Укр Рус
< Про альтернативну (невійськову) службу

Про альтернативну (невійськову) службу
Стаття 18. Під час проходження альтернативної служби громадянин має право звернутися до відповідного структурного підрозділу місцевої державної адміністрації з мотивованою заявою щодо зміни місця проходження служби, а також дострокового звільнення з неї на підставах, передбачених цим ЗакономСт. 18 ЗУ Про альтернативну (невійськову) службу від 12.12.1991 № 1975-XII
{ Частина перша статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI від 16.10.2012 }
 
У разі самовільного припинення або систематичного невиконання без поважних причин покладених на громадянина службових обов'язків власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган має право звернутися до відповідного структурного підрозділу місцевої державної адміністрації з клопотанням про дострокове розірвання трудового договору.
{ Частина друга статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI від 16.10.2012 }
 
Власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган не має права в односторонньому порядку достроково розірвати трудовий договір з громадянином, який проходить альтернативну службу.
{ Статтю 18 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 1720-IV від 18.05.2004 }


Стаття 1 ... 16 17 18  19 20 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті