Укр Рус

Про акціонерні товариства
Стаття 57. Дострокове припинення повноважень членів наглядової радиСт. 57 ЗУ Про акціонерні товариства вiд 17.09.2008 № 514-VI1. Загальні збори акціонерного товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. { Абзац перший частини першої статті 57 в редакції Закону N 2994-VI від 03.02.2011 }

Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються: { Абзац другий частини першої статті 57 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2994-VI від 03.02.2011 }

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Статутом товариства можуть бути передбачені додаткові підстави для припинення повноважень члена наглядової ради.

З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору , укладеного з ним. { Частину першу статті 57 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом N 2994-VI від 03.02.2011 }

2. У разі якщо обрання членів наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

Стаття 1 ...55 56 57 58 59 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про акціонерні товариства вiд 17.09.2008 № 514-VI 

Рекомендовані сторінки

Скачать Закон України Про акціонерні товариства