Укр Рус

Про акціонерні товариства
Стаття 81. Договір про злиття (приєднання) акціонерних товариств та план поділу (виділу, перетворення) акціонерного товаристваСт. 81 ЗУ Про акціонерні товариства вiд 17.09.2008 № 514-VI1. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття або план поділу , які повинні містити:

1) повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;

2) порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;

3) відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством-правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;

{ Пункт 3 частини першої статті 81 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2994-VI від 03.02.2011 }

4) інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації;

5) порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні.

{ Частину першу статті 81 доповнено пунктом 5 згідно із Законом N 2994-VI від 03.02.2011 }

2. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття або плану поділу .

Таке пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна акціонерного товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів акціонерного товариства.

{ Частину третю статті 81 виключено на підставі Закону N 2994-VI від 03.02.2011 }

4. Матеріали, що надсилаються акціонерам товариства, що бере участь у злитті , поділі , при підготовці загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття , плану поділу , передавального акта повинні включати:

1) проект договору про злиття , плану поділу ;

2) пояснення до умов договору про злиття або плану поділу ;

3) висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті;

4) у разі злиття - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті , за три останні роки.

5. За поданням наглядової ради загальні збори кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення , а також про затвердження умов договору про злиття або плану поділу , передавального акта або розподільного балансу . cprt2 {color: #FfFfFf; font-style: italic}

Істотні умови договору про злиття , затверджені загальними зборами кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними.

Стаття 1 ...79 80 81 82 83 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про акціонерні товариства вiд 17.09.2008 № 514-VI