Укр Рус

Про акціонерні товариства
Стаття 65. Придбання акцій товариства за наслідками придбання контрольного пакета акційСт. 65 ЗУ Про акціонерні товариства вiд 17.09.2008 № 514-VI
1. Особа , яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала власником контрольного пакета акцій товариства, протягом 20 днів з дати придбання зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції товариства, крім випадків придбання контрольного пакета акцій у процесі приватизації.

Зазначена особа надсилає до товариства публічну безвідкличну пропозицію для всіх акціонерів - власників простих акцій товариства про придбання акцій на адресу місцезнаходження товариства на ім'я наглядової ради або виконавчого органу та повідомляє про це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку і кожну фондову біржу , на якій товариство пройшло процедуру лістингу. Наглядова рада зобов'язана надіслати зазначену письмову пропозицію кожному акціонеру відповідно до переліку акціонерів товариства протягом 10 днів з моменту отримання відповідних документів від особи , яка придбала контрольний пакет акцій товариства.

{ Частина перша статті 65 в редакції Закону N 2994-VI від 03.02.2011 }

2. Пропозиція акціонерам про придбання належних їм акцій має містити дані про:

1) особу , яка придбала контрольний пакет акцій товариства, та її афілійованих осіб - прізвище , місце проживання, кількість, тип та/або клас акцій товариства, належних кожній із зазначених осіб;

2) запропоновану ціну придбання акцій та порядок її визначення;

3) строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції щодо придбання акцій відповідно до частини третьої цієї статті;

{ Пункт 3 частини другої статті 65 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2994-VI від 03.02.2011 }

4) порядок оплати акцій, що придбаваються.

3. Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити особу, яка придбала контрольний пакет акцій, щодо прийняття пропозиції про придбання акцій, має становити від 30 до 120 днів з дати надходження пропозиції.

{ Частина третя статті 65 в редакції Закону N 2994-VI від 03.02.2011 }

4. Ціна придбання акцій не може бути меншою за ринкову ціну, визначену відповідно до статті 8 цього Закону.

{ Частина четверта статті 65 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2994-VI від 03.02.2011 }

5. Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного у пропозиції строку особа, яка придбала контрольний пакет акцій, повинна сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної у пропозиції ціни придбання, а акціонер, який прийняв пропозицію, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття особою, яка придбала контрольний пакет акцій, права власності на його акції.

{ Частина п'ята статті 65 в редакції Закону N 2994-VI від 03.02.2011 }

6. Положення цієї статті не поширюються на особу, яка вже є власником контрольного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам.


Стаття 1 ...63 64 65 66 67 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про акціонерні товариства вiд 17.09.2008 № 514-VI