерні товариства
Стаття 54. Голова наглядової радиСт. 54 ЗУ Про акціонерні товариства вiд 17.09.2008 № 514-VI1. Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради, якщо інше не передбачено статутом товариства. { Абзац перший частини першої статті 54 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2994-VI від 03.02.2011 }

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

2. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду.

3. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено статутом або положенням про наглядову раду акціонерного товариства.

Стаття 1 ...52 53 54 55 56 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про акціонерні товариства вiд 17.09.2008 № 514-VI 

Рекомендовані сторінки

Про акціонерні товариства Стаття 56. Комітети наглядової ради. Корпоративний секретарДодати коментар до ст.54 ЗУ Про акціонерні товариства вiд 17.09.2008 № 514-VI