Укр Рус

Про акціонерні товариства
Стаття 75. АудиторСт. 75 ЗУ Про акціонерні товариства вiд 17.09.2008 № 514-VI
1. Річна фінансова звітність публічного акціонерного товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

2. Посадові особи товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності товариства.

3. Незалежним аудитором не може бути:

1) афілійована особа товариства;

2) афілійована особа посадової особи товариства;

3) особа, яка надає консультаційні послуги товариству.

4. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію, передбачену частиною другою статті 74 цього Закону, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану товариства у його бухгалтерській звітності.

5. Аудиторська перевірка діяльності акціонерного товариства також має бути проведена на вимогу акціонера , який є власником більше 10 відсотків простих акцій товариства. У такому разі акціонер самостійно укладає з визначеним ним аудитором договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. { Абзац перший частини п'ятої статті 75 в редакції Закону N 2994-VI від 03.02.2011 }

Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера , на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера на таку перевірку.

6. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк виконавчий орган має надати акціонеру відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

Аудиторська перевірка на вимогу акціонера , який є власником більше ніж 10 відсотків акцій товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

У разі проведення аудиту товариства за заявою акціонера , який є власником більше 10 відсотків простих акцій товариства, виконавчий орган товариства на вимогу такого акціонера зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи товариства та печаткою товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора. { Абзац третій частини шостої статті 75 в редакції Закону N 2994-VI від 03.02.2011 }


Стаття 1 ...73 74 75 76 77 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про акціонерні товариства вiд 17.09.2008 № 514-VI